ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Вибіркові дисципліни

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП «Промислове і цивільне будівництво»

Бакалавр

Вибіркові дисципліни


 

1. Вступ до систем автоматизованого проєктування

2. Механіка твердого деформованого тіла

3. Геоінформатика

4. Основи програмування

5. ВІМ-менеджмент

6. Будівлі та споруди аеропортів

7. Числові методи в розрахунках будівельних конструкцій

8. Державний земельний кадастр

9. Конструкції будівель і споруд

10. Основи комп'ютерного моделювання

11. Муніципальні ГІС

12. Метали і зварювання в будівництві

13. ВІМ-технології

14. Залізобетонні та кам'яні конструкції

15. Організація будівництва (спецкурс)

16. Комп’ютерна графіка

17. Пластини та оболонки

18. Глобальні навігаційні супутникові системи

19. Візуальне програмування

20. Основи теорії споруд

21. Будівельна фізика

22. Дорожні машини й обладнання

23. Управління територіальним розвитком

24. Організація та безпека дорожнього руху

25. Інженерні основи аеропортобудування

26. Соціально-економічний розвиток територій

27. Грунтознавство та механіка грунтів

28. САПР

29. Комп’ютерні технології проектування спеціальних конструкцій

30. Технологія будівництва (спецкурс)

 

 

 

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП «Промислове і цивільне будівництво»

Магістр

Вибіркові дисципліни


 

1. Проєктуваннябудівель

2. Проєктуваннясталезалізобетоннихконструкцій

3. Технічнаексплуатаціяпромисловихіцивільнихбудівель

4. Проєктуваннядерев'янихконструкцій

5. Архітектурнаекологія

6. Реконструкція промислових і цивільних будівель

7. Залізобетонні конструкції (спецкурс)

8. Проєктування сталевих конструкцій

9. Технічна експлуатація будівель аеропортів

10. Інтегровані технології проектування будівель

11. Екологічні аспекти формування архітектурного середовища

12. Реконструкція будівель аеропортів

 

 

 

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми»

Бакалавр

Вибіркові дисципліни


 

1. Комп'ютерні технології в будівництві автомобільних доріг та аеродромів

2. Транспорт і шляхи сполучення

3. Історія архітектури та містобудування

4. Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

5. Дорожні машини й обладнання

6. Вступ до систем автоматизованого проектування

7. Основи права

8. Будівельна фізика

9. ВІМ-менеджмент

10. Основи програмування

11. Будівельна механіка (спецкурс)

12. Ландшафтна архітектура

13. Інженерна геодезія (спецкурс)

14. Ґрунтознавство та механіка ґрунтів

15. Організація та безпека дорожнього руху

16. Аеродроми цивільної авіації

17. Правові стандарти містобудівної подітики

18. Планувальна організація та забудова приаеродромних територій

19. Інженерні основи аеропортобудування

20. Основи комп'ютерного моделювання

21. Гідравліка, гідрологія, гідрометрія

22. Штучні споруди на дорогах і аеродромах

23. Надійність та технічна діагностика автомобільних доріг

24. Технічна експлуатація будівель і споруд аеропортів 

25. Менеджмент у будівництві

26. Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні

27. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг

28. ВІМ-технології

29. Управління розвитком транспортної інфраструктури регіональних агломерацій

30. Організація будівництва автомобільних доріг і аеродромів

 

 

 

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми»

Магістр

Вибіркові дисципліни


 

1. Технічна експлуатація аеродромів (спецкурс)

2. Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)

3. Менеджмент в архітектурній та в містобудівній діяльності

4. Проєктування автомобільних доріг (спецкурс)

5. Система автоматизованого проєктування в транспортному будівництві

6. Системи автоматизованого проєктування аеродромів

7. Менеджмент у будівництві

8. Ціноутворення в транспортному будівництві

9. Інноваційні матеріали для будівництва доріг та аеродромів

10. Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні

11. Проектування вулично-дорожньої мережі міст

12. Технологія реконструкції та капітального ремонту аеродромів

 

 

 

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»

Доктор філософії

Вибіркові дисципліни


 

1. Будівництво та цивільна інженерія у складних інженерно-геологічних умовах

2. Сталезалізобетонні конструкції: моделювання, проєктування, будівництво

3. Залізобетонні конструкції: моделювання, проєктування, будівництво

4. Теорія та практика сучасного містобудування

5. Наукові засади проєктування автомобільних доріг і аеродромів

6. Міські вулиці та дорожньо-транспортні споруди