LOGO FABD

Результати наукової та методичної роботи

Навчальні посібники:

 1.  Бєлятинський А. О., Степура В.С., Кужель Н.В. Основиексплуатації автомобільних доріг і аеродромів Навчальний посібник - 160 с. З грифом МОН України 012026 №1/11-11517 від 15.07.2013
 2.  Бєлятинський А.О. Металеві конструкції. Метали і зварювання в будівництві. Навчальний посібник. (англ. мовою)./[ Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Пилипенко О.І., Кужель Н.І, Гирич В.М., Лапенко О.І]. - К.: НАУ. 2013. - 212 с.(Гриф МОН України. Лист № 1/1-17.18 від 12.04.2013)
 3.  Першаков В.М. Будівельні конструкції / BuildingConstructions.// Першаков В.М.,Лапенко О.І. Лабораторні роботи /laboratoryworks -К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013.- 85 с.
 4.  Першаков В.М. Водопостачання і водовідведення./ Першаков В.М. Лабораторний практикум. -К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013.-18 с.
 5.  Степура В.С., Плужніков Б.О. Ткаченко В.А. Тімкіна С.Ю. Визначення вартості будівництва на основі укрупнених показників (Determi-nation of construction cost on the basis of aggregative indexes). Методичний посібник (англійською мовою). –К.: «НВФ «Славутич – Дельфін». 2013. -130 c.

Фахові статті:

 1.  Бєлятинський А.О., В.М.Першаков Розвиток перевірки точних методів розрахунку конструкцій. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / Вип. 10. -К.: НАУ, 2013.С.15-23.
 2.  Бєлятинський А.О., Зеленкова Г.Ф. Штучні будівельні конгломерати у виготовленні дощеприймальних поверхонь. Проблеми водо-посточання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. збірник, К.: КНУБА,2013. С.102-109.
 3.  Бєлятинський А.О., Степанчук О.В., Лапенко О.І. Особливості вибору ефективних методів організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / Вип. 10. -К.: НАУ, 2013.С.123-127.
 4.  Зеленкова Г.Ф, УДК 625.85 (045). Особливості структурно-механічних властивості бітумних будівельних конгломератів. НАУ, 2013р.. Вісник інженерної академії України. С.267-269.
 5.  Кужель Н.В. «Дерево» формування елементів і оцінка на ЕОМ транспортно-складської схеми «джерело-споживач» на базі критеріїв прогресивності / Н.В. Кужель, Д.Б. Васюкович // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С.126 – 128.
 6.  Кужель Н.В. Исследование особенностей современных кольцевых пересечений и их применение / Н.В. Кужель, Д.Б. Васюкович // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С.129 – 133.
 7.  Луцик О.А. та ін. Вплив екологічних факторів на розміщення станцій міського залізничного транспорту/ Луцик О.А., Степанчук О.В.// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2013. - Вип. 9 – С. 95-101.
 8.  Першаков В.М. Досвід розробки і використання ефективних конструкцій фундаментів./Першаков В.М.Будівництво України. -К.:-2013.-№3. -С.2-7.
 9.  Першаков В.М. Ефективні конструкції покриттів каркасних будівель./Першаков В.М. Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.- техн. збірник .– К.: НАУ, 2013. - Вип.9. - С. 140-146.
 10.  Першаков В.М. Ефективні таврові прогони для покриття будівель./ Першаков В.М. Промислове будівництво та інженерні споруди.- К.: 2013.- № 2 - С. 16-20.
 11.  Першаков В.М. Ефективні типи залізобетонних рамних конструкційМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К.: КНУБА, 2013. - Вип. 48.-С. 329-335.
 12.  Першаков В.М. Залізобетонні таврові прогони для покриття будівель./ Першаков В.М. Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / –К.: НАУ, 2013. -Вип.10. -С.103-110.
 13.  Першаков В.М. Методика з проектування економічних залізобетонних конструкцій./ Першаков В.М. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць.– К.: НАУ, 2013.- Випуск 44. – С. 195- 210.
 14.  Першаков В.М. Особливості проектування каркасних будівель з залізобетонними рамними конструкціями./ Першаков В.М.Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / ДП НДІБК.- Київ, ДП НДІБК.- Вип.78. - 2013. -С.115-121.
 15.  Першаков В.М. Проектування вертодромів в умовах міської забудови./ Першаков В.М., Близнюк Т.В. Вісник Інженерної Академії України.- К.: 2013. - №1. - С.270-274.
 16.  Першаков В.М. Сучасні будівлі з рамних конструкцій. /Першаков В.М., Петрова Т.О.,Лисницька К.М. Вісник НАУ. –К.: 2013. - №2.- С.136-140.
 17.  Степанчук О.В. та ін. Особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні/ Степанчук О.В., // Вісник Інженерної академії України.-К., 2013.-Вип.2.-193-198.
 18.  Степанчук О.В.Безпека дорожнього руху на кільцевих перетинах/ О.В. Степанчук Д.Б. Васюкович // Вісник Національного авіаційного університету: Наук. журнал/ - К., НАУ, 2(55), 2013 – С. 68-74.
 19.  Степура В.С., Визначення варіанту будівництва доріг на основі порівняльної економічної ефективності. // Вісник Інженерної Академії України. – К., 2013, №1. - с. 293-300.
 20.  Степура В.С., Фактори, що впливають на роботу і стан автомобільних доріг. .// Проблеми розвитку міського середовища. - К.: НАУ. Вип. 10. 2013. - С. 214-220.

