ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

РНП

 

1.  Програм_проект_практика

2.   Програма - Буд- техн практика

3.   Програма - Рисувальна практика

4.   Програма обмірно-ознайомча практика

5.   3.7 (РНП) Комп iнстр зас 2016рік

6.   3.20 (РНП) Ланшафтна архітектура 2016 рік

7.   3.22 (РНП) Памятко-охоронна дiяльнiст 2016рiк

8.   2.1.9 (РНП) Архiтектурне_проектування_2016_рiк

9.   2.1.13 (РНП) Архiтектурнi конструкцiї 2016 рiк

10.  3.19 (РНП) Інтерeр та обладнання 2016 рiк

11.  3.23 (РНП) Фiлософiя архiтектурноi творчості 2016 рік

12.  3.25 (РНП) Екологiзацiя та енергоефективнiсть будiвель 2016 рік