Професорсько-викладацький склад

oliynyk

Олійник Олена Павлівна

завідувач кафедри, професор, кандидат архітектури

     На посаді завідувача кафедри дизайну інтер’єру ННІАП НАУ працює з 01. 02. 2014 до теперішнього часу.

Член Національної спілки архітекторів України (з 1989), віце-президент Національної спілки архітекторів України (з 2011), віце-президент Київської організації Національної спілки архітекторів України (з 1998), член-кореспондент Української академії архітектури (з 2000), дійсний член, голова секції історичних міст Українського Національного комітету ICOMOS (UNESCO). Лауреат Державної премії України в галузі архітектури.

Після закінчення Київського державного художнього інституту у 1979 році Олійник О. П працювала архітектором в НДІПІ містобудування – 1979-1980 рр., навчалась в аспірантурі НДІПІмістобудування – 1980-1985 рр., захистила кандидатську дисертацію в Київському Інженерно-будівельному Інституті в 1989 р. Займалась науковою та проектною діяльністю на посаді молодшого наукового співробітника відділу розвитку та реконструкції міст КиївНДІПІмістобудування, 1984-1990; наукового співробітника відділу Зводу пам’яток архітектури та історії містобудування НДІТІАМ (Київ, Україна) – з 1991 до 1992 р., зав. відділом проблем реконструкції історичних міст – з 1992 до 1997 р., старшого наукового співробітника – з 1996 до 1999 р.

У 1992-1999рр. суміщає проектну і наукову діяльність з викладацькою роботою на кафедрі архітектурного проектування КДХІ (нині НАОМА) та на кафедрі міського будівництва КНУБА.

У період роботи в інституті з 2005р. до 2008р. – займає посаду завідувача кафедри комп’ютерних технологій дизайну Інституту міського господарства НАУ; за її участю була проведена акредитація кафедри, розроблені навчальні та робочі плани; з 2008 р.– працює професором цієї ж кафедри.

Олійник О. П. суміщає викладацьку діяльність з проектною, видавничою та науковою; вона є автором більше ніж 20 містобудівних проектів регенерації історичних центрів міст в Україні, США та Кабо-Верде; 30 житлових та 20 громадських споруд, в тому числі проектів гуртожитків для НАУ по пр. Комарова, 1 і вул. Дружківській, 6, 2007 р., реконструкції навчального корпусу № 12 НАУ, 2007 р., проекту розвитку матеріально-технічної бази Національного авіаційного університету в Києві, 2006-2007 рр. Олійник О. П. має кваліфікаційний сертифікат архітектора № 000202, виданий 21.01.2011 згідно з рішенням Архітектурно-будівельної атестаційної комісії № 18 від 29.12.2010). Вона є засновником та головним редактором першого в незалежній Україні журналу «Архітектура та Престиж» – з 1994 р. по 2008 р.; організатором і засновником першого в Україні Міжнародного професійного конкурсу на кращий інтер’єр року «ІНТЕР’YEAR» – з 2000 р. і по даний час; співорганізатор щорічного Фестивалю НСАУ «Архітектура та дизайн».

За останні п’ятнадцять років автор понад 130 публікацій, в тому числі 3-х навчальних посібників з грифом МОН. Олійник О. П. постійно очолює керівництво курсовими, дипломними роботами студентів. 

 

 

 

 

Кузнецова Ірина Олексіївна -
професор, доктор мистецтвознавства

 

 

 

 

 

        Закінчила з відзнакою Севастопольський приладобудівний інститут у 1978 році за спеціальністю інженер-кораблебудівник. У 1992 році отримала науковий ступінь кандидат технічних наук за спеціальністю 05.01.01 прикладна геометрія, 05.01.8 теорія корабля. У 2007 році отримала науковий ступінь доктор мистецтвознавства за спеціальністю 05.01.03 – технічна естетика. У 2002-2005рр. – докторант Київського національного університету будівництва і архітектури.

Працювала в ЦКБ «Коралл» (конструктор), Севастопольському національному технічному університеті, кафедра нарисної геометрії та графіки (асистент, доцент, професор).

У Національному авіаційному університеті працює з 22.08.2008 року.