Не фахові статті та тези конференцій:

 1.  Бєлятинський А.О., Барабаш М.С., Петрова Т.О. «Інформатизація архітектурно-будівельного проектування методами інтеграції програмних комплексів». САПР Allplan у архітектурі і будівництві: Матеріали семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю.-К.: НАУ, 2013.-С.27-31.
 2.  Бєлятинський А.О., Гулюк А.В. «Використання геотекстильних матеріалів при стабілізації грунтових споруд». САПР Allplan у архітектурі і будівництві: Матеріали семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю.-К.: НАУ, 2013.-С.23-26.
 3.  Бєлятинський А.О., Гулюк Г.В. Використання геосинтетичних матеріалів при стабілізації грунтових споруд. АВІА-2013: Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НАУ, 2013. – Т.4. – С.25.29-25.31
 4.  Бєлятинський А.О., Краюшкіна К.В. «Використання сучасних матеріалів при будівництві та ремонтах автомобільних доріг України». Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Випуск 40. Луцьк: ЛНТУ, 2013.- С.17-22.
 5.  Бєлятинський А.О., Краюшкіна К.В., Степанчук О.В., Васюкович Д.Б. «Забезпечення безпеки дорожнього руху на перехрестях мыських вулиць». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху».Харьков: ХНАДУ, 2013.- С. 177-178.
 6.  Зеленкова Г.Ф., к.т.н., доцент, «Основні фактори впливу на довговічність штучних бітумних конгломератів (ШБК)» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.36-25.39.
 7.  Луцик О.А. Аналіз дослідження часу очікування пасажирами на станціях міського залізничного транспорту в м. Києві./ Луцик О.А., Степанчук О.В. //Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013» Том –4. Київ.2013-С.25.17-25.20.
 8.  Луцик О.А.. Дослідження розселення користувачів послугами міської залізниці в місті Києві./ Луцик О.А., Степанчук О.В. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» Частина І. Київ.2013-С.222-224.
 9.  Першаков В.М., д.т.н., проф., Близнюк Т.В., асп., «Особливості проектування вертолітних майданчиків на дахах будівель» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.9-25.12.
 10.  Першаков В.М., д.т.н., проф., Кротов Р.В., асп., «Контроль швидкості транспортних потоків як шлях до безпеки дорожнього руху» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.5-25.8.
 11.  Першаков В.М., д.т.н., проф., Лисницька К.М., асп., «Розрахунок і оцінка надійності будівель з урахуванням ризиків прогресуючого обвалення» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.1-25.4.
 12.  Степанчук О.В. Ефективні методи розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст. //САПР Allplan у архітектурі і будівництві: Матеріали семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю (м. Київ, 22-26 квітня 2013 року). – К.: НАУ, 2013. – 109-112с.
 13.  Степанчук О.В., Прозоровська А.О., Васюкович Д.Б., к.т.н., «Вибір типу транспортних розв’язок і варіантів організації руху на них» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.25-25.28.
 14.  Степанчук О.В.. Аналіз розташування зупинок громадського транспорту на міських дорогах./ Степанчук О.В., Тімкіна С.Ю., Родюк М.К. //Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013» Том –4. Київ.2013-С.25.21-25.24.
 15.  Степанчук С.О.. Вплив негативних викидів автотранспорту на транспортно-планувальні характеристики міста./ Степанчук О.С., Степанчук О.В., Бєлятинський А.О. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» Частина ІІ. Київ.2013-С.114-116.

