ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Спеціальність

Сучасне будівництво, використовуючи досягнення науки, техніки та новітні технології, отримало інтенсивний розвиток в Україні та світі. Інженерне мистецтво втілюється в оригінальні будівлі з різноманітними архітектурними формами. Завдяки цьому фахівці в галузі будівництва користуються підвищеним попитом на ринку праці.

Випускова кафедра комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, яка орієнтована на сучасні цифрові технології, здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) освітніх ступеней.

Метою освітньо-професійних програм є формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інженерного та дослідницького характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії на основі комплексу науково-обґрунтованих методів чисельного моделювання напружено-деформованого стану конструкцій; який володіє сучасними комп’ютерними технологіями проєктування, знаннями й уміннями для експлуатації об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів, комп’ютерного моделювання, методами організації виробничих процесів та фундаментальних і загально-інженерних досліджень.

Висока якість підготовки визначається наступними чинниками:

1) студенти отримують високу комп’ютерну підготовку та знання сучасних комп’ютерних програмних комплексів («ЛІРАпро»,«МОНОМАХ», «САПФІР», «AutoCAD», «ArchiCAD», «Allplan», «MathCAD», «MATLAB», «MS Office»). Кафедра проводить навчальні заняття з використанням комп’ютерної бази ТОВ «ЛІРА-САПР».

2) майбутні фахівці мають можливість навчатися англійською мовою. Підготовку забезпечує засновник англомовного проєкту в будівництві і єдина на сьогоднішній день в Україні випускова кафедра, яка дає можливість навчатися англійською мовою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Будівництво аеропортів та автодоріг в Україні набирає нових, масштабних обертів. Сьогодні транспортна галузь нашої держави успішно розвивається і має великі перспективи в майбутньому. Вчасне забезпечення реконструкції, ремонту та покращення українських доріг та аеродромів рішучий крок до зміцнення стосунків із країнами-сусідами, утвердження статусу транзитної держави, входження України до Європейської спільноти. Високий рівень дорожнього та аеродромного будівництва значно збільшує можливості нашої країни до інвестування, укладання міжнародних договорів, визнання України сучасною європейською державою.

Програмою Президента України «Велике будівництво»передбачена розбудова міжнародних і національних транспортних коридорів, будівництво концесійних автодоріг, вирішення всіх важливих питань щодо подальшого розвитку транспортної галузі України. Мета вийти на якісно новий рівень технічного стану аеродромів та автодоріг, не гірший, ніж у розвинутих Європейських державах. Для здійснення цієї мети країні потрібні висококваліфіковані спеціалісти цієї галузі. Саме таких спеціалістів готує кафедра, які будуть здатні збудувати нові, світового рівня, сучасні аеропорти та автомагістралі.

Диплом бакалавра надає право займати посади:

– майстра;

– виконавця робіт;

– інженера з підготовки виробництва;

– інженера з ремонту;

– інженера-лаборанта;

– інженера-технолога.

Диплом  магістра надає право займати посади:

– інженер-дослідник;

– науковий співробітник (будівництво);

– асистент;

– інженер з нагляду за будівництвом;

– інженер-проєктувальник (будівництво);

– інженер з проєктно-кошторисної роботи;

– інженер з охорони праці;

– інженер-будівельник.

Форма навчання: денна та заочна.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

1   2