ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Вибіркові дисципліни

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ 2023

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до нормативних документів університету з використанням автоматизованої системи (АС ФІОТ).

УВАГА!

Обрання здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавра
вибіркових дисциплін на 2023-2024 навчальний рік (Етап 1)
відбудеться з 8:00 05 грудня 2022 р. до 17:00 07 грудня 2022 р.

Обрати дисципліни на Етапі 1 можна за посиланням


 

Перелік вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р.

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

ОПП "Дизайн архітектурного середовища" (ОС "Бакалавр") 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

2 курс

Макетування в архітектурі та містобудуванні

3

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Нещадим В.О.

Опір матеріалів та теорія міцності в архітектурі

3

фахова

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів

Основи землеустрою

3

фахова

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою

Графічні техніки і матеріали

3

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Правдохін В.В.

Основи графічного дизайну

3

не фахова

Кафедра дизайну інтер’єру

Графічний та web-дизайн

3

не фахова

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки

Синтез мистецтв в архітектурі

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Теорія архітектури

4

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Історія архітектури та містобудування

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Жовква О.І.

Декоративна пластика

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Правдохін В.В.

3 курс

Пам’ятко-охоронна діяльність

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Архітектурний декор

5

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування


Нещадим В.О.

Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Концептуальне проєктування архітектурних об’єктів в середовищі SkethUp

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Геометричне моделювання в архітектурному дизайні

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Композиція в дизайні архітектурного середовища

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Інтер’єр та обладнання

6

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Крижанівський О.А.

Типологія середовищних об’єктів

6

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування

Будівлі та споруди аеропортів

6

не фахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

не фахова

Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики

4 курс

Філософія архітектурної творчості

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Урбанізація територій, наближених до аеропортів

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Пивоваров О.Г.

Естетика в архітектурі

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Проєктування міської транспортної інфраструктури

7

не фахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів

Наукові комунікації у фаховій діяльності

7

фахова

Кафедра української мови та культури

Архітектура аеровокзалів

8

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Діяльність головного архітектора ОТГ

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Крижанівський О.А.

Екологізація та енергоефективність будівель

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Пивоваров О.Г.

Реклама та маркетинг в архiтектурнiй дiяльностi

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Нещадим В.О.

 

 

 

Перелік вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р.

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

ОПП "Дизайн архітектурного середовища" (ОС "Магістр")

 РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

Інформаційні технології в архітектурній та містобудівній діяльності

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Інноваційні технології автоматизованого макетування в архітектурі та містобудуванні

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Нещадим В.О.

Критика сучасних теорій архітектури та містобудування

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Крижанівський О.А.

Нормативне забезпечення архітектурної діяльності в Україні

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Нещадим В.О.

ВІМ-менеджмент

1

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів


(53)

Конструювання меблів та обладнання інтер'єру

1

нефахова

Кафедра інтер’єру


(515)

 

Інноваційні методи проєктування об’єктів архітектури та формування громадських просторів

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Діяльність головного архітектора ОТГ

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Крижанівський О.А.

Економіка в архітектурному проєктуванні та у містобудівній діяльності

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Бармашина Л.М.

Брендинг та ребрендинг

2

нефахова

Кафедра інтер’єру


(515)

Екологічні аспекти формування

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Пивоваров О.Г.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2

нефахова

Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики