Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
--

Вибіркові дисципліни

 

Перелік вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р.

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

ОПП «Дизайн архітектурного середовища»

Таблиця вибіркових дисциплін 191 бакалаври

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна

Семестр

Кафедра/

Викладач

Дисципліна

Семестр

Кафедра/

Викладач

Макетування в архітектурі та містобудуванні

3

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Крижанівський О.А.

Опір матеріалів та теорія міцності в архітектурі             

3

фахова

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів

Графічні техніки і матеріали    

3

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Правдохін В.В.  Чеботарьов С.В.

Архітектурна графіка    

3

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Авдєєва М.С.

Графічний  та web-дизайн      

3

нефахова

Кафедра дизайну інтер’єру

Основи права

3

нефахова

Кафедра теорії та історії держави і права

Синтез мистецтв в архітектурі

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Буравченко С.Г.

Теорія архітектури

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Костюченко О.А.

Історія архітектури та містобудування    

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Крижанівський О.А.

Декоративна пластика

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Правдохін В.В Чеботарьов С.В.

Пам’ятко-охоронна діяльність

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Буравченко С.Г.

Архітектурний декор

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Нещадим В.О.

Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Гордюк І.В.

Концептуальне проєктування архітектурних об’єктів в середовищі SkethUp

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Гордюк І.В.

Геометричне моделювання в архітектурному дизайні

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Дорошенко Ю.О.

Композиція в дизайні архітектурного середовища

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Буравченко С.Г.

Інтерєр та обладнання

6

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Крижанівський О.А.

Типологія середовищних обєктів

6

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Бармашина Л.М.

Будівлі та споруди аеропортів

6

нефахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

нефахова

Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики

Філософія архітектурної творчості

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Буравченко С.Г.

Урбанізація територій, наближених до аеропортів

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Авдєєва М.С.

Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Пивоваров О.Г.

Естетика в архітектурі

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Костюченко О.А.

Проєктування міської транспортної інфраструктури

7

нефахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів

Наукові комунікації у фаховій діяльності

7

нефахова

Кафедра української мови та культури

Архітектура аеровокзалів

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Костюченко О.А.

Діяльність головного архітектора ОТГ

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Крижанівський О.А.

Екологізація та енергоефективність будівель

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Пивоваров О.Г.

Реклама та маркетинг в архiтектурнiй дiяльностi

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Нещадим В.О.