Статті опубліковані за участю студентів:

 1.  Степанчук О.В., Бутенко Д.В.. Перспективні підходи до планування та забудови міст./ Д.В. Бутенко, О.В. Степанчук //Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013» Том –4. Київ.2013-С.25.13-25.16.
 2.  Степура В.С., к.е.н., доцент, Рябуха І.Л., студент, «Теоретичні аспекти визначення економічної ефективності при будівництві автомобільних доріг» Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» Том 4, м. Київ НАУ, 21-23 травня 2013 року. С. 25.32-25.35.

Публікації у зарубіжних виданнях:

 1.  Bieliatynskyi A., Lutsyk O., Stepanchuk O., Pylypenko O., «Peculiarities of passenger transportation traffic in Kyiv City». TRANS-BALTICA 2013. Proceedings of the 8th International Scientific Conference VGTU.Vilnius: Technika, 2013.-P.117-121.
 2.  Bieliatynskyi A., Malikov V., Bojarchuk B., Klymenko I., Orzheshkovskyi V., Orzheshkovska L. Application of the method of factor analysis in the assessment of the technical condition of the hard cover airport. TRANS-BALTICA 2013. Proceedings of the 8th International Scientific Conference VGTU.Vilnius: Technika, 2013.-P.122-125.
 3.  Lutsyk Oleksandra, Stepanchuk Oleksandr, Bieliatynskyi Andrii, Pylypenko Oleksandr. Peculiarities of Passenger Transportation Traffic in Kyiv City //Proceedings of the 8th International Scientific Conference “Transbaltica”. May 9-10, 2013. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Compiled by N. Batarliene. Vilnius: Technika, 2013. 117-121p.
 4.  Белятинский А.А., Степанчук С., Усык О., Степанчук А. «Проблемы хранения автомобильного транспорта на территории микрорайонов города Киева». Сборник статей 16-й конференции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, Литва. Вильнюс: Техника, 2013. С.183-187.
 5.  Белятынский А.А., Краюшкина Е.В. «Применение трёхмерных георешёток для стабилизации переувлажнённых грунтов на Украине». Дороги. Инновации в строительстве №25, январь 2013 Спецвыпуск «Геосинтети-ческие материалы», Санкт-Петербург (Россия), С.50-52.
 6.  Зеленкова Г.Ф. Влияние основных свойств составляющих конгломератов на свойства конгломератов. Сборник статей 16-ой конференции молодых ученых: «Наука-будущее Литвы». Инженерия транспорта и организация перевозок. 8 мая 2013г., Вильнюс, Литва., с.330-335.
 7.  Першаков В.М. Классификация вертолетов с учетом их конструктивных особенностей./ Першаков В.М., Близнюк Т.В. Инженерия транспорта и организация перевозок. Сб. статей 16-ой конференции молодых учёных «Наука-будущее Литвы», 8 мая 2013г., - Вильнюс, ЛИТВА. - С. 112-116.
 8.  Рейцен Е.А., Степанчук А.В. К вопросу о классификации улиц и дорог в городах Украины//Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния : материалы XIX Междунар. (двадцать второй Екатеринбургской) науч.-практ. конф. (16–17 июня 2013 г.) / науч. ред. С.А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 94-99 с.
 9.  Степанчук А. Воєвода А., Маликова М., Бондаренко Н., Третяк В., Исследование пропускной способности двухуровневых развязок Киева. // Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, 8 мая 2013 г., Вильнюс, Литва. Вильнюс: Техника. 60-64с.
 10.  Степанчук А., Лапенко А., Луцик А., Головченко Е., Обследование пассажиропотока на городском железнодорожном транспорте в городе Киеве. // Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, 8 мая 2013 г., Вильнюс, Литва. Вильнюс: Техника. 76-80с.
 11.  Талах С.М., Селенков В.М., Дубик О.М. Прочностной расчет аэродромных покрытий при слабых грунтовых основаниях. //Збірник статей 16-ї конференції молодих вчених «Наука – майбутнє Литви». –Вільнюс:Техніка, 2013. –С. 55-59.

