Професорсько-викладацький склад

trosh

 

 

 

Трошкіна Олена Анатоліївна
завідувач кафедри,кандидат архітектури, доцент кафедри основ архітектури та дизайну

Народилась 16.10.1968 р.

1990р. – закінчила Кримське художнє училище ім. Самокіша (живописне відділення), художник-живописець;

2000р. – Академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет архітектури, архітектор-художник;

2003р. – аспірантуру Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Спеціальність 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

Рік захисту кандидатської дисертації – 2006.

Рік отримання звання доцента – 2007.

2003-2006рр. – працювала старшим викладачем кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового господарства Національного аграрного університету;

З 2006 р. - доцент кафедри архітектури ІМГ НАУ

З 2008р. – завідувач кафедри теорії архітектури та містобудування, яка згодом була перейменована у кафедру основ архітектури та дизайну

З 2009р. - член Національної Спілки архітекторів України

В НАУ працює із 2006р.

Наукові інтереси:

науковець-дослідник в галузі архітектурної семантики та психології, представницької архітектури.

Автор близько 150 наукових публікацій та методичних розробок Серед яких – «Семантика представницької архітектури» (монографія 2011р.), «Семантика архітектури» (посібник 2008-2010рр.), «Основи містобудування)» (посібник 2009-2015рр.), «Рисунок голови людини» (посібник 2012р.) та близько 20 методичних рекомендацій до вивчення різних дисциплін.

Керівник науково-дослідних тем кафедри:

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій в НАОМА;

Професійні інтереси:

Практикуючий ландшафтний архітектор. Автор близько 20 реалізованих ландшафтних об’єктів у Київській та Рівненській областях України. Володар Гран-Прі та Великої Золотої медалі в галузі ландшафтної архітектури

Творчі інтереси:

Учасник Всеукраїнських художніх виставок, автор 7 персональних художніх виставок.

avdeeva

 

 

 

Авдєєва Марина Самуїлівна
кандидат архітектури,  доцент

Кандидат архітектури, доцент кафедри основ архітектури та дизайну Навчально-наукового інституту Аеропортів Національного авіаційного університету, член Національної спілки архітекторів (1984 р.), член-кореспондент, вчений секретар Української академії архітектури (1993 р.).

1951 року народження, закінчила архітектурний факультет Київського державного художнього інституту за спеціальністю «Архітектура» у 1974 році. У 1989 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Московського архітектурного інституту, диплом АХ № 001161 від 22 листопада 1989 року. Тема дисертації: «Проектування житлових комплексів з використанням засобів автоматизації». У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри основ архітектури та дизайну.

З 1974 року працювала архітектором у «КиївНДПІмістобудування», з 1981 року працювала у «КиївЗНДІЕП» (Київський зональний науково-дослідний інститут експериментального проектування). Постійно займалась творчою архітектурною роботою (автор в авторському колективі забудови пмт. Новояворівськ, окремих об’єктів у п. Талакан Амурської області). Хоча працювала архітектором-практиком, майже всю свою енергію присвячувала науковій діяльності у «КиївЗНДІЕП» (керівник наукового відділу прогнозування та експериментального проектування, вчений секретар інституту, яка відповідала не лише за організацію роботи з наукової діяльності, а проводила презентацією інституту в країні та за кордоном (Греція, Чехословаччина), брала участь у формуванні стратегії діяльності інституту), завжди займалась найсучаснішими проблемами свого часу (розробка методів автоматизованого проектування при системному представленні об’єктів та процесів їх оцінки при багатоваріантності рішень), вперше в країні у складі авторів та сумісно з представниками Міністерства з надзвичайних ситуацій проводила узагальнення досвіду проектування та будівництва у нових та реконструйованих селах для переселенців з Чорнобильської зони, займалась дослідженням досвіду висотного будівництва в Україні. З цього приводу були надруковані статті та книга – «Тут сіли лелеки» (огляд будівництва для комплексного переселення за Чорнобильською будівельною програмою). Займалась також розробленням програм експериментального будівництва багатоповерхових житлових та громадських будинків у містах Києві, Одесі, Дніпропетровську.

