Результати наукової та методичної роботи

Фахові статті (вітчизняні)

1. Олійник О.П. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ КИЇВСЬКОГО ПРИБУТКОВОГО ЖИТЛА /Олійник О.П., Яків’юк О.І..// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.167-176.

2. Олійник О.П. ДО ПИТАННЯ ПРО АТРИБУЦІЮ БУДІВЕЛЬ С. ГЕРМАНІВКА / Олійник О.П., Верес М.К..// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.177-183.

3. Кузнецова І. О. Особливості змісту дисципліни «Основи формоутворення» в НАУ / І.О. Кузнецова // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 10. – С.78-85.

4. Кузнецова І.О. Прояви композиційного елементу руху в національних та інтернаціональних інтер'єрах / І.О. Кузнецова, В.В. Сірак // Вісник КНУТД. Збірник наукових праць. – К.: КНУТД, 2016. - №4 (100). – С. 122-125.

5. Кузнецова І. О. Особливості типів конструкцій cучасних меблів – трансформерів / І.О. Кузнецова, Ус В.Ф., Залізко Ю.В.// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.121-128.

6. Кузнецова І. О. Історія озеленення інтер'єрів від III тисячоліття до нашої ери до ХХ століття / І.О. Кузнецова, Н.А.Ткач // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.129-141.

7. Кузнецова І.О. Особливості існуючого кольорового рішення в інтер'єрах на сучасних морських суднах / І.О.Кузнецова, Г.В.Шепель // Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. – здано до друку (8 стор)

8. Гнатюк Л.Р. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ OФІСНИХ ПРИМІЩEННЯХ З ВИКOРИСТAННЯМ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТEНДEНЦІЙ/ Гнатюк Л.Р., Синиця Т.С.// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.47-56.

9. Гнатюк Л.Р. ФУТУРИСТИЧНИЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ/ Гнатюк Л.Р., Терлецька М.В.// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.57-66.

10. Гнатюк Л.Р. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ГОТЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЗЕРКАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ/ Гнатюк Л.Р., Орищенко М.А.// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Технічна естетика – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 10. – С.50-58.

11. Гнатюк Л.Р. ІНТЕРАКТИВНО-НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ПЛАНЕТАРІЮ/ Гнатюк Л.Р., Давлятов А.Р.// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Технічна естетика – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 10. – С.42-49.

12. Ус В. Ф. Архітектурний компонент православних сакральних пам’ятників / В.Ф. Ус // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Технічна естетика – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 10. – С.219-226.

13. Привольнева С.О. Взаємозв’язок функції та декорованої форми в архітектурі та дизайні /С.О.Привольнева,Циганок А.В.// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.200-207.

14. Сідорова О.І. Збереження стилеформуючих особливостей модерну в історичній забудові / О. І.Сідорова, Чертов Д.С..// Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.218-227.

15. Блажієвська Н.І. ЗАДАЧІ ВИКОРИСТАННЯ ТА РІЗНОВИДИ «ДОШКИ НАСТРОЮ» (MOOD BOARD) ЯК ЗАСОБУ ДИЗАЙНУ В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ/ Блажієвська Н.І. // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 9. – С.20-28.

16. Єременко Л.К. Дизайн і технічний прогрес / Дизайн. Теорія та практика. Науково-технічний збірник. – К.: «НАУ», 2016. – Вип.№9. – С.81 – 89.

17. Новік Г.В.Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер'єра в період з кінця ХVІІІ - до початку ХІХ ст. / Г.В. Новік // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Технічна естетика – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 10. – С.102-110.

18. Новік Г.В.Особливості використання металу в стилі модерн/ Г.В.Новік,А.О.Бобровицька// Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.229 – 230.

19. Гегер А. Д. Концептуальна модель візуальнихрекурсивних систем в об’єктах дизайну / А. Д. Гегер // “Теорія та практика дизайну” (технічнаестетика) :зб. наук. праць. – К. : “Компрінт”, 2016. – Вип. 10. – С. 33–41.