Лекційні курси в НАУ читались з дисциплін «Історія дизайну та архітектури», «Основи естетики архітектури та дизайну», «Основи тривимірного комп’ютерного моделювання» для студентів спеціальності «Дизайн». Нею розроблено курс дисципліни «Основи формоутворення».

Член двох спеціалізованих наукових рад:

- Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю 05.01.03 – технічна естетика.

- Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю 17.00.01 – мистецтвознавство.

Під науковим керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Кузнецова Ірина Олексіївна – головний редактор фахового збірника наукових праць «Теорія та практика дизайну», що видається з 2012 року.

Керівник студентського наукового гуртка «Технічна естетика та дизайн», студенти-учасники якого за 7 років роботи в НАУ отримали 9 дипломів та призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із дисциплін «Технічна естетика» і «Дизайн».

Член Української асоціації з прикладної геометрії, член Всесвітньої організації з математичної естетики та Всесвітньої Асоціації з прикладної геометрії та графіки з 2002 р.

Автор понад 240 наукових публікацій та 40 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

gnatuk

 

 

 

Гнатюк Ліля Романівна -
кандидат архітектури, доцент

 

 

          В 1991 році закінчила Київський державний художній інститут (нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури) за спеціальністю «Архітектура». Член Національної спілки архітекторів України.

Член Вченої ради Наукового дослідного інституту памяткоохоронних досліджень.

У Національному авіаційному університеті працює з 01.09.2005 року. Викладає дисципліни «Проектування», «Макетування», «Конструювання меблів та обладнання інтер’єру», «Теорії концепції дизайну», здійснює керівництво курсовими роботами, дипломним проектами ОКР «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст», а також дипломними роботами ОКР «Магістр». Студенти під її керівництвом неодноразово отримували призові місця на Всеукраїнських конкурсах-оглядах дипломних робіт.

Автор розробки навчальної та робочої навчальних програм з наведених дисциплін. Є співавтором розробки ОКХ та ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020200 «бакалавр» та 8.020210 «магістр», напрям 0202 «Мистецтво», спеціальність «Дизайн», навчальних та робочих навчальних планів, створення та впровадження курсів нових дисциплін, розробки та затвердження навчальних та робочих навчальних програм відповідних курсів, впровадження на кафедрі новітніх технологій підготовки фахівців спеціальності «Дизайн».

У 1985 р. закінчила архітектурний клас спеціальної Школи Мистецтва ім. Т. Г. Шевченка (Республіканська художня середня школа). У 1991 році закінчила Українську Академію Мистецтва (колишній Київський державний художній інститут) за спеціальністю 1201 «Архітектура».

У 1992-1995 рр. – аспірант Науково-дослідного інституту історії, теорії архітектури та містобудування, спеціальність 18.00.01 – теорія та історія архітектури – «Формування об’ємно-планувальної структури сакральних комплексів Волині».

У 1991-2005 – архітектор, науковий співробітник сектору реконструкції історичних міст НДІТІАМ. 2005 р. – Національний університет Києво-Могилянська академія, практична психологія.

Співробітник Всеукраїнського благодійного фонду «Інтер’єр: третє тисячоліття» та щорічного конкурсу на кращий інтер’єр року «ІНТЕР’YEAR», журналу «Архітектура і Престиж».

Автор та відповідальний виконавець розробки ряду наукових та науково-проектних пропозицій та розробок з реконструкції та регенерації історичних міст України – від наукових концепцій і генеральних планів до окремих будов в історичних зонах (розробка проектів з проблем організації управління в сфері охорони та використання історико-культурної спадщини).

Виконувала натурні дослідження та проекти розвитку історичного середовища міст Києва та Київської області, Житомира, Луцька та Волинської області, Кам’янця-Подільського, Одеси, проекти забудови, методичні рекомендації та історико-архітектурні дослідження окремих історичних районів, проекти реконструкції та реставрації пам’яток архітектури та міських ансамблів.

Перше місце в конкурсі на розробку проекту-концепції реставрації та функціонального спрямування зони центру міста Києва у межах майдану Незалежності, площ Михайлівської та Софіївської, нагороджена дипломом лауреата конкурсу та відзначена премією Української Академії Архітектури (1993 р.).