Патенти:

 1.  Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Лисницька К.М., Барабаш М.С., Ромашкина М.В. Патент України. Железобетоннаярамнаяконструкция. Е 04 С 5/06.-4784531/33; Заявл.18.03.13;Опубл.07.05.13, Бюл.№17.-С.7.

Навчальні посібники,монографії:

1.Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та споруд: монографія / Першаков В.М., Барабаш М.С., Бєлятинський А.О., Лисницька К.М. – К.: Вид-во НАУ, 2015. –

456 с.

2. Жданович М.П. Охорона навколишнього середовища при будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів: навч. посібник / М.П. Жданович, О.І. Запорожець. – К.: Вид-во НАУ, 2015. – 185 с. (електронне видання)

3. Strengthening of reinforced concrete and stone members in damaged and econstructed buildings / Підсилення залізобетонних та кам’яних конструкцій аварійних и реконструеваних будівель: навч. посібник (англійською мовою) / Барашиков А. Я., Лапенко О. І., Бєлятинський А. О., Першаков В.М., Білокуров П. С. – К.: Видавництво НАУ, 2015. -122 с. (в типографії)

4. Першаков В. М. Водопостачання і водовідведення: лаб. практикум. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2015.-24 с.

5. Будівельна механіка (спецкурс):навч. посіб. / В. К. Цихановський, А. О. Бєлятинський, С. М. Талах. – К. : НАУ, 2015. – 253 с.

 1. Дослідженнятранспортнихпотоківваспектізаторовихстанівдорожньогоруху: Монографія / В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський, О. В. Степанчук, Р. В. Кротов. – Київ: НАУ, 2015. – 176 с.
 2. Першаков В. М. Проблеми протидії пожежної небезпеки тавогнестійкості висотних будівель. Монографія, частина 3,конструктивні схеми та особливості об'ємно-просторовихструктур висотних будівель / В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський,Є. А. Бакулін, Г. І. Болотов, І. О. Мартиненко. Під заг. ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова, к.т.н., доцента Є. А. Бакуліна. - К.: ТОВ "НВФ "Славутич-Дельфін", 2018. - 140 с.
 3. Утилізація автошин методом гідроабразивної деструкції гуми. Монографія/ Бєлятинський А. О., Бадах В. М., Головко В. С.,Першаков В. М.// Під заг. ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова. - К.:ТОВ "НВФ "Славутич-Дельфін", 2018. - 148 с.
 4. Новітні гідроструменеві технології для ремонтних робіт наавтошляхах. Монографія / Бєлятинський А. О., Бадах В. М.,Першаков В. М. Під ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова. - К.:Видавництво ТОВ "НВФ "Славутич-Дельфін", 2017. - 100 с.
 5. Першаков В. М. Проблеми протидії пожежної небезпеки тавогнестійкість висотних будівель. Монографія. Ч.2. Причини танаслідки руйнування висотних будівель від дії вогню. / В. М.Першаков, А. О. Бєлятинський, Є. А. Бакулін, Г. І. Болотов, І. О.Попович. Під ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова.- К. : НАУ, 2017. -262 с.
 6. Науковці України + еліта держави. Том V. Монографія. -К.:Видавництво ЛОГОС УКРАЇНА, 2017. - 300 с. (С. 240).
 7. Першаков В. М. Проблеми протидії пожежної небезпеки тавогнестійкість висотних будівель. Монографія, Ч.1. Досвід проектування, будівництва та експлуатації / В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський, Є. А. Бакулін, В. М. Бакуліна, Г. І. Болотов, І. О. Попович. Під заг. ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова.- К. : НАУ, 2016.- 104 с.
  1. Першаков В. М. Проектування вертодромних покриттівМонографія / Першаков В. М., Белятинский А. О., Близнюк Т. В. -К.:Видавництво НАУ, 2016. + 137 с.