20. Гегер А. Д. Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну / А. Д. Гегер // “Сучасні проблеми архітектури та містобудування” зб. наук. праць. – (у друці)

Не фахові статті та тези (вітчизняні)

1. Олійник О.П.. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ КИЇВСЬКОГО ПРИБУТКОВОГО ЖИТЛА / Олійник О.П., Яків’юк О.І. // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.198-199.

2. Olena Oliynyk Особенности энергоэффективной реконструкции чердачных перекритий исторических зданий/ Olena Oliynyk Vera Murgul./ / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016.

3. Кузнецова І. О. ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ В ІНТЕР'ЄРАХ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ХХ СТОЛІТТЯ / Кузнецова І. О. Ткач Н.А. / / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.196 -197.

4. Кузнецова І. О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИЗАЙН-ОБ'ЄКТІВ З ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ / Кузнецова І. О. Блажієвська Н.І., Гапчук О. В., / / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.197-198.

5. Кузнецова І. О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ОФІСІВ З ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ СТРУКТУРНИХ ФОРМ / Кузнецова І. О. Блажієвська Н.І., Рослякова Л.В., / / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.198-199.

6. Кузнецова І. О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕРАМІЧНОГО ДЕКОРУ У ЕТНІЧНОМУ ІНТЕР’ЄРІ / Кузнецова І. О. Блажієвська Н.І., Луганцева Д.А., / / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.199-200.

7. Кузнецова І. О. ФОРМОУТВОРЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ ВПРОДОВЖ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ / Кузнецова І. О. Зобіна О.С., // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.200-201.

8. Кузнецова І. О. ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ЛІТАКІВ / Кузнецова І. О. Ус В.Ф., Швець С.П. Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.201-202

9. Кузнецова І. О. Функційна виразність форми в прикладах відомих об’єктів дизайну XX – початку ХХ ст. / Кузнецова І.О., Кручініна Д. Б.// Архітектура та екологія. - К: НАУ, 2016. – здано до друку 2 стор.

10. Кузнецова І.О. Особливості використання настінного розпису в дизайні інтер’єру / Кузнецова І.О., Ус В.Ф., Швец С.П. // Архітектура та екологія. - К: НАУ, 2016. – здано до друку 2 стор.

11. Гнатюк Л.Р. РОЗВИТОК КЛАСИЧНОГО СТИЛЮ В ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА/ Гнатюк Л.Р. О.В. Базильська/ / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016.

12. Гнатюк Л.Р. ФУТУРИСТИЧНИЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІ/ Гнатюк Л.Р. М.В.Терлецька. // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016.

13. Гнатюк Л.Р. ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ПЛАНЕТАРІЮ/ Гнатюк Л.Р. А.Р. Давлятов. // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016.

14. Гнатюк Л.Р ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ГОТЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЗЕРКАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ/ Гнатюк Л.Р. Орищенко М.А. // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016.

15. Блажієвська Н. І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОШКИ НАСТРОЮ (MOOD BOARD) ЯК ЗАСОБУ ДИЗАЙНУ/ Блажієвська Н.І. // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.216.

16. Привольнева С.О. ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ / Привольнева С.О.// Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.218 -219.

17. Привольнева С.О. РОКОКО ЯК ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ОСОБИСТОГО ПРОСТОРУ/ Привольнева С.О., Кручініна Д.Б.// Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.221-222.

18. Сідорова О.І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТРО-РИТМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ В ІНТЕРЄРАХ ТА ЕКСТЕРЄРАХ БУДІВЕЛЬ / Сідорова О. І. Спіцина Є. / / Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.

19. Новік Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛУ В СТИЛІ МОДЕРН/ Г.В.Новік, А.О.Бобровицька// Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С.229 - 230.

20. Новік Г.В. ОБРАЗНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТІВ ДИЗАЙНУ З МЕТАЛУ У ФОРМОТВОРЕННІ ГРОМАДСЬКОГО ІНТЕР'ЄРУ / Г.В. Новік// Архітектура та екологія: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 листопада 2015 р. : тези доп. К. : НАУ, 2015. ̶ С.129-130.

