Співробітництво

Кафедра архітектури має творчі зв'язки з наступними установами:

 • КНУБА;
 • НАОМА;
 • ДонНАБА;
 • НДІ дизайну;
 • КиївЗНДІЕП житла;
 • Укрпроектреставрація;
 • УкрНДІПцивільсільбуд.

На кафедрі створено Навчально-науково-виробничий центр “Архітектор”, в межах якого почала роботу філія кафедри УкрНДІПцивільсільбуд.

Розроблено програму і розпочато сумісну діяльність архітекторів-практиків і викладачів кафедри з викладання профільних дисциплін, проведення навчальних і виробничих практик, дипломного проектування, науково-дослідної роботи в межах ННВЦ “Архітектор”.

Перспективи розвитку ННВЦ “Архітектор” і напрями роботи в навчальній та науковій діяльності спільно з напрямами наукової роботи і виробничої діяльності інституту “УкрНДІПРОцивільсільбуд” :

 • співробітництво в розробці наукових напрямів, пов’язаних з впровадженням новітніх технологій проектування та будівництва з використанням прогресивних архітектурно-будівельних систем;
 • залучення співробітників інституту “УкрНДІпроцивільсільбуд” до викладання навчальних дисциплін з напряму “Архітектура” підготовки бакалаврів архітектури та спеціалістів-архітекторів;
 • створення науково-інформаційної бази з питань архітектури та будівництва;
 • підготовка спеціалістів-архітекторів з урахуванням сучасних вимог оволодіння ними комп’ютерними технологіями і знаннями прогресивних прийомів архітектурного проектування.

Розроблено напрями діяльності ННВЦ “Архітектор” з вивчення, наукової розробки і просування новітніх технологій і прогресивних архітектурно-будівельних систем на основі опанування досвіду зарубіжних країн та власних досягнень – за рахунок використання спільних зусиль професорсько-викладацького складу НАУ та спеціалістів інституту “УкрДІПРОцивільсільбуд”, що передбачає певний крок у вирішенні проблеми практичного використання наукових розробок в області дизайну архітектурного середовища, тектоніки нових архітектурно-будівельних систем, архітектурно-композиційних та містобудівних прийомів формування міського середовища на основі втілення прогресивних будівельних матеріалів та конструкцій.

У галузі науково-дослідної роботи кафедра співпрацює з кафедрою туризму та факультетом охорони довкілля. Об’єктом спільного дослідження є “деструктивні території” та можливість влаштування у їх межах зон відпочинку і туризму.