--

Умови вступу

Кафедра архітектури

Правила прийому

Правила прийому на 2 та 3 курс

Правила прийому на 5курс

 Підготовка до ЄВІ./ЄФВВ

Всеукраїнські олімпіади НАУ

 
Програми фахових вступних випробувань:
 

ОС Магістри

1/ Фахове вступне випробування

ОС Бакалаври

1/  Фахове вступне випробування  норм терм (3 роки)

2/  Фахове вступне випробування зі скор. терм

 
Графіки вступних іспитів
 
 
Напрями підготовки
  • Галузь знань:         19 «Архітектура та будівництво»
  • Спеціальність:       191 «Архітектура та містобудування»
  • Спеціалізація:        «Дизайн архітектурного середовища»
  • Форма навчання – денна