Свій досвід науковця і практика з 2006 року присвячує вихованню нового покоління архітекторів як доцент на кафедрі основ архітектури та дизайну ННІАП, де читає лекції з «Історії архітектури та містобудування», «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», веде практичні заняття з цих дисциплін та архітектурного проектування, є відповідальною за наукову роботу кафедри зі студентами, організатором архітектурних читань, круглих столів з історії архітектури України, є автором методичних документів та посібника для поглибленого вивчення студентами історії архітектури своєї країни та світу.

Зараз працює для здійснення ідей наукової діяльності кафедри, член експертної та Вченої рад ННІАП, брала участь в роботі ДЕК ОКР «Бакалавр», отримала грамоти та подяки НАУ та ННІАП. Автор 1 книги у співавторстві «Тут сіли лелеки» (1997р.). З 2006 р. у НАУ автор 20 статей у фахових виданнях, 30 тез доповідей на конференціях та конгресах, 1 практикуму, 1 навчально-методичної роботи, 1 есе «Модерн на вулицях Києва», 1 навчального посібника: Історія архітектури: навч. посібник в 3ч. / [М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва, В.І. Васильченко, І.О. Солярська]. – К.: Освіта України, 2012. – ч.3: Сучасна світова архітектура (творчість майстрів). 2012. – 300 с. (з грифом МОН України). Нагороджена дипломом за сучасне методичне забезпечення нормативної дисципліни на конкурсі підручників, посібників і монографій за ОПП «Архітектура», «Дизайн» на «XХІ огляд-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України» у м. Харкові (2012 р.). Нагороджена дипломом за висвітлення національних традицій в архітектурі на конкурсі підручників, посібників і монографій за ОПП «Архітектура», «Дизайн» на «XХV огляд-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України» у м. Чернівці (2016 р.). У 2013, 2016 роках закінчила курси навчання за програмою викладання САПР Аllplan, розділи: Архітектура та Конструювання. (сертифікати: №0326584 від 25.04.2013, №9356 від 20.05.2016).

sedak
 

 

 

 

Сєдак Олександр Ігорович

кандидат архітектури, професор

Працює в Національному авіаційному університеті з 2008 р.: професор-сумісник кафедри архітектури (2008-2009), теорії архітектури та містобудування (2009-2010), основ архітектури та дизайну (2011-2016). З 2016 – доцент за сумісництвом тієї ж кафедри. На сьогодні - викладач, містобудівник-проектант, кандидат архітектури (1988) /доктор філософії з архітектури (2005), Є архітектором, науковцем-дослідником, який зробив вагомий внесок у розвиток сучасної архітектурної й дизайнерської освіти в Україні, професором кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв (з 2000 р.) факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Народився 24 березня 1955 р. у м. Лосино-Петровському Щелківського р-нуМосковської обл., Російська Федерація. Вибір майбутньої професії сумніву не викликав - любов до фаху перейшов за спадком: з дитинства займався живописом, зростав в оточенні архітектурного й літературного світів. Перші свої творчі «студії» з образотворчого мистецтва отримав від чудового художника-аквареліста - свого дідуся Микити Андрійовича й батька – Ігоря Микитовича, акад. архітектури, Засл. архітектора УРСР, лауреата Держ. премії СРСР. В становленні творчої особистості велику роль мала мати - Тетяна Вікторівна, філолог з давньоруської і російської мови та літератури.

У 1972 р. отримав середню політехнічну освіту у школі № 79 м. Києва, (сучасн. Ліцей інформаційних технологій);у 1978 - фахову освіту на факультеті архітектури Київського державного художнього ін-ту (сучасної Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури) по майстерні Нар. архіт. України, акад. Н.Б.Чмутіної (консультанти - академіки архітектури Нар. архіт. Укр. І.П.Шпара та Засл. архіт. Укр. Г.О.Хорхот). Тайни фундаментальної художньої майстерності розкрили професори Б.М.Піаніда, І.М.Красний, доценти С.Г.Маркін та О.В.Овчіннікова; в опануванні складної професії зодчого допомагали професори: академік, Засл. архіт. України, докт. архіт. Ю.С.Асєєв; колишні головні архітектори Києва, академіки - Нар. архіт. СРСР Б.І.Приймак та Засл. архіт. УРСР А.В.Добровольський; знані теоретики мистецтва професори Л.С.Міляєва й Т.І.Орлова.