21. ГегерА. Д. До питання про визначення множини правил візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну / Some aspects of visual recursive systems rules set defenition for the objects of art design) Інтегровані енергоефективні технології в будівництві та архітектурі: робоча програма та тези доп. – К. : КНУБА, 2016. – С. 32–33.

22. Gnatyuk LR. PROTECTION OF SACRAL OBJECT збірник тез "Конгрес Авіація у 21ст." -- http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2016/Congress2016.pdf

Статті у зарубіжних виданнях

1. O. Oliynyk, V.A. Murgul. Strategy FOR ENERGY EFFICIENT RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL LOW-RISE BUILDINGS / O. Oliynyk, V.A. Murgul // Construction of Unique Buildings and Structures, № 1 (40), 2016, pp. 112- 124 SPb, Russia, web of science.

2. O. Oliynyk. RECONSTRUCTION OF URBAN AREAS: SUSTAINABLE STRATEGY OF OBSOLETE BUILDING CONVERSION TO RESIDENTIAL USES / M. Zivkovic, O. Oliynyk, V.A. Murgul // Construction of Unique Buildings and Structures, № 1 (40), 2016, pp. 102-111 http://unistroy.spbstu.ru/ SPb, Russia, web of science.

3. Olena Oliynyk. RELIGIOUS BUILDINGS OF THE PERIOD OF AN EARLY RUSSIAN NEOGOTHIC STYLE (THE SECOND HALF OF XVIII – THE EARLY XIX CENTURIES/ Igor Yamshanov, Olena Oliynyk // MATEC Web of Conferences Volume 53, 2016International Scientific Conference Week of Science in SPbPU – Civil Engineering (SPbWOSCE-2015) Ресурс доступу: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20165302007

4. Kuznetsova I.O. History of design of planes / I.O. Kuznetsova, V.F. Us, S.P. Shvets // PROCEEDINGS. THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. Safety in Aviation and Space Technologies. September 19-21, 2016. – Kyiv, 2016. - P.10.3.29-10.3.36.

5. Heher А. Complex conceptua lmodel of visual recursive systems in the objects of art design / Anna Heher //International scientific–practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2016» : working program and proceedings. – K. :Vipol, 2016. – P. 86.

6. Кузнецова І. О. ФОРМОТВОРНІ ЧИННИКИ ДЛЯ СВІТИЛЬНИКІВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ / І.О. Кузнецова, Зобіна О. С. // Zbior raportow naukowych. “Najnowsze badanie naukowe. Teoria, praktyka, Актуальные научные исследования. Теория, практика : сб. научн. докл. – здано до друку 7-12 (Польща).

7. Гнатюк Л.Р. РОЗВИТОК КЛАСИЧНОГО СТИЛЮ В ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА / Л.Р. Гнатюк, О.В.Базильська, М.В.Терлецька// Zbiór raportow naukówych. Nauka, problemy, osiągnięca, innowacyjność, praktyki, teoria. Priorytetowe obzary badawcze: od teorii do praktyki. Теория архитектуры. -Lublin, ‑2016. ‑ C.22‑29. Польща

8. Гегер А. Д. Загальні уявлення про математичний базис візуальних рекурсивних систем / А. Д. Гегер // Техника и технология. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты (Inżynieria i technologia. Badaniapodstawoweistosowane: wyzwaniaiwyniki) :зб. наук. праць. – Варшава : «Diamond trading tour», 2016. – С. 11–13 (Польща)

9. ГегерА. Д. До питання про візуальні рекурсивні системи в об’єктах дизайну / А. Д. Гегер // Фундаментальные и прикладны еисследования: проблемы и результаты (Badaniapodstawoweistosowane: wyzwaniaiwyniki) :зб. наук. праць. – Варшава : «Diamond trading tour», 2016. – С. 16–23(Польща)

Статті та тези за участю студентів

1. Дзюмак В.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

2. Дзюмак В.О. УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОГРАФІЧНИЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

