Результати наукової та методичної роботи

Навчальні посібники:

 1.  Бєлятинський А. О., Степура В.С., Кужель Н.В. Основиексплуатації автомобільних доріг і аеродромів Навчальний посібник - 160 с. З грифом МОН України 012026 №1/11-11517 від 15.07.2013
 2.  Бєлятинський А.О. Металеві конструкції. Метали і зварювання в будівництві. Навчальний посібник. (англ. мовою)./[ Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Пилипенко О.І., Кужель Н.І, Гирич В.М., Лапенко О.І]. - К.: НАУ. 2013. - 212 с.(Гриф МОН України. Лист № 1/1-17.18 від 12.04.2013)
 3.  Першаков В.М. Будівельні конструкції / BuildingConstructions.// Першаков В.М.,Лапенко О.І. Лабораторні роботи /laboratoryworks -К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013.- 85 с.
 4.  Першаков В.М. Водопостачання і водовідведення./ Першаков В.М. Лабораторний практикум. -К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013.-18 с.
 5.  Степура В.С., Плужніков Б.О. Ткаченко В.А. Тімкіна С.Ю. Визначення вартості будівництва на основі укрупнених показників (Determi-nation of construction cost on the basis of aggregative indexes). Методичний посібник (англійською мовою). –К.: «НВФ «Славутич – Дельфін». 2013. -130 c.

Фахові статті:

 1.  Бєлятинський А.О., В.М.Першаков Розвиток перевірки точних методів розрахунку конструкцій. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / Вип. 10. -К.: НАУ, 2013.С.15-23.
 2.  Бєлятинський А.О., Зеленкова Г.Ф. Штучні будівельні конгломерати у виготовленні дощеприймальних поверхонь. Проблеми водо-посточання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. збірник, К.: КНУБА,2013. С.102-109.
 3.  Бєлятинський А.О., Степанчук О.В., Лапенко О.І. Особливості вибору ефективних методів організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / Вип. 10. -К.: НАУ, 2013.С.123-127.
 4.  Зеленкова Г.Ф, УДК 625.85 (045). Особливості структурно-механічних властивості бітумних будівельних конгломератів. НАУ, 2013р.. Вісник інженерної академії України. С.267-269.
 5.  Кужель Н.В. «Дерево» формування елементів і оцінка на ЕОМ транспортно-складської схеми «джерело-споживач» на базі критеріїв прогресивності / Н.В. Кужель, Д.Б. Васюкович // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С.126 – 128.
 6.  Кужель Н.В. Исследование особенностей современных кольцевых пересечений и их применение / Н.В. Кужель, Д.Б. Васюкович // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С.129 – 133.
 7.  Луцик О.А. та ін. Вплив екологічних факторів на розміщення станцій міського залізничного транспорту/ Луцик О.А., Степанчук О.В.// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2013. - Вип. 9 – С. 95-101.
 8.  Першаков В.М. Досвід розробки і використання ефективних конструкцій фундаментів./Першаков В.М.Будівництво України. -К.:-2013.-№3. -С.2-7.
 9.  Першаков В.М. Ефективні конструкції покриттів каркасних будівель./Першаков В.М. Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.- техн. збірник .– К.: НАУ, 2013. - Вип.9. - С. 140-146.
 10.  Першаков В.М. Ефективні таврові прогони для покриття будівель./ Першаков В.М. Промислове будівництво та інженерні споруди.- К.: 2013.- № 2 - С. 16-20.
 11.  Першаков В.М. Ефективні типи залізобетонних рамних конструкційМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К.: КНУБА, 2013. - Вип. 48.-С. 329-335.
 12.  Першаков В.М. Залізобетонні таврові прогони для покриття будівель./ Першаков В.М. Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / –К.: НАУ, 2013. -Вип.10. -С.103-110.
 13.  Першаков В.М. Методика з проектування економічних залізобетонних конструкцій./ Першаков В.М. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць.– К.: НАУ, 2013.- Випуск 44. – С. 195- 210.
 14.  Першаков В.М. Особливості проектування каркасних будівель з залізобетонними рамними конструкціями./ Першаков В.М.Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / ДП НДІБК.- Київ, ДП НДІБК.- Вип.78. - 2013. -С.115-121.
 15.  Першаков В.М. Проектування вертодромів в умовах міської забудови./ Першаков В.М., Близнюк Т.В. Вісник Інженерної Академії України.- К.: 2013. - №1. - С.270-274.
 16.  Першаков В.М. Сучасні будівлі з рамних конструкцій. /Першаков В.М., Петрова Т.О.,Лисницька К.М. Вісник НАУ. –К.: 2013. - №2.- С.136-140.
 17.  Степанчук О.В. та ін. Особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні/ Степанчук О.В., // Вісник Інженерної академії України.-К., 2013.-Вип.2.-193-198.
 18.  Степанчук О.В.Безпека дорожнього руху на кільцевих перетинах/ О.В. Степанчук Д.Б. Васюкович // Вісник Національного авіаційного університету: Наук. журнал/ - К., НАУ, 2(55), 2013 – С. 68-74.
 19.  Степура В.С., Визначення варіанту будівництва доріг на основі порівняльної економічної ефективності. // Вісник Інженерної Академії України. – К., 2013, №1. - с. 293-300.
 20.  Степура В.С., Фактори, що впливають на роботу і стан автомобільних доріг. .// Проблеми розвитку міського середовища. - К.: НАУ. Вип. 10. 2013. - С. 214-220.