Статті в періодичних виданнях

1. А.О. Бєлятинський, Д.Е.Прусов, О.В.Скрипченко Підвищення шорсткості цементобетонних покриттів автомобільних доріг: Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / Вип. 1(11). -К.: НАУ, 2014.С.433-442

2. E. Krayushkina, A. Skrypchenko, P. Koval Introduction of the acoustic emission method in technical diagnostics of bridges: ECCE-GSCE-WCCE Proceedings of the International Scientific Conference Seismics-2014. Tbilisi, Georgia, 2014.-P.181-186.

3. А.О. Бєлятинський, К.В. Краюшкіна, Д.Я. ГігінейшвіліПерспективи застосування базальтового волокна-фібри при будівництві й реабілітації доріг і злітних смуг аеродромів: Дорожня галузь України: Виробничий, науково-технічний журнал. – К.: 2014. – № 6. –С.28-32.

4. Першаков В.М., Близнюк Т.В. Особливості проектування вертолітного майданчика на даху будівлі. – К.: Будівництво України, 2014. – №5. С.15,16,25,26.

5. Першаков В.М., Кротов Р. В. Заторові стани як наслідок високого рівня автомобілізації. – К.: Будівництво України. – 2015. – №6.

6. Першаков В.М., Барабаш М. С., Бєлятинський А. О., Лисницька К. М. Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та споруд. – К.: Будівництво України. – 2015. – №6.

7. Дубик О.М., Талах С.М., Бєлятинський А.О.Расчет напряженно-деформированного состояния активного грунтового полупространства под нежесткими дорожными одеждами: «Наука – майбутнє Литви», 2015

8. Дубик О.М., Талах С.М.Розрахунки на міцність дорожніх одягів нежорсткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу ( з використанням ПК CREDO РАДОН) // Вісник Інженерної академії України. – Київ: Інженерна академія України, 2014. –№2. – С.176 – 181.

9. Дубик О.М.Аналіз методів розрахунку на міцність дорожніх одягів нежорсткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу “Проблеми розвитку міського середовища“- Вип.. 1 (11). – К., – НАУ.,

2014. С. – 465-474.

10. Степанчук О.В. та ін. Особливості класифікації вулиць і доріг населених пунктів / О.В. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2015. - Вип. 1(13). – С. 75-83.

11. Степанчук О.В. та ін. Особливості функціонування вулично-дорожньої мережі міст / О.В. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2015. - Вип. 2(14). – С.У матеріалах конференцій

12. Дубик А.Н. Расчёт напряженно-деформированного состояния активного грунтового полупространства под нежесткими дорожными одеждами / А.Н. Дубик, С.М. Талах, А.А. Белятынский // Proceedingsofthe 18hConferenceforJuniorResearchersScience – FutureofLithuania. Transportengineeringandmanagement. – Vilnius, Lithuania: Technika, 2015. – P. 124 – 129.      

