Професорсько-викладацький склад

             На кафедрі працюють 4 професори, з них 3 доктори наук,

7 доцентів і 4 сумісники, 3 старших викладача, 3 асистента,

2 аспіранти, завідувач лабораторії, зав.комп'ютерними класами,

1 провідний інженер, 2 інженери та 5 осіб допоміжного складу.

 

 

kovalev

 

Ковальов Юрій Миколайович 

зав. кафедрою, професор, д.т.н.

Науково-педагогічний стаж-з 1987р., у НАУ- з 1995р. З 2000р-завідувач кафедри. Перший доктор в історії кафедри. Автор 195 наукових та навчально- методичних праць, у тому числі більш 32 навч. методичних розробок, 3-х монографій, 1 навчального посібника. Знавець східної історії і філософії. Автор багатьох віршів. Підготував 1 докторанта. Член Української асоціації з прикладної геометрії,редколегії наукових збірників «Технічна естетика і дизайн», «Прикладна геометрія та інженерна графіка». З 2002 по 2008р.був Членом експертної ради ВАК. Веде студентський гурток.

 

  

 

 

 Макаренко  Микола Григорович

 доцент, к.т.н

Науково-педагогічний стаж-з 1973р., у НАУ- з 1969р. Автор понад 68 наукових та навчально- методичних праць, у тому числі начального посібника,30 навч. методичних розробок, 2-х авторських свідоцтв, 1 патенту на винахід.

 

 

 

  kardash

  Кардаш Олег Васильович

професор, д.т.н.

 Науково-педагогічний стаж-з 1986р., у НАУ- з 2011р. Автор понад 180 наукових та навчально- методичних праць, у тому числі 38 патентів та винаходів.

 

 

 

 

 

 

 

 Башта Олена Трифонівна

професор НАУ, к.т.н

Науково-педагогічний стаж-з 1980р., у НАУ- з 1987р. Автор понад 73 наукових та навчально- методичних праць, у тому числі 15 навч. методичних розробок, 1 посібника з грифом «Мінвуз». Викладає англійською мовою.

 

 

 

 

Холковський Юрій Романович

доцент, к.т.н.

Науково-педагогічний стаж-з 1979р., у НАУ- з 2003р. Автор понад 107 наукових та науково- методичних праць. Відповідає за прове­дення міжвузівській олімпіади- конкурсу з  «Комп’ютерної  графі­ки». Науковий керівник науково-дослідної теми «Геометричне моде­лю­вання багатопара­мет­рич­них складних систем». Займається розробкою програмного забезпечення у САПР.

Член Української асоціації з прикладної геометрії.

 

 

 

 

 

  

Макаров Василь Іванович

доцент НАУ

Науково-педагогічний стаж-з 1981р., у НАУ- з 1980р. Автор понад 41 наукових та навчально- методичних праць, у тому числі навч. методичних розробок. Є здобувачем у д.т.н. Гребенюк М.Ф. Зам. директора ННІАП з навчально-методичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 Джурік Олена Віталіївна

доцент НАУ

Науково-педагогічний стаж-з 1984р., у НАУ- з 1977р. Автор понад 63 наукових та навчально- методичних праць, у тому числі 4 посібників з грифом «Мінвуз», 20 навч. методичних розробок. Викладає англійською мовою.

 

 

 

 

     

 

 

Матющенко Наталія Володимирівна

зам. зав. кафедрою, старший викладач 

Науково-педагогічний стаж-з 2003р., у НАУ- з 2003р. Автор понад 32 друкованих наукових  праць, 2 метод. розробок. Закінчила аспірантуру у д.т.н. професора

Дорошенко Ю.О.

 

 

 

 

 

Шевель Людмила Віталіївна

старший викладач

Науково-педагогічний стаж-з 2000р., у НАУ- з 2000р. Автор понад 35 друкованих наукових праць, 2 метод. розробок.  Закінчила аспірантуру у д.т.н. Ковальова Ю. М.

 

 

 

 

 

 

 

  

Болдирєва Лариса Владиславівна

старший викладач

Науково-педагогічний стаж-з 2003р., у НАУ- з 2003р. Автор 25 друкованих наукових  праць,  2 патентів на винахід. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Геометричне моделювання багатопарамет­ричних складних систем». Закінчила аспірантуру у д.т.н. професора Юрчука В.П.

 

 dubovik

 

 

Дубовик Лариса Сергіївна

асистент

Науково-педагогічний стаж-з 1987р., у НАУ- з 2005р. Автор 9 друкованих наукових праць, більше 20 навчально методичних розробок , 3-х навч. посібників.

 

 

 

 

petrushevsky 

 

 Петрушевський Андрій Олександрович

доцент, старший викладач, к.т.н.

У НАУ з 2009 р. Автор 8 наукових праць. Досконале володіння програмними пакетами: 3dmax, Maya ,Zbrash(Vray,Mantalray,Maxwell),Photoshop,Adobe Іllustrator, AdobePremire. Знання: Autocad, Combustion.

Викладач малюнку. Дитяча художня школа № 7, м. Київ. Художник у вітражній майстерні A.Estruch. 1997-2008 рр. Argentina. Bs.As.

Дизайнер та керівник сектору дизайну та гравіровки по склу на фірмі “Creative mind group S.A.” 2003-2007 рр. Argentina. Bs.As.

Участь у багатьох художніх виставках в Україні та Аргентині. Виконання великоі кількості приватних замовлень з живопису, вітражу, дизайну та декоративного мистецтва.

 

 

obuhovska lub

 

   Обуховська Любава Василівна

 асистент, кандидат наук НАУ у галузі соціально-гуманітарних наук

У НАУ з 2009 р. Автор 44 наукових та методичних праць. Викладає дисципліни «Дизайн середовища» (V курс) і «Матеріало­знав­ство» (І і ІІ курс).

Сфера інтересів: дизайн інтер’єру (зокрема в етнічному стилі), конструювання меблів, проектування малих архітектурних форм, вивчення української орнаментики, інтерес до історії, етнології, різної символіки, культурної спадщини і художнього слова, історичні стилі в інтер’єрах, виготов­лення об’ємних дизайн-макетів і hand made прикрас у етнічному українському та скіфо-сарматському стилях.

 

 

 

 

 

obuhovska el

 

 

Обуховська Еліна Василівна

асистент

У НАУ- з 2009р. Автор 13 друкованих наукових  та навчально-методич­них праць. Викладає «Основи промислового дизайну». Сфера наукових інтересів та практичної діяльності: вплив психологічного аспекту на формування дизайну інтер’єрів громадських та житлових приміщень; варіативність естетичного смаку при формуванні дизайн-концепції середо­ви­ща; характерні риси сучасних стильових напрямів у різних видах дизайну; дизайн інтер’єрів спеціалізованих навчальних закладів з ураху­ванням сучасних вимог навчально-виховного процесу. 

 

 

 

 

 

 

kalinichenko

 

 

  Калініченко Віталіна Віталіївна

асистент

Учений секретар кафедри. У НАУ- з 2009р. Автор 27 друкованих наукових  та навчально-методич­них праць.

Наукові та науково-практичні інтереси: мистецтвознавство, 

фортифікаційне мистецтво, збереження та реставрація замків і фортець; історія містобудування, планування терито­рії,  модульна організація простору; 

дизайнінтер’єру,комп’ютерне проектування.