3. Карнаухов О.М. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ, СТИЛІЗОВАНОГО ПІД ДАВНІЙ ЄГИПЕТ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

4. Карнаухов О.М. ОП-АРТ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

5. Лазаренко А.О. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ В СТИЛІ АР-ДЕКО (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

6. Лазаренко А.О. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЮ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

7. Лазаренко М.А. ДИЗАЙН МЕБЛІВ В СТИЛІ ПОСТМОДЕРНІЗМ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

8. Лазаренко М.А. ІНТЕР'ЄРИ ВІКТОРА ОРТА (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

9. Петік В.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ, СТИЛІЗОВАНИХ ПІД АР-НУВО (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

10. Петік В.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ В СТИЛІ ПОП-АРТ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

11. Савон А.О. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ АР-ДЕКО В ІНТЕР'ЄРАХ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

12. Савон А.О. АМПІР В ІНТЕР'ЄРІ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

13. Свищ Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ, СТИЛІЗОВАНИХ ПІД АНТИЧНІСТЬ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

14. Свищ Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ В СТИЛІ ПОСТМОДЕРНІЗМ (науковий керівник – Олійник О.П., к.арх., проф.)

15. Бойчук В.І. Тактильне сприйняття фактур об’єктів дизайну (науковий (керівник – проф. Кузнецова І.О.)

16. Борисенко Д. А., Психологічний аспект у сприйнятті дизайну інтер'єрів житлових приміщень ((науковий керівник – проф. Кузнецова І.О.)

17. Луганцева Д. А., ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ МОТИВІВ У СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРНОМУ ТЕКСТИЛІ (науковий керівник – проф. Кузнецова І.О.)

18. Швець С.П. ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ ЛІТАКІВ (науковий керівник – проф. Кузнецова І.О.)

19. Рослякова Л.В. БІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ФОРМОУТВОРЕННІ ІНТЕР'ЄРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ (науковий керівник – проф. Кузнецова І.О.)

20. Гапчук О. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННІ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ (науковий керівник – проф. Кузнецова І.О.)

21. Корочанський А.А. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСАД КОЗАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДИЗАЙНУ (науковий керівник – Привольнева С. О., ст.викладач)

22. Пономаренко Т.О. НАВІСНІ ФАСАДНІ СИСТЕМИ. ПРАКТИКА І ТРЕНДИ (науковий керівник – Л.К.Єременко ст. викладач)

23. Базильська О. В. ОНОВЛЕННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ВЧИТЕЛЯ (науковий керівник – Л.Р. Гнатюк, канд. арх., доцент).

24. Базильська О. В. ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ КИЇВСЬКИХ БУДИНКІВ КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ (науковий керівник – Л.Р. Гнатюк, канд. арх., доцент)

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

1. Кузнецова І.О., Залізко Ю.В., Блажієвська Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Опис з ілюстраціями «Концептуальна модель дитячого модулю «Моlecule». Реєстраційний номер 64072 Дата реєстрації 12.02.2016

2. Кузнецова І.О., Гнатюк Л.Р. , Шепель Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Опис з ілюстраціями «Концептуальна модель пересувної перегородки на судні – «Морський хамелеон» Реєстраційний номер: 64074 Дата реєстрації 12.02.2016

3. Кузнецова І.О., Блажієвська Н.І., Сірак В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Опис з ілюстраціями «Концептуальна модель перегородки «Хвиля» Реєстраційний номер:64073 Дата реєстрації 12.02.2016

4. Кузнецова І.О., Луганцева Д.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

5. Кузнецова І.О., Спіцина Є.Є. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концептуальна модель крісла «ПЕРЛИНА МОРІВ»

6. Сідорова О. І., Левик А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Опис з ілюстраціями «Концептуальна модель упаковки для цукерок «Чарівний павич». Реєстраційний номер 64204 Дата реєстрації 26.02.2016

7. Гегер А. Д. . Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концептуальна модель «Рекурсивний календар-трансформер» / А. Д. Гегер // Державна служба інтелектуальної власності. – Дата реєстрації : 26.02.2016. – Номер свідоцтва : 64685.