В 1978-1981 рр. навчався в аспірантурі Державного комітету з цивільного будівництва та архітектури(Держцивілбуд) Держбуду СРСР при ін-ті «КиївНДІПІ містобудування» за спеціальністю - 18.00.04 «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура та планування сільськогосподарських населених місць»; підготував дисертацію «Містобудівні принципи збереження й удосконалення історичного міського середовища малих міст (на прикладі міст західних областей УРСР)» на науковий ступінь канд. архітектури, наук. керівник - докт. архіт. Ю.Ф.Хохол. За розподілом Держкомітету СРСР був направлений на роботу в Ін-т містобудування у відділ планування й забудови міст, сектор планування малих міст, де брав участь в проведенні наукових досліджень, реальному та конкурсному проектуванні.

Пройшов шлях від техніка-архітектора до м.н.с. цього ін-ту, від провідного архітектора до керівника архітектурної групи Українського державного науково-дослідного ін-ту проектування міст «Діпромісто». У 1989 р. був обраний за конкурсом головним спеціалістом з питань містобудування і архітектури Головної Ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. У той же рік як висококваліфікований спеціаліст-виробничник був запрошений на викладацьку роботу в Українську академію мистецтв (теперішню НАОМА) на посаду доцента каф. теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв; у 1993 - отримав вчене звання доцента, ав 2000 - був обраний на посаду професора тієї ж кафедри, де працює й досі. В 2004 роцібуврекомендований на посаду декана факультету архітектури НАОМА (яку займав до початку 2011 р.) з продовженням викладацької діяльності. Його загальний творчо-виробничий стаж складає44 роки,науково-педагогічний стаж роботи у вищих педагогічних закладах освіти IV рівня акредитації становить 30 років, в т.ч. в НАОМА - 30 років.

Як професор-сумісник викладав фундаментальні фахові дисципліни, керував курсовим та дипломним проектуванням в ряді ВНЗ: на кафедрі основ архітектури і дизайну Національного авіаційного університету; кафедрі дизайну середовища Київського національного університету культури і мистецтв; кафедрі дизайну середовища Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; кафедрі дизайну середовища ВНЗ «Інститут реклами»; кафедрі дизайну середовища Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука. Підготував 2 кандидатів архітектури, понад 200 магістрів, дипломованих спеціалістів, бакалаврів з архітектури, дизайну середовища та ландшафту, теорії мистецтва, які гідно адаптувались на світовому ринку праці, успішно працюють в Україні та за її кордонами.

Основні творчі роботи: генплани Миколаєва, Очакова, Остра; проекти детального планування центрів Алушти, Умані, житлового району “Лісковиця” у Чернігові, інші; бюст Президента НАНУ Б.Є.Патона в м. Києві, ряд меморіальних пам’ятників - загалом понад 125 реальних і конкурсних проектних розробок. Має понад 250 публікацій, науково-дослідних, навчально-методичних робіт з актуальних проблем теорії, історії містобудування і архітектури, дизайну ландшафту та міського середовища. Є науковим редактором й постійним автором часопису «Цивілізація» (з 2000), був членом експертної ради редакції журналу «Приватне будівництво» (2004-2006). Понад 18 років - член Спеціалізованої вченої ради К26.103.01при НАОМА із захисту дисертацій із фаху 18.00.01 - «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури».Протягом багатьох років був організатором й керівником міжвузівської науково-практичної конференції«Сучасні проблеми теорії та історії архітектури»; підготував ліцензування й акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнями «бакалавр/спеціаліст/магістр» спеціальності 6;7;8.020201 «Дизайн» - у ВНЗ «Інститут реклами» (2002 р.) та 6;7;8.120101 «Архітектура» - в НАОМА (2008 р.).

