ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

УМОВИ ВСТУПУ

НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ

галузь знань: 19 архітектура та будівництво

спеціальність: 191 архітектура та містобудування

освітньо-професійна програма: дизайн архітектурного середовища


БАКАЛАВРАТ ▼   МАГІСТРАТУРА ▼   АСПІРАНТУРА ▼

 

ЗМІНИ ДО УМОВ ВСТУПУ НА 2022 РІК

ЦПД при РНБО України повідомляє, що цьогоріч замість звичного ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ буде проведений Національний мультипредметний тест (НМТ) для здобуття вищої освіти

БАКАЛАВР

Бюджет - творчий конкурс, мотиваційний лист

Контрактмотиваційний лист 

МАГІСТР

Бюджет - заява, фаховий іспит, мотиваційний лист

Контрактзаява, фаховий іспит, мотиваційний лист

 


 

 

БАКАЛАВРАТ


 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ У 2022 РОЦІ

ОС «БАКАЛАВР» (НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)


 

з 22 червня

Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі

01 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів

01 липня ⋯ 13 липня включно

Вступні іспити, творчі конкурси (для вступників на місця державного та регіонального замовлень).

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

до 09 липня

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури

з 14 липня

Прийом заяв та документів

14 липня ⋯ 22 липня

Додаткова сесія іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

о 18:00 16 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів

17 липня ⋯ 19 липня включно

Співбесіди

до 20 липня

Вищі військові навчальні заклади (ЗВО із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи ЗВО забезпечують виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення

о 18:00 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня

до 12:00 20 липня • 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

до 10:00 22 липня • 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення

до 15:00 22 липня • 

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

впродовж 22 липня

• 

Виключення заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення

до 27 липня

• 

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються

до 18:00 04 серпня  • 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

05 серпня  • 

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не раніше 18:00 04 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

до 19 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

до 31 серпня

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи та терміни проведення вступної кампанії для вступників з тимчасово окупованих територій викладені у Додатку 13 та Додатку 14 Правил прийому до Національного авіаційного університету у 2022 році

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ У 2022 РОЦІ

ОС «БАКАЛАВР» (НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», ОПС «ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА», ОС «МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА» ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ)


 

14 липня

Початок прийому заяв та документів

о 12:00 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня ⋯ 30 липня

Фахові вступні випробування

до 16.00 01 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

до 15.00 05 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00 08 серпня

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 15.00 12 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00 15 серпня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БЮДЖЕТУ

ВСТУП НА ОСНОВІ ПЗСО – 1 КУРС


1

Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

2

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !)
(2 копії)

3

Копія ідентифікаційного коду
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

4

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
(2 шт.)

5

Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання

6

Інформаційна картка (з балами ЗНО)

7

Медична довідка форми О-086 (У-086)
(оригінал + 1 копія)

8

Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників
(оригінал + 1 копія)

9

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності)
(оригінал + 1 копія)

10

Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
(4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

11

Довідка СК для тих категорій осіб, хто проживає в сільській місцевості (за наявновсті)
(оригінал + 1 копія)

12

Договір про навчання в Національному авіаційниму університеті

Примітка: при подачі копій обов’язкова наявність оригіналів документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ КОНТРАКТУ

ВСТУП НА ОСНОВІ ПЗСО – 1 КУРС


 

1

Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

2

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !)
(2 копії)

3

Копія ідентифікаційного коду
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

4

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
(2 шт.)

5

Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання

6

Інформаційна картка (з балами ЗНО)

7

Медична довідка форми О-086 (У-086)
(оригінал + 1 копія)

8

Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників
(оригінал + 1 копія)

9

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності)
(оригінал + 1 копія)

10

Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
(4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

11

Довідка СК для тих категорій осіб, хто проживає в сільській місцевості (за наявновсті)
(оригінал + 1 копія)

12

Договір про навчання в Національному авіаційниму університеті

   

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАВЧАННЯ ДОДАТКОВО ПОДАЮТЬСЯ:

1

Копія документа, що посвідчує особу (паспорт), абітурієнта та законного представника

2

Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт!) абітурієнта та законного представника

3

Копія ідентифікаційного коду абітурієнта та законного представника

 

Примітка: при подачі копій обов’язкова наявність оригіналів документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ВСТУП НА 1 СКОРОЧЕНИЙ, 2, 3 КУРСИ


 

1

Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)
2

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !)
(2 копії)

3

Копія ідентифікаційного коду
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

4

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
(2 шт.)

5 Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
6 Інформаційна картка (з балами ЗНО)
7

Медична довідка форми О-086 (У-086)
(оригінал + 1 копія)

8

Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників
(оригінал + 1 копія)

9

Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
(4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

10 Договір про навчання в Національному авіаційному університеті

 

 

МАГІСТРАТУРА

АСПІРАНТУРА