13. TalakhS.Determination of stress-strain state hard cement constructions airport paving the presence of weak soil layers / S. Talakh, O. Dubik // Proceedings the Seventh World Congress «Aviation in the XXI-st Century. - Kyiv: National Aviation University, 2016. - P. 10.1.31 – 10.1.35.

14. Модель загального процесу нелінійного деформування нежорстких дорожніх одягів / О.М. Дубик, С.М. Талах // Міське середовище ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Міжнародний науково-практичний конгрес, 15 – 18 березня 2016 р.: тези доповіді. – Київ, 2016. – С. 29 – 30.

15. Бєлятинський А.О. Нелінійне деформування конструкцій нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу / Бєлятинський А.О, Талах С.М., Дубик О.М. // Вісник інженерної академії України:зб. Наукових праць. – Київ: НАУ, 2016. –Вип. 3. – С. 232 – 238.

16. TalakhS. Computationalinvestigationofcomposedmultilayeredhalf-spacestrengthunderpavement / SvetlanaTalakh, OleksandrDubik // ProceedingsoftheNationalAviationUniversity. – Kyiv: NationalAviationUniversity, 2015. - №3 (64). - P. 97 – 104 (видання входить до наукометричної бази даних IndexCopernicus).

17. Талах С.М. Чисельний розрахунок напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу / С.М. Талах, О.М. Дубик, К.М. Лисницька // ScienceRise. – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2017. – №1/2 (30). – С. 31 – 38.

 1. Stepanchuk O. Peculiarities of City Street-Road Network Modelling /Olexandr Stepanchuk, Andrii Bieliatynskyi, Olexandr Pylypenko, Sergiy Stepanchuk/ Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Procedia Engineering, Volume 134, 2016, Pages 276–283
 2. Степанчук О.В. Сутність ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст / О.В. Степанчук// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2016. - Вип. 1(15). – С. 133-143.
 3. Степанчук О.В. та ін. Оцінка критерії в ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міста/ О.В. Степанчук, С.О. Степанчук// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2016. - Вип. 2(16). – С. 87-97.
 4. Степанчук О.В. Особливості управління транспортними потоками на міських магістральних вулицях/ Степанчук О.В., // Вісник Інженерної академії України.-К., 2016.-Вип.1.-245-247.
 5. Stepanchuk O. Laws of Transport Congestion on the Road Network Cities/ O. Stepanchuk, A. Bieliatynskyi, S. Timkina// Proceedings of the National Aviation University. .-P. 74–79
 6. Степанчук О.В. Закономірності розподілення транспортних засобів на багатосмугових магістральних вулицях/ О.В. Степанчук, // Вісник Інженерної академії України.-К., 2016.-Вип.4.-C.245-247.
 7. Степанчук О.В.Влияние управления транспортными потоками на эффективность функционирования улично-дорожной сети городов/ О.В. Степанчук, // Вісник Інженерної академії України.-К., 2017.-Вип.1.-C.220-225.
 8. Степанчук О.В.Розподілення транспортних потоків по вулично-дорожній мережі міст / О.В. Степанчук, С.О. Степанчук// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2017. - Вип. 1(17). – С.137-145.
 9. Stepanchuk O. Surveying of Traffic Congestions on Arterial Roads of Kyiv City/O.Stepanchuk, A.Bieliatynskyi, O.Pylypenko, S. Stepanchuk/ Procedia Engineering.-2017.- 187.-P. 1421.

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій

1. А.О. Бєлятинський, Д.Е.Прусов, О.В.Скрипченко Підвищення шорсткості цементобетонних покриттів автомобільних доріг: міське середовище – ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей І Міжнародного науково-практичного конгреса. – К.: НАУ, 2014. – С.298.

2. А.О. Бєлятинський, К.В.Краюшкіна, О.В.СкрипченкоПроблеми відомих математичних моделей взаємодії колеса з поверхнею дорожнього покриття: міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» Вип.45. ЛНТУ, Луцьк, 2014. С. 36-41.