Нагороди – за досягнення в будівництві держави та вагомий внесок у розвиток освіти, науки та промисловості. За роботу на ниві освіти О.І.Сєдак обраний Почесним членом Академії наук вищої школи України (2009), нагороджений Почесною Грамотою Асоціації навчальних закладів України - “за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність” (2005). Результати його наукової та творчої праці відзначені обранням його у дійсні члени низки громадських наукових академій та об’єднань: Міжнародної академії екології, Академії будівництва, Академії технологічних наук, Української технологічної академії; члени-кореспонденти Української академії архітектури; члени Національної спілки архітекторів (1982), Спілки урбаністів (2002), Спілки дизайнерів (2003), Національної спілки краєзнавців (2003) України. Йому присуджені звання “Заслужений архітектор України” (2007), лауреата премії Академії будівництва України ім. акад. М.С.Буднікова (2014), Почесного доктора Української технологічної академії (2008). О.І.Сєдак нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України (2002), Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України - “за багаторічну плідну працю в галузі культури” (2005); «Золотою Зіркою Слави» (2015), Срібним та Ювілейним орденами Української технологічної академії – «за заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва»; Дипломами Української академії архітектури (2007, 2015) – «за здобутки в архітектурі і містобудуванні»; Почесною Грамотою Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України – “за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток містобудування і архітектури” (2006), медалями, іншими професійними відзнаками та нагородами.

Формула життя: на творчу активність й результативність впливає розмаїття форм діяльності, бо будь-яка діяльність є набуттям знань і досвіду, що можна й бажано використовувати у своїй професії. Архітектура є ремеслом, направленим на якнайшвидшу реалізацію творчих задумів та ідей будівництвом. Істотно, що зодчі прагнуть проектувати й будувати якнайбільше, вважаючи письменницьку працю порожньою тратою часу, що не приносить їм нових проектів й замовлень. В свою чергу, теоретична діяльність надає можливість оцінити пройдений шлях та виконану роботу. Недарма великим епохам завжди були властиві одночасні прориви в творчості й теорії: Античні Греція та Рим, Ренесанс, Класицизм. Тому й еталоном у цьому відношенні є зодчі, що поєднували у собі дві «іпостасі» - глибокі знання й великі практичні навички: А.Палладіо, О.В.Щусєв, Ф.-Л.Райт, С.Калатрава, З.Хадід, інші. Вони проектували й писали постійно, бо для них письменницька робота була лабораторією для народження новітніх ідей.

Найголовніша мрія. Сьогодні архітектурна професія як і багато інших галузей суспільства переживає глибоку кризу. Архітектурна культура на сьогодення занадто плідна у тому сенсі, що створює величезну кількість фрагментованої й одночасно хаотичної будівельної продукції, серед якої складно знайти щось зі своєю особливою творчою позицією. Тому що справа полягає у проектному етапі створення Архітектури. Проектне може бути тим, що можна придумати за вкрай короткий строк, бовін має стати справою довжиною в життя, відповідаючи ідеям творця, а не результатом пресінгу замовника чи фінансових спокус.Сьогодні над творчістю домінує, нажаль, ринкова економіка, що є такою ж ідеологією як соціализм чи монархія.Вона створює свої закони та диктує свої правила, що не завжди можуть співіснувати з такими поняттями як професійна відповідальність, чесне служіння справі та совість. Тому сподівання стає повернення Її Величності Архітектурі втраченої гідності та значущості як професії, спроможної створювати міста поетів і музикантів, а не обслуговуючої фінансові апетити сучасного «істеблішменту».

Улюблене хобі: безумовно заняття архітектурою й спілкування із студентами, від яких нерідко вдається навчитись юній сміливості, нехтуванню всіляких штампів, фантазійності у баченні сучасного світу.

  

zaporoschenko1

 

 

 

Запорожченко Оксана Юріївна
старший викладач

Місяць, рік, і місце народження 22 квітня 1965 р. у м. Києві.

Освіта       вища       Київський інженерно-будівельний інститут, 1988р.

Загальний стаж 28 роки

   Науково – педагогічний стаж 17 років

   Стаж у даному колективі 14 років

Член спілки дизайнерів України, член кореспондент Міжнародної Академії Екології

Запорожченко Оксана Юріївна після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту працювала архітектором у «КиївЗНДІЕП». У 1990 р. вступила до аспірантури «КиївЗНДІЕП», яку закінчила 1997р. Тема дисертаційної роботи: «Формування міського малоповерхового індивідуального житла як структури, що «розвивається». З 1997р. працювала в Інституті швидкоплинних процесів   Національного авіаційного університету. З 2000 р. працювала асистентом-викладачем кафедри «Архітектури будівель та споруд» НАУ.

