ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

РНП дисциплін

Бакалавр
Магістр
Доктор філософії
 1. Академічне письмо англійською мовою
 2. Англійська мова наукового спрямування
 3. Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
 4. Гіпотези та їх експериментальна перевірка у будівництві
 5. Економічний аналіз наукових досліджень
 6. Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
 7. Когнiтивнi технологiї прогнозyваннястану соціотехнічних та соціокультурних систем
 8. Комп’ютерне моделювання в будівництві та цивільній інженерії
 9. Основи управління науковими проєктами
 10. Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень
 11. Системно-синергетичне моделювання об’єктів досліджень та математичні методи обробки даних за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія
 12. Філософія науки та інновацій
 13. Фахова науково-педагогічна практика