3. А.О. Бєлятинський, О.В.Степанчук, С.Ю.Тімкіна Ефективні методи управління транспортними потоками вуличної мережі: «Архітектура та екологія»: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції . – К: НАУ, 2014. – С.265-267.

4. А.О. Бєлятинський, К.В.Краюшкіна, О.В.Скрипченко Дослідження факторів, що впливають на площу контакту шини з поверхнею проїзної частини: «Молодь: наука та інновації». - матеріали другої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ,-Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. том 4, Секція 5 – Автомобільний транспорт. С.4-2 – 4-3.

5. А.О. Бєлятинський, К.В.Краюшкіна, О.В.Скрипченко Моделювання процесу взаємодії колеса з поверхнею проїзної частини автомобільної дороги: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

6. Степанчук О.В., Тімкіна С.Ю. Дослідження швидкості руху маршрутних таксі на вулицях Києва: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

7. Дубик О.М., Талах С.М. Дослідження впливу параметрів дорожньої конструкції на її напружено-деформований стан під дією розрахункового навантаження: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

8. Кривенко Ю.М. Фізичні основи класифікації стану поверхні покриттів аеродромів та автошляхів при атмосферних опадах: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

9. Мошковский Ю.П. Спосіб інжектування геополімерними матеріалами для посилання основ бетонних покриттів аеродромних конструкцій: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

10. Stepanchuk O. Modeling of passenger flow at city railway transport /Lutsyk O., Stepanchuk O., Yanovsky P//. Science-Based Technologies: Scientific journal. – Kyiv: NAU, 2014. – № 2(22). – P. 211–215.

11. Степанчук О.В. Ефективні методи управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі./ О.В. Степанчук, А.О. Бєлятинський, С.Ю Тімкіна//Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» . Київ.2014-С 265-267.

12. Талах С.М., Дубик О.М. Напружено-деформований стан і кінетика накопичення залишкових деформацій в елементах конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу:XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

13. Бєлятинський А.О., Скрипченко О.В. Аналіз факторів, що впливають на зчеплення безпосередньо в зоні контакту шини з поверхнею проїзної частини:XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

14. Першаков В.М., Кротов Р.В. Геометричні особливості дороги як причина затору: ХV Міжнародна наук.-техн. конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.: Матеріали конференції. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2014. - С.122-123

15. Першаков В.М., Близнюк Т.В. Особливості проектування вертолітних майданчиків: ХV Міжнародна наук.-техн. конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.: Матеріали конференції. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2014. - С.123-124

16. Першаков В.М., Лисницька К.М. Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та споруд: ХV Міжнародна наук.-техн. конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.: Матеріали конференції. –Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2014. - С.125-126

17. Дубик О.М. Розрахунки на міцність дорожніх одягів нежорсткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу(з використанням ПК CREDO РАДОН) // Матеріали ІV-ї Міжнародно-практичної конференції «Аеропорти – вікно в майбутнє». – Київ: НАУ, 16 – 17 червня 2014. – С. 16 – 18.

18. Дубик О.М. Дослідження напружено-деформованого стану ізотропного ґрунтового півпростору під конструкцію дорожнього одягу нежорсткого типу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Покращення конструктивних, технологічних та експлуатаційних показників автомобільних доріг і штучних споруд на них в дослідженнях студентів і молодих науковців». – Харків:ХНАДУ, 2014. – С. 16 – 21.

19. С.М. Талах, О.М. Дубик. Математична модель розрахунку відновленого за технологією холодного ресайклінгу нежорсткого дорожнього одягу, армованого геосинтетичним матеріалом //Матеріали VІ – ї Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» - К.: НАУ, 2014. – С. 145 – 148.

20. Дубик О.М., Талах С.М.Фізичне моделювання реологічних процесів в конструкціях нежорстких дорожніх одягів // Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів: «Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування територій». – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2015. – С. 160 – 163.