Не фахові статті та тези конференцій:

 1.  Бєлятинський А.О., Барабаш М.С., Петрова Т.О. «Інформатизація архітектурно-будівельного проектування методами інтеграції програмних комплексів». САПР Allplan у архітектурі і будівництві: Матеріали семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю.-К.: НАУ, 2013.-С.27-31.
 2.  Бєлятинський А.О., Гулюк А.В. «Використання геотекстильних матеріалів при стабілізації грунтових споруд». САПР Allplan у архітектурі і будівництві: Матеріали семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю.-К.: НАУ, 2013.-С.23-26.
 3.  Бєлятинський А.О., Гулюк Г.В. Використання геосинтетичних матеріалів при стабілізації грунтових споруд. АВІА-2013: Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НАУ, 2013. – Т.4. – С.25.29-25.31
 4.  Бєлятинський А.О., Краюшкіна К.В. «Використання сучасних матеріалів при будівництві та ремонтах автомобільних доріг України». Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Випуск 40. Луцьк: ЛНТУ, 2013.- С.17-22.
 5.  Бєлятинський А.О., Краюшкіна К.В., Степанчук О.В., Васюкович Д.Б. «Забезпечення безпеки дорожнього руху на перехрестях мыських вулиць». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху».Харьков: ХНАДУ, 2013.- С. 177-178.
 6.  Зеленкова Г.Ф., к.т.н., доцент, «Основні фактори впливу на довговічність штучних бітумних конгломератів (ШБК)» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.36-25.39.
 7.  Луцик О.А. Аналіз дослідження часу очікування пасажирами на станціях міського залізничного транспорту в м. Києві./ Луцик О.А., Степанчук О.В. //Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013» Том –4. Київ.2013-С.25.17-25.20.
 8.  Луцик О.А.. Дослідження розселення користувачів послугами міської залізниці в місті Києві./ Луцик О.А., Степанчук О.В. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» Частина І. Київ.2013-С.222-224.
 9.  Першаков В.М., д.т.н., проф., Близнюк Т.В., асп., «Особливості проектування вертолітних майданчиків на дахах будівель» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.9-25.12.
 10.  Першаков В.М., д.т.н., проф., Кротов Р.В., асп., «Контроль швидкості транспортних потоків як шлях до безпеки дорожнього руху» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.5-25.8.
 11.  Першаков В.М., д.т.н., проф., Лисницька К.М., асп., «Розрахунок і оцінка надійності будівель з урахуванням ризиків прогресуючого обвалення» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.1-25.4.
 12.  Степанчук О.В. Ефективні методи розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст. //САПР Allplan у архітектурі і будівництві: Матеріали семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю (м. Київ, 22-26 квітня 2013 року). – К.: НАУ, 2013. – 109-112с.
 13.  Степанчук О.В., Прозоровська А.О., Васюкович Д.Б., к.т.н., «Вибір типу транспортних розв’язок і варіантів організації руху на них» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.25-25.28.
 14.  Степанчук О.В.. Аналіз розташування зупинок громадського транспорту на міських дорогах./ Степанчук О.В., Тімкіна С.Ю., Родюк М.К. //Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013» Том –4. Київ.2013-С.25.21-25.24.
 15.  Степанчук С.О.. Вплив негативних викидів автотранспорту на транспортно-планувальні характеристики міста./ Степанчук О.С., Степанчук О.В., Бєлятинський А.О. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» Частина ІІ. Київ.2013-С.114-116.