На даний час працює на посаді старшого викладача кафедри основ архітектури та дизайну Інституту аеропортів НАУ.

Всі види навчального навантаження – лекційні та практичні заняття, керівництво курсовими роботами та курсовими проектами проводить на високому рівні. Запорожченко О.Ю. є розробником 12 навчальних та робочих навчальних програм, ліцензійної справи з відкриття спеціальності «Дизайн архітектурного середовища».

Основні навчальні дисципліни, які викладалися в НАУ: «Архітектурне проектування» , «Колористика інтер’єру», «Проектування», «Будинки та споруди аеропортів», «Композиція», «Архітектура будівель і споруд» та «Архітектура будівель і споруд (спецкурс)», «Генеральні плани аеропортів», «Зарубіжний досвід будівництва аеропортів» викладає українською, російською та англійською мовами.

Має 42 друкованих та 19 в електронному варіанті   навчально-методичних праць.

Найбільш вагомими з них є:

-          навчальний посібник «Колористика інтер’єру» з грифом МОН України в співавторстві з професором Сєдаком О.І.

Оксана Юріївна користується авторитетом і повагою серед працівників і студентів. Відповідальна, талановита, чуйний товариш.

                         За високі показники в навчально - виховній роботі та активну громадську діяльність неодноразово була нагороджена Почесними грамотами та подяками.

    

trikol5

 

 

 

Триколенко Софія Тарасівна
старший викладач

Триколенко Софія Тарасівна, 1986 р.н., м. Київ. Закінчила ДХСШ ім.. Т. Г. Шевченка у 2005р., того ж року вступила у НАОМА на факультет сценографії та кіномистецтва на курс Кириченко А. Г. Закінчила у 2011 р., здобула ступінь магістра за кваліфікацією художник-сценограф театру, кіно та телебачення.

Працюю в НАУ з 2012 року, нині займаю посаду старшого викладача. Паралельно працюю за фахом художник-сценограф театру та кіно, здійснюю оформлення вистав та кінофільмів. Зокрема, здійснила оформлення вистав Київського академічного театру юного глядача на Липках, Київського театру-студії «Образ», Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», Київського театру-студії «Срібний острів»; та фільмів «Салдатики» Української спілки молодих кінематографістів, «Бесы» в постановці Д. Рязанова, «Проводи» в постановці О. Михневич.

Займаюся живописом, приймаю участь у всеукраїнських художніх виставках та організовую персональні. На початок 2017 р. взяла участь в понад 80 виставках. Захоплююся спогляданням цікавих та маловідомих геологічних об`єктів, зокрема грязьовими вулканами, печерами та горами. Беру участь у геологічних експедиціях, мої роботи є у колекції Музею геології Національного Університету ім. Т. Г. Шевченка.

Захоплююся декоративним мистецтвом, зокрема створенням костюмів та прикрас. Приймаю участь у виставках декоративно прикладного мистецтва в Українському центрі декоративного мистецтва С. Долеско.

Член Національної спілки художників України з 2015 року.

Займаюсь науковою роботою, пишу статі до наукових та науково-популярних видань, зокрема журналів «Українська культура», «Український театр», наукових збірників «Музейні читання» та «Студії мистецтвознавчі». Приймаю участь у наукових конференціях. На початок 2017 р. маю понад 90 публікацій в наукових, науково-популярних та періодичних виданнях України та зарубіжжя.

 biketov

 

 

 

Бікетов Сергій Олексійович

Старший викладач

Ландшафтний архітектор, закінчив Львівський лісотехнічний університет в 1997 р. Ст. викладач Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва з 2000 до 2013 р. асистент з 2014 до 2015 р. та ст.. викладач з 2015 по теперішній день, кафедри основ архітектури та дизайну Національного авіаційного університету,   Почесний   член Гільдії ландшафтних архітекторів, автор чисельних друкованих видань в галузі ландшафтної архітектури, автор архітектурних та ландшафтних проектів. Виконував різноманітну творчу роботу, яка в подальшому знадобилась для втілення інших задумів. Проектував парки, сквери, маєтки, займався гравюрою, різьбленням, скульптурою, захоплювався бонсаі, дизайном виставок, писав статті, і завжди займався живописом. Маю нагороди. Все це допомогло стати професійним педагогом, який може задовольнити допитливого студента.