Статті опубліковані за участю студентів:

1. Першаков В.М. Деякі питання організації будівництва, утримання та ремонту доріг: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

2. Жданович М.П. Шумове забруднення навколишнього середовища від транспортного потоку з урахуванням умов руху: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

3. Жданович М.П. Забруднення шкідливими речовинами навколишнього середовища від транспортного потоку з урахуванням умов руху: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

4. Талах С.М.Технологічні способи ліквідації руйнувань цементобетонних аеродромних покриттів: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

5. Тімкіна С.Ю. Зупинки громадського транспорту на міських магістральних вулицях: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

6. Степанчук О.В. Дослідження затримок руху на регульованому перехресті: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

7. Першаков В.М. Сучасні методи контролю енергоспоживання та способи економії енергії у сучасному будівництві: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасніпроблеминауки". К.: НАУ, 2015.

Публікації у зарубіжних виданнях:

1. А. Byeliatynskii, E.Krayushkina,A.Skrypchenko, P.KovalIntroduction of the acoustic emission method in technical diagnostics of bridgesECCE-GSCE-WCCE:Proceedings of the International Scientific Conference Seismics-2014. Tbilisi, Georgia, 2014.-P.181-186.

2. А. Byeliatynskii, R.KrotovTheoreticalprinciplesofcongestionconditionsresearch: сборник статей 17-й конферен-ции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и менеджмент, Литва. Вильнюс: Техника, 2014. С. 250-254.

3. А. Бєлятинський, В.Першаков, Т.Близнюк Расчёт цементобетонных вертолётных площадок: сборник статей 17-й конферен-ции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и менеджмент, Литва. Вильнюс: Техника, 2014. С.219-223.

4. А. Byeliatynskii, A.Chistova, A.MarahovskijСредства усиления безопасности слепых и людей с ограниченным зрением при переходе пешеходного перехода: сборник статей 17-й конферен-ции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и менеджмент, Литва. Вильнюс: Техника, 2014. С.294-297.

5. OlexandrStepanchuk, AndriyBieliatynskyi, OlexandrPylypenko, SergiyStepanchukPECULIARITIES OF CITY STREET-ROAD NETWORK MODELLING//Proceedings of the 9th International Scientific Conference “Transbaltica”. May 8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Compiled by N. Batarliene. Vilnius: Technika, 2015.

6. Першаков В.М., Бєлятинський А.О., Близнюк Т.В. Расчет цементобетонных вертолетных площадок: Инженерия транспорта и организация перевозок. Сб. статей 17-ой конференции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» 8 мая 2014г., Вильнюс, ЛИТВА. С.219-223.

7. Белятинский А., Першаков В., Ромашкина М., Близнюк Т. Проектирование вертолетной площадки на крыше многоэтажного здания: Інженерия транспорту та організація перевезень. Сб. статей 18-ой конференції молодих вчених «Наука-майбутнє Литви», 6 травня 2015р., Вильнюс, ЛИТВА. С.

8. Першаков В. Н. Эффективные железобетонные рамы сэлементами переменного сечения. Монографія / Першаков В. Н. Рейтинговое издательство "Palmarium Academic Publishing", м. Саарбрюкен, Німеччина. 2016. + С.544.

9. Reinforced concrete and stone structures. Монографія / Pershakov V., Bielyatynskyi A., Pilipenko O. Scholars Press. м. Саарбрюкен, Germany. 2016. + P. 394. (2 місце на конкурсі на кращі підручники
НАУ, 2017р.).


Патенти:

 Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Лисницька К.М., Барабаш М.С., Ромашкина М.В. Патент України. Железобетоннаярамнаяконструкция. Е 04 С 5/06.-4784531/33; Заявл.18.03.13;Опубл.07.05.13, Бюл.№17.-С.7.

Детальніше ознайомитись з наведеними  працями можна в репозитарії Національного Авіаційного Університету, Інститут аеропортів, Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9121