--

Вибіркові дисципліни

Кафедра архітектури

 

1. Iнновацiйнi Методи Проeктування Обeктiв Архiтектури Формування Громадських Просторiв

2. Iнтерeр Обладнання

3, Архiтектурна Екологiя

4. Архітектура енергоефективних житлових будинків та громадських будівель

5. ВIМ менеджмент

6. Віртуальне моделювання в середовищі SketchUp Архітектурне проєктуванн

7. Екологізація та енергоефективність будівель

8. Економіка в архітектурному проєктуванні та у містобудівній діяльності

9, Інформаційні процеси в архітектурі та містобудуванні

10, Компютернi Iнструментальнi Засоби Технологii Архiтектурного Проектування Поч Зак

11, Критика Сучасних Теорiй Архiтектури Мiстобудування

12. Ландшафтна Архiтектура

13, Менеджмент Архiтектурнiй Мiстобудiвнiй Дiяльностi

14. Нормативне забезпечення архітектурної діяльності в Україні

15, Памятко Охоронна Дiяльнiсть

16, Реклама Маркетинг Архiтектурнiй Дiяльностi

17, Сталий Розвиток Архiтектурi Мiстобудуваннi

18, Фiлософiя Архiтектурноi Творчостi