Радить натхнення для успішного проектування шукати не на сторінках журналів та книг, а в живопису, музиці, природі, в коханні.

            Не радить сідати за креслення, не піймавши цікаву ідею проекту, яку називає «родзинкою».   

            Стверджує, що фахівцем можна вважати себе тільки тоді, коли навчишся проектувати в метро, літаку, поїзді або в трамваї, а в майстерні лишається перенести готовий проект на папір.

            Ганьбить учнів, які не знають творчості видатних архітекторів і садівників, історії садово-паркового мистецтва – мистецтва консервативного, коштовного, стародавнього і завжди сучасного.

            Підказує починати шлях у ландшафтну архітектуру з ретельного вивчення ландшафтів, рослинності і композицій з них. Яке задоволення вивчати чарівність квітів, дзюрчання струмків, спів птахів, подих гір та мандри рослин.

            Порівнює ландшафтне мистецтво з музикою, але не з архітектурою, живописом, дизайном та іншими образотворчими і предметними мистецтвами, а саме з мистецтвом створення настрою і здоров’я. У ландшафтного мистецтва велике майбутнє, тому, що тільки йому одному вдасться виправити екологічні помилки людини і вилікувати саму людину.

            Пишається тим, що своє життя присвятив самому складному з мистецтв, в якому всі класичні композиційні закономірності знаходяться в постійній динаміці та, що саме дивовижне, у перетворенні – ріст та розвиток рослин, рух води, зміна сезонів року, стану погоди, світла та кольору – такого нема ні в одному з мистецтв.

            Закликає не слухати вчителів, пробуджувати свою душу та виплескувати своє мистецтво, бо   в кожному закладені дивовижні здібності індивідуально бачити і відчувати природу. Але підпадаючи під вплив авторитетів, Ви губите себе, губите індивідуальне звучання Вашої ландшафтної музики.

pravdohin1

 

 

 

Правдохін Вадим Валерійович

cтарший викладач

Народився 23 січня 1964 року у м. Києві.

Закінчив РХСШ ім. Т. Г. Шевченка у 1982 р.

У 1985 році вступив у Київський Державний художній інститут, нині НАОМА на живописний факультет, театрально – декораційне відділення в майстерню Д.Д. Лідера та А.Г. Кириченко.

У 1991 р. - закінчив Київський Державний художній інститут та отримав диплом за спеціальністю «Художник театру».

З 1989 р. розпочав виставкову діяльність, приймав участь у всеукраїнських та закордонних художніх виставках.

З 1995 року - член Спілки художників України.

З 1997 року - учасник творчого об’єднання "БЖ АРТ".

З1991-2001рр. - працював керівником гуртка образотворчого мистецтва та вчителем малювання у школі – ліцеї №38 ім. М.В. Молчанова м. Києва.

З 2002-2005рр. - працював вчителем рисунку та історії мистецтв у дитячій художній школі (ДХШ) №7 м. Києва.

З 2005 р. - старший викладач кафедри основ архітектури та дизайну Навчально – наукового інституту аеропортів Національного авіаційного університету.

Неодноразово відзначався подяками та нагороджувався почесними грамотами від Управління Культури м. Києва:

Представництва ООН в Україні за проведення персональних виставок

у 2005 – 2006 р.

Подяка від колективу програми «Перша експедиція» телевізійного каналу «Інтер», 2007р.

Займаюсь живописом, приймаю участь у міжнародних та всеукраїнських художніх виставках. Захоплюсь сюрреалістично – філософськими аспектами у образотворчому мистецтві.

Займаюсь науковою роботою, пишу статті до наукових видань,приймаю участь у наукових конференціях.Викладаю у Національному авіаційному університеті на кафедрі основ архітектури та дизайну:живопис, рисунок, пластичну анатомію.

 kuzminova1

 

 

 

Артеменко (Кузьмінова) Ганна Олександрівна
старший викладач

     Народилась 12 травня 1976 року

 1994-2000рр. - закінчила з відзнакою Національну Академію Образотворчого Мистецтва і Архітектури (НАОМА) - майстерню монументального живопису та храмової культури професора, академіка М.А.Стороженка. Дипломна робота “Іконостасний святковий ряд” - 12 ікон, була придбана Італійським Культурним Центром при посольстві Італії в Україні.