У 2005 р. відзначена грамотою Міністерства у справах сім’ї, молоді, спорту. 2006 р. ‑ нагороджена відзнакою ІМГ НАУ за вагомий внесок у підвищення якості підготовки спеціалістів.

Автор понад 160 наукових публікацій та 20 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 6 навчально-методичних рекомендацій, 1 навчального посібника, 1 підручника з Грифом МОН. Учасник всеукраїнських та міжнародних коференцій.

 Гнатюк Лілія Романівна – відповідальний секретар фахового збірника наукових праць «Теорія та практика дизайну», що видається з 2012 року. 

us

 

 

 

    Ус Вікторія Феліксівна – доцент

 

 

 

 

      

Закінчила Київський державний будівельний інститут у 1993 році за спеціальністю «архітектура». У 1996 році закінчила аспірантуру КиївЗНДІЕП.

Працювала на посаді архітектора у творчій майстерні «АРХсистем», автор багатьох проектів.

З 2003р. старший викладач кафедри «Дизайн середовища» КДІДПМД ім. М. Бойчука.

Працює в НАУ з 2008 р. Викладає дисципліни «проектування», «макетування та робота в матеріалі» для студентів спеціальності «ДИЗАЙН» третього, «дизайн середовища», п’ятого курсу ФАД. Автор 15 наукових статей у фахових виданнях.

У 2016 році захистила дисертаційну роботу за темою «Композиційні принципи та технологічні засади формотворення православних надгробків кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі Лук’янівського цвинтаря м. Києва) », спеціальність 05.01.03 «Технічна естетика», та здобула ступінь кандидата технічних наук.

blazhievska

 

 

 

Блажієвська Наталія Ігорівна – старший викладач

 

 

         У 1981 році закінчила Київський Державний художній інститут (з 2000 року – Національна Академія мистецтва та архітектури) за спеціальністю «Архітектура». Працює в НАУ з 2008 року.

У 1981-1982 рр. – працювала на посаді архітектора та наукового співробітника (1987-1992) відділу громадських центрів Зонального науково-дослідного і проектного інститут типового та експериментального проектування житлових та громадських споруд м. Києва.

У 1982-1985 рр. та 1986-1987 рр. (з перервою на академ. відпустку) навчалась в аспірантурі ЗНДІТЕП (денне відділення), є автором «Методичних рекомендацій з реконструкції центрів історичних міст», у складі авторського колективу.

У 1992-1995 рр. працювала старшим архітектором проектного сектору Київської міжобласної спеціальної науково-реставраційної майстерні (КМСНРПВМ). Є співавтором реставрації пам’ятки архітектури XVIII-XIX ст. Покровської церкви в м. Києві та пам’ятки архітектури XVIII-XIX ст. будинку Мазепи (музей Гетьманства).

У 1995-1999 рр. працювала старшим архітектором «Проектного бюро» Адміністрації президента України.

З 1999 р. є директором ТОВ «Дизайн-проект студія».

Автор реалізованих будівництвом проектів (Головний архітектор проектів, керівник авторського колективу). Учасник та володар премій всеукраїнських та міжнародних професійних конкурсів.

Член Національної спілки архітекторів України з 2002 р.

Викладаються дисципліни «Проектування», «Макетування», «Конструювання меблів та обладнання інтер’єру» – лекції, лабораторні та курсові роботи, консультації керівництво дипломним проектуванням ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст».

Є автором 3 наукових доповідей та публікацій із питань практичного втілення сучасних методів дизайну в інтер’єрах громадських та житлових споруд.

sidorova

 

 

 

Сідорова Олена Ігорівна – старший викладач

 

       В НАУ працює з 1 вересня 2002 року. У 1981 році закінчила з відзнакою Київський Державний художній інститут за спеціальністю «Архітектура». Загальний трудовий стаж складає 35 років. Стаж наукової роботи у Науково дослідному інституті теорії, історії архітектури та містобудування (НДІТІАМ) – 20 років, стаж педагогічної роботи в НАУ – 14 років. Приймала участь у складі авторського колективу на чолі з Олійник О.П. у конкурсі, що проводила в 2006 р. ГоловКиївархітектура УНК ІКОМОС та НСАУ. В роботі, представленій на конкурс, були впроваджені дослідження О. І. Сідорової – «Архітектурно-декоративна пластика київських фасадів забудови кінця 19-поч. 20 ст.». Одержано 1 премію.