Статті опубліковані за участю студентів:

 1.  Степанчук О.В., Бутенко Д.В.. Перспективні підходи до планування та забудови міст./ Д.В. Бутенко, О.В. Степанчук //Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013» Том –4. Київ.2013-С.25.13-25.16.
 2.  Степура В.С., к.е.н., доцент, Рябуха І.Л., студент, «Теоретичні аспекти визначення економічної ефективності при будівництві автомобільних доріг» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.32-25.35.

Публікації у зарубіжних виданнях:

 1.  Bieliatynskyi A., Lutsyk O., Stepanchuk O., Pylypenko O., «Peculiarities of passenger transportation traffic in Kyiv City». TRANS-BALTICA 2013. Proceedings of the 8th International Scientific Conference VGTU.Vilnius: Technika, 2013.-P.117-121.
 2.  Bieliatynskyi A., Malikov V., Bojarchuk B., Klymenko I., Orzheshkovskyi V., Orzheshkovska L. Application of the method of factor analysis in the assessment of the technical condition of the hard cover airport. TRANS-BALTICA 2013. Proceedings of the 8th International Scientific Conference VGTU.Vilnius: Technika, 2013.-P.122-125.
 3.  Lutsyk Oleksandra, Stepanchuk Oleksandr, Bieliatynskyi Andrii, Pylypenko Oleksandr. Peculiarities of Passenger Transportation Traffic in Kyiv City //Proceedings of the 8th International Scientific Conference “Transbaltica”. May 9-10, 2013. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Compiled by N. Batarliene. Vilnius: Technika, 2013. 117-121p.
 4.  Белятинский А.А., Степанчук С., Усык О., Степанчук А. «Проблемы хранения автомобильного транспорта на территории микрорайонов города Киева». Сборник статей 16-й конференции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, Литва. Вильнюс: Техника, 2013. С.183-187.
 5.  Белятынский А.А., Краюшкина Е.В. «Применение трёхмерных георешёток для стабилизации переувлажнённых грунтов на Украине». Дороги. Инновации в строительстве №25, январь 2013 Спецвыпуск «Геосинтети-ческие материалы», Санкт-Петербург (Россия), С.50-52.
 6.  Зеленкова Г.Ф. Влияние основных свойств составляющих конгломератов на свойства конгломератов. Сборник статей 16-ой конференции молодых ученых: «Наука-будущее Литвы». Инженерия транспорта и организация перевозок. 8 мая 2013г., Вильнюс, Литва., с.330-335.
 7.  Першаков В.М. Классификация вертолетов с учетом их конструктивных особенностей./ Першаков В.М., Близнюк Т.В. Инженерия транспорта и организация перевозок. Сб. статей 16-ой конференции молодых учёных «Наука-будущее Литвы», 8 мая 2013г., - Вильнюс, ЛИТВА. - С. 112-116.
 8.  Рейцен Е.А., Степанчук А.В. К вопросу о классификации улиц и дорог в городах Украины//Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния : материалы XIX Междунар. (двадцать второй Екатеринбургской) науч.-практ. конф. (16–17 июня 2013 г.) / науч. ред. С.А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 94-99 с.
 9.  Степанчук А. Воєвода А., Маликова М., Бондаренко Н., Третяк В., Исследование пропускной способности двухуровневых развязок Киева. // Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, 8 мая 2013 г., Вильнюс, Литва. Вильнюс: Техника. 60-64с.
 10.  Степанчук А., Лапенко А., Луцик А., Головченко Е., Обследование пассажиропотока на городском железнодорожном транспорте в городе Киеве. // Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, 8 мая 2013 г., Вильнюс, Литва. Вильнюс: Техника. 76-80с.
 11.  Талах С.М., Селенков В.М., Дубик О.М. Прочностной расчет аэродромных покрытий при слабых грунтовых основаниях. //Збірник статей 16-ї конференції молодих вчених «Наука – майбутнє Литви». –Вільнюс:Техніка, 2013. –С. 55-59.

Патенти:

 1.  Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Лисницька К.М., Барабаш М.С., Ромашкина М.В. Патент України. Железобетоннаярамнаяконструкция. Е 04 С 5/06.-4784531/33; Заявл.18.03.13;Опубл.07.05.13, Бюл.№17.-С.7.