   2001-2004рр. - асистентатура НАОМА. Член Національної Спілки Художників України. З 2005р. - викладач кафедри Основ Архітектури та Дизайну Національного Авіаційного Університету.

ОСНОВНІ ВИСТАВКИ:

 1. “Я і ще Я”, Науково-Технічна Бібліотека НАУ, м. Київ, 2011р..
 2. Всеукраїнська жіноча художня виставка присв’ячена 8 березню “Жінки України-митці”, Національний музей літератури, м.Київ, 2007 р..
 3. Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва “Світ Божій як Великдень”, 2007 р..
 4. Всеукраїнська художня виставка “Україна від Трипілля до сьогодення”, Центральний Виставковий зал НСХУ, м. Київ, 2010 р..

ОБ'ЄКТИ:

 1. 7 ікон, Черкаська обл., с. Криві коліна, Храм Воскресіння Христове, 2007 р.
 2. Художнє оформлення іконостасу 14 ікон. Сквірський район, село Дуки, Храм Святомученика Евгения. УПК Київського Патріархату, 2008.
 3. Художнє оформлення іконостасу 6 ікон, Київська обл. Васильківський р. с. Путрівка, Релігійна громада УПК Київського Патріархату, Парафія Успіня Пресвятої Богородиці, (арх. Лариса Скорик), 2008 р.
 4. Мозаїки на фасаді Української Греко-католицької церкви Св. Василя у м. Києві вул. Вознесенський узвіз, (арх. Лариса Скорик), 2009 — 2011рр.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Практикум «ТЕХНІКА АКВАРЕЛЬНОГО ЖИВОПИСУ», 80 ст. видавництво НАУ, м. Київ, 2010 р.
 2. “Елементи історичної символіки та декоративно- прикладного мистецтва в оформленні інтер'єрів аеропортів України”, 6 ст.. Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник — К., НАУ, 2010.- Вип.4
 3. “Естетичні чинники в соціокультурному середовищі”, 6 ст.. Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник — К., НАУ, 2010.- Вип.5
 4. “Дизайн-освіта в системі профільного та професійного навчання молоді. Ґрунтовна освіта – запорука успіху», 4 ст. Дизайн– архітектура: Наук.-техн. збірник - Полтава, 2010.- Вип. 7

  

 puzirnyi

 

 

 

 

Пузирний Валерій Іванович
асистент

Загальна інформація

Дата народження (вік): 09.11.1974 (42);

Посада: асистент;

         Освіта: вища (спеціаліст), 2005 рік , Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ) , спеціальність – дизайн, спеціалізація – ландшафтна архітектура;

      Стаж роботи в НАУ: 4 роки;

       Загальний стаж: 20 років.

Досвід роботи

2003-2005 рік

Архітектор, ТОВ «ОФРІС», ТОВ «Вілець Україна»

 • Архітектурно-ландшафтне проектування приватних присадибних ділянок, закладів харчування, промислових територій, озеленення територій адміністративних споруд;
 • Розробка проектної документації об’єктів ландшафтної архітектури (генплан, дендроплан, схеми функціонального зонування, малі архітектурні форми);
 • Концептуальне проектування.

     Виконані проекти ландшафтної організації присадибних ділянок у с. Нові Петрівці, с. Козин, Пуща Водиця, м. Гостомель, м. Бориспіль; проекти озеленення території ресторану «Фортеця» м. Київ, концепція благоустрою території Вишнівської Міської Ради м. Вишневе, благоустрій території міністерства культури України м. Київ, ландшафтний дизайн внутрішнього двору Національного банку України м. Київ, архітектурно-ландшафтне рішення території храму церкви ХВЕ «Спасіння» та генплан прилеглого скверу м. Вишневе, концепція ландшафту території ТОВ «УкрЧастотНагляд» та території аеропорту «Бориспіль» Київська обл. та ін.

2005-2007 рік

Навчальний майстер, факультет архітектури Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА)

2007-2013 рік

Архітектор, ТОВ «СДП БУД» м. Вишневе, ТОВ «ДЕЛАНТА» с. Крюківщина

 • Розробка архітектурних проектів житлових, промислових та громадських об’єктів, благоустрою території;
 • Розробка архітектурних креслень планів, фасадів, розрізів, генпланів;
 • Виконання функцій ГАП;
 • Керування проектним відділом;
 • Робота з субпідрядниками.