В НАУ викладає дисципліни «Композиція», «Основи об’ємного моделювання», проводить «Архітектурно-обмірну практику», є керівником дипломників освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Спеціаліст». Студенти під її керівництвом неодноразово отримували призові місця на Всеукраїнських конкурсах-оглядах дипломних робіт, на Всеукраїнських Олімпіадах з дизайну та на Всеукраїнському студентському Фестивалі виставкових технологій «Експо-Зірка».

Автор понад 30 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць.

У складі авторського колективу під редакцією М. Кальницького та Н. Кондель-Пермінової є автором монографії «Забудова Києва доби класичного капіталізму», К. «Варто»: – 560 с., яка вийшла з друку у 2012 р. (автор розділів «Типи фасадів будівель у містобудівній ситуації», «Класифікація композиційної структури фасадів», «Символіка фасадів» С. 395-429.

Організувала та провела в НАУ 40 виставок-конкурсів студентських робіт з дизайну (в виставках брали участь студенти 1 та 2 курсів груп 101, 102, 201, 202). Серед проведених виставок-конкурсів: «Елементи благоустрою для аеропортів», «Українська торба», «Елементи благоустрою для НАУ», «Авторська лялька», «Дитячі майданчики в авіамістечках», «Топіарій – дерево щастя», «Аксесуари інтер’єру в українських традиціях», «Обереги для українських воїнів» та інші. Авторські іграшки виготовлені студентами передані до дитячих будинків. Обереги для українських воїнів передані в діючу армію.

 В 2008, 2013 рр. нагороджена грамотами НАУ за високий професіоналізм та значні наукові та творчі досягнення у галузі архітектурно-будівельної діяльності та підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

privolneva

 

 

 

Привольнева Світлана Олексіївна – старший викладач 

 

              В 1976 р. закінчила Київський державний художній інститут (нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури) за спеціальністю «Мистецтвознавство».

         В 1980 р. закінчила аспірантуру Київ НДІ містобудівництва за спеціальністю «Теорія та історія архітектури», працювала на посаді молодшого наукового співробітника в Київ НДТІ по 1989 р.

    Працює в НАУ з 2004 р., викладає дисципліни: «Історія мистецтв», « Історія дизайну та архітектури», « Основи теорії та методики дизайну», «Композиція та кольорознавство», «Дизайн виставок і ярмарок». Автор розробки навчальних та робочих навчальних програм з наведених дисциплін.

       Автор 26 наукових статей у фахових виданнях та двох лабораторних практикумів.

       Нагороджена медаллю НАУ «За сумлінну працю» та Грамотою ректора НАУ.

erem fot

 

 

 

Єременко Людмила Карпівна старший викладач

 

 

 

 

