ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Умови вступу

Правила прийому

Правила прийому на 2 та 3 курс

Правила прийому на 5курс

 Підготовка до ЄВІ./ЄФВВ

Всеукраїнські олімпіади НАУ

 

Програми фахових вступних випробувань:
 

ОС Магістри

1/ Фахове вступне випробування

ОС Бакалаври

 1/  Фахове вступне випробування 3 курс норм терм (2 роки)

2/  Фахове вступне випробування 2 курс

3/  Фахове вступне випробування 1 курс зі скороченим терм

 
Графіки вступних іспитів
 
Напрями підготовки
    • Галузь знань:  19 «Архітектура та будівництво» 
    • Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
    • Спеціалізація: «Промислове і цивільне будівництво»
    • «Автомобільні дороги і аеродроми»
    • Форма навчання: денна, заочна