--

Вибіркові дисципліни

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ

 

17197 Дизайн (магістри) 2021-2022 н.р.
Назва
Фахова /
нефахова
Рекомендована/ альтернативна
На курс
На
семестр
Синтез мистецтв ф р 1 1
Конструювання меблів та обладнання інтер'єру ф р 1 1
Дизайн промислових виробів ф а 1 1
Конструювання промислових виробів ф а 1 1
Синтез візуальних видів мистецтва і архітектури нф р 1 1
Охорона та дизайн об'єктів ландшафтної архітектури нф а 1 1
Дизайн інтер'єру в умовах реставрації та реконструкції ф р 1 2
Охорона та розвиток об'єктів культурної спадщини ф р 1 2
Дизайн виставок та ярмарок ф р 1 2
Елементи дизайну в умовах реконструкції ф а 1 2
Дизайн в умовах сталого розвитку ф а 1 2
Брендинг та ребрендинг ф а 1 2

 

 

8937 Дизайн (бакалаври) 2021-2022 н.р.

Назва
Фахова /
нефахова
Рекомендована/ альтернативна
На курс
На
семестр
Технічний рисунок ф р 2 3
Малі архітектурні форми ф р 2 3
Універсальні методи дизайну ф а 2 3
Креативне мислення дизайнера ф а 2 3
Екологізація та енергоефективність будівель нф р 2 3
Нарисна геометрія та перспектива нф а 2 3
Дизайн інтер'єрів житлових приміщень ф р 2 4
Дизайн інтер'єрів громадських будівель і споруд ф р 2 4
Екодизайн ф а 2 4
Біодизайн ф а 2 4
Сталий розвиток в дизайні ф р 3 5
Етнодизайн ф р 3 5
Особистий бренд дизайнера ф а 3 5
Основи брендингу ф а 3 5
Ландшафтна архітектура нф р 3 5
Дизайн інтер'єрів транспортних засобів нф а 3 5
Синтез мистецтв ф р 3 6
Дизайн промислових виробів ф р 3 6
Етика ділового спілкування ф а 3 6
Пам’яткоохоронна діяльність нф а 3 6

 

Силабуси :

1.  Дизайн виставок і ярмарок

2.  Силабус_ДI_Дизайн_iнтер'eру

3.  Силабус_ДI_Конструювання_меблiв_та_обладнання_iнтер'eру

4.  Силабус_ДI_Синтез_мистецтв

5.  Силабус_Фірмовий стиль 

6.  Памятко Охоронна Дiял_нiст

7.  Екологiзацiя та енергоефективнiст будiвель

8,   Силабус формоутворення

9,   Нарисна геометрія

10.  Історія українського та зарубіжного мистецтва та дизайну

11.  Конструювання меблів та обладнання інтер’єрів

12.  Предметний дизайн

13. Дизайн в умовах сталого розвитку (маг)

14. Конструювання меблів та обладнання інтер’єрів (маг)

15.  Дизайн промислових виробів (маг)

16.  Силабус_Брендинг і ребрендинг

17.  Силабус_Етика ділового спілкування

18.   Силабус_Основи брендингу

19.  Силабус_Особистий бренд дизайнера

20.  Охорона та розвиток об»єктів культурної спадщини

21.  Дизайн інтер»єру в умовах реставрації та реконструкцій

22.  Макетування та моделювання в матеріалі