ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

РП ОС магістр

                                                                  програми ОС МАГІСТР 

Дисципліна за планом 2021 
1-3 курси + НМК
РП Силабус Кафедра
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  
1.1 Філософські проблеми наукового пізнання     РП Силабус  97
1.2 Ділова іноземна мова РП Силабус  87
2. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.   Цикл професійної підготовки
2.1.1 Герменевтика в дизайні РП Силабус  515
2.1.2 Проектування інтер’єрів РП Силабус  515
2.1.3 Дизайн середовища РП Силабус  515
2.1.4 Теорії і концепції дизайну РП Силабус  515
2.2. Цикл практичної підготовки
Виробничі практики
2.2.1.1 Інформаційно-дослідницька моделювальна практика РП Силабус  515
2.2.1.2 Переддипломна практика РП Силабус  515
3. Цикл дисциплін вільного вибору студента
3.1 Синтез мистецтв РП Силабус  515
3.2 Конструювання меблів РП Силабус  515
3.3 Дизайн промислових виробів РП Силабус  515
3.4 Брендинг та ребрендинг РП Силабус  515
3.5 Дизайн виставок та ярмарок РП Силабус  515
3.6 Дизайн інтер'єру в умовах реставрації та реконструкції РП Силабус  515