      У 1979 році закінчила Київський державний художній інститут (нині НАОМА) за спеціальністю 1201 – архітектура. Повна вища освіта.
З 1979 по 1994 рік працювала в «Українському спеціальному науково-реставраційному виробничому управлінні» ДЕРЖБУД УРСР (нині «Укрпроектреставрація» на посаді архітектора, де займалася науково-дослідною та проектно-реставраційною роботою.
З 2000 року розпочала викладацьку діяльність в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) на кафедрі дизайну, де була залучена до нового для цієї кафедри напрямку – дизайн інтер’єру, працювала на посаді старшого викладача до 2003 року.
З 2003 року розпочала роботу в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКІМ) на новоствореній кафедрі дизайну, де працювала на посаді старшого викладача до 2005 року. Викладала наступні дисципліни: історія архітектури та будівельних конструкцій. Дизайн меблів, проектування, макетування, основи композиції. Розробляла програми до вищеназваних дисциплін.
З 2007 року працює в НАУ на посаді старшого викладача.
У 2003 році склала кандидатські іспити з англійської мови та філософії. Склала автореферат на тему «Проектний простір архітектури, як культурно-історична цілісність.
Навчальні заняття ведуться за такими дисциплінами:
   «Проектування»;
   «Макетування та моделювання в матеріалі»;
   «Конструювання меблів та обладнання інтер’єру»
Ведеться керівництво дипломними
Подано до друку «Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для випускників ОКР «БАКАЛАВР» .
З 2010 по 2013 рік виконувала обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії з проведення захисту дипломних проектів випускників ОКР «БАКАЛАВР»
Відповідальна за проведення конструкторсько-технологічної практики студентами 4-го курсу та конструкторської і переддипломної практик студентами 5-го і 6-го курсів кафедри.
Публікації:
Автор 10 публікацій
Стаття «Дезурбанізація: головний напрям містобудуваннямайбутнього»
// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін, - К.: КНУБА 2009.
Стаття «Меблі для навчання і здоров’я дитини» // Технічна естетика і дизайн: наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.І. Яковлев, - К.: КНУБА 2009.
Стаття «Проблеми екології в офісних приміщеннях» // Технічна естетика і дизайн: наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.І. Яковлев, - К.: КНУБА 2010.
Стаття «Здоровий офіс» // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін, - К.: КНУБА 2011.
Стаття «Безбар’єрність: стереотипи та реальні обсяги проблеми»
// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін, - К.: КНУБА, 2013. – Вип.32.- С. 74 – 79.
Стаття «Екологічне будівництво – шлях до сталого розвитку» // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін, - К.: КНУБА, 2013. – Вип.32.- С. 424 – 429. (у співавторстві)
Стаття. Дизайн і технічний прогрес / Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.81-89.
Авторські свідоцтва:
Свідотцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54894
Збірка зображень з описом : "Концептуальна модель інтерєру ресторану "CRYSTAL"
Автори : Корженевич Д.О., Кузнецова І.О., Єременко Л.К.
Дата реєстрації: 20.05.2014
Участь студентів у конкурсах:
Підготовлені студенти рівня «Бакалавр» та рівня «Спеціаліст» до участі у ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ огляд - конкурсах дипломних проектів архітектурних та художніх вищих навчальних закладів України і відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню.
Підготовлені студенти до до участі у ХІІ Всеукраїнському конкурсі на кращий проект інтер’єру «ІНТЕР’YEAR2011, 2012, 2013»
Підготовці студентів до участі у конференції студентів та молодих учених «Політ» (тезиси, доповідь):
Нагороди, премії, заохочення:
Грамота за вагомий внесок у підготовці майбутніх фахівців у галузі мистецтва та архітектури 2007-2008р.р., Грамота за вагомий внесок у розвиток архітектурної школи НАУ та підготовку студентів до ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ огляд-конкурсів дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, Диплом ІІ ступеню за підготовку фахівців з дизайну середовища м.Черкаси 2010 р. голова журі О.В.Бойчук, Диплом за активну участь у підготовці конкурсів в рамках фестивалю «Архітектури та Дизайну» 2012р.

 

NOVIC 

 

 

 

Новік Ганна Володимирівна – асистент

       У 1993 роціотримала диплом з відзнакою Національного технічного Університету КПІ за спеціальністю: «Металознавство, устаткування та технологія термічної обробки металів». У 2013 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Дизайн». 

З 1996 по 2005 рік працювала на посаді дизайнера відділу маркетингу і реклами в ТОВ «Княжий Град» (пізніше ТОВ «Гетьман»)

На посаді асистента кафедри дизайну інтер’єру НАУ працює з  01.09.2014 р. по теперішній час. Навчальні заняття ведуться з дисциплін «Макетування та моделювання в матеріалі», «Конструювання меблів та обладнання інтер’єру», «Основи дизайну інтер`єру» для студентів спеціальності «Дизайн». Виконує обов`язки відповідального за репозитарій на кафедрі.

У 2015 р. вчена рада ННІАП затвердила тему дисертації у редакції «Принципи оптимального використання металу при формотворенні громадського середовища".

Має наукові публікації у професійних виданнях.