Відгуки та Рецензії

1. Олійник О.П. – відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Громнюк Адріани Ігорівни «Етнічні мотиви в архітектурі сучасних інтер’єрів підприємств харчування» 03.12.2016 у спеціалізовану вчену раду Львівської Політехніки

2. Кузнецова І.О. на пакет акред. документів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / Тимків Б.М., Кузнецова І.О. , Касьян Т.К. (наказ №1180л від 1.06.16).

3. Кузнецова І.О. на Ус В.Ф. (кер. дисертац. роботи) у спеціалізовану вчену раду Д 26.056.06 (КНУБА) (березень 2016)

4. Кузнецова І.О. на дисертаційну роботу Герман Є.С. у спеціалізовану вчену раду К 26.103.02 (НАОМА)

Проекти, що отримали премії, дипломи, нагороди за результатами участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах, конференціях, виставках ∑8 дипломів

1. Участь у XXV всеукраїнському огляді - конкурсі студентських дипломних робіт архітектурних і дизайнерських шкіл в Чернівцях (жовтень 2016 р.)

Дипломи магістрів :

Косяченко В. – 1 ступ. (кер. Кузнецова І.О.),

Пономаренко В. – 2ступ. (кер. Кузнецова І.О.) ;

Гуменна Я. – 3ступ. (кер. Гнатюк Л.Р.)

Диплом спеціаліста :

Бойко Г. – 3 ступ. (кер. Ус В.Ф)

Дипломи бакалаврів :

Спіцина Є. – 2 ступ. (кер. Сідорова О. І.)

Луганцева Д. – 2 ступ. (кер. Блажієвська Н.І.)

Рослякова Л. – 2 ступ. (кер. Блажієвська Н.І.)

Гапчук О. – 2 ступ. (кер. Блажієвська Н.І.)

2. Участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (кер. Кузнецова І.О.)

Дизайн: (ХДАДМ, березень 2016):

Заохоч. диплом – студентка 5 к. Шепель Г.

Прикладна геометрія, технічна естетика: (Харків, ХПІ, березень 2016):

Диплом 2 ступеню – студентка 5 к. Сірак В.,

Заохоч. диплом – студентка 5 к. Залізко Ю.

Організаційна робота, пов’язана з науковою роботою

1. Олійник О.П. – член НМР Міністерства культури України (до вересня 2016)

2. Олійник О.П. – член Атестаційної ради та Комісії з архітектурної освіти Міжнародної спілки архітекторів (EDUCOM)

3. Олійник О.П. – член Робочої групи «Архітектурна спадщина» Міжнародної спілки архітекторів

4. Олійник О.П. – редактор збірника «Теорія і практика дизайну».

5. Олійник О.П. – організатор Міжнародного конкурсу на кращий інтер’єр року «ІНТЕР’YEAR» - березень 2016

6. Олійник О.П. – голова секції «Дизайн міського середовища. Дизайн інтер’єрів» симпозіуму «Проблеми дизайну міського середовища. Дизайн інтер’єрів» ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн.»

7. Кузнецова І.О. – член спец. вчен. рад КНУБА та НАОМА, головний редактор збірника «Теорія і практика дизайну»

8. Гнатюк Л.Р - відповідальний редактор збірника «Теорія і практика дизайну». Оформлення ISSN, подача матеріалів та підписання угоди з РІНЦ

9. Новік Г.В. – секретар секції «Дизайн міського середовища. Дизайн інтер’єрів» симпозіуму«Проблеми дизайну міського середовища. Дизайн інтер’єрів»ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн.»

10. Гегер А.Д. – член організаційного комітету VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані енергоефективні технології в будівництві та архітектурі» (КНУБА, м. Київ, 13-15 квітня 2016 р.)

11. Гегер А.Д. (Heher A.)– член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Буд-Майстер-Клас-2016» / «International scientific–practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2016» (КНУБА, м. Київ, 16-18 листопада 2016 р.)