     Виконання архітектурних проектів житлових об’єктів: ЖК «Європейське місто» м. Вишневе та ЖК «Вишнева оселя» с. Крюківщина та промислових об’єктів у м. Яготин та с. Крюківщина.

2009-2013 рік

 • Викладач образотворчого мистецтва «Студія М» м. Київ.

     Викладання основ образотворчого мистецтва (творчий живопис) для дорослих; проведення лекцій, майстер-класів.

2013 рік - по теперішній час

 • Асистент кафедри основ архітектури та дизайну навчально-наукового Інституту Аеропортів Національного авіаційного університету (НАУ) м. Київ.

     Викладання навчальних дисциплін: «Архітектурне проектування», «Теорія архітектури», «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», «Рисунок, живопис, скульптура»; розробка методичних рекомендацій з дисципліни «Архітектурне проектування»; розробка НМК з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура»; розробка ККР з дисципліни «Теорія архітектури»; керівництво курсовими та дипломними проектами; наукова робота зі студентами; підготовка студентів до участі у архітектурних конкурсах.  

Участь у конкурсах

2006 рік

 • Участь у відкритому архітектурному конкурсі на проект меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні, м. Київ. Конкурс проведено за ініціативою президента України В. Ющенка. Проект архітектурно-ландшафтної організації розроблено у співавторстві зі студентами НАОМА, (заохочувальна премія).

2007 рік

 • Участь у відкритому архітектурному конкурсі на проект монументу журналістам, що загинули за нез’ясованих обставин, м. Київ. Конкурс проведеного за ініціативою управління архітектури та містобудування. Розроблено генплан скверу ім. М. Заньковецької з розташуванням Монументу. Скульптурна група розроблена студентами кафедри скульптури НАОМА, (реалізовано зі змінами).

2009 рік

 • Участь у відкритому архітектурному конкурсі на проект бібліотеки на пл. Свободи у м. Харкові, (публікація у каталозі). Проект був делегований на участь міжнародному архітектурному конкурсі «Євразійська премія» м. Єкатеринбург.
 • Участь у конкурсі «Схід зустрічає захід» на розробку дизайну квартири, за ініціативою салону антикварних меблів «Орієнтал Деко», проект розроблено у співавторстві з Ю. Щепкою та Д. Суботою та був делегований на участь міжнародному архітектурному конкурсі «Євразійська премія» м. Єкатеринбург.

2013 рік

 • Участь у відкритому архітектурному конкурсі на проект «В'їзний знак в місто Вишневе», згідно Рішення Виконавчого Комітету Вишнівської Міської Ради № 20/27 від 18.04.2013 року. Розроблено проект «Золоті ворота Вишневого».

20015 рік

 • Підготовка студентів ННІАП НАУ до участі у міжнародному відкритому архітектурному конкурсі на проект житлової забудови із застосуванням енергозберігаючих технологій у м. Брест (Білорусь), конкурс проведено за ініціативою компанії ISOVER. Проект студентки 4-го курсу Л. Тустановської отримав гран-прі на конкурсі дипломних проектів у м. Чернівці (2016 рік).

Наукова та виставкова діяльність

 • Участь у Міжнародних науково-практичних конгресах «Міське середовище – XXI сторіччя: Архітектура. Будівництво. Дизайн», НАУ м. Київ та Міжнародних науково-практичних конференціях «Архітектура та екологія», НАУ м. Київ (2014-2016 рік);
 • Робота над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня «кандидат архітектури», науковий керівник канд. арх., професор Чемакіна О.В.;
 • Публікації наукових статей у фахових виданнях (2014-2016 рік)
 • Персональна виставка творів живопису «Споглядання ультрамарину», виставкова зала ННІАП НАУ (квітень-травень 2014 рік);
 • Участь у груповій виставці «Студенти та викладачі кафедри основ архітектури та дизайну», бібліотека НАУ (жовтень-листопад 2016 рік).
kutilov 

 

 

 

Кутилов Казимир Юрійович        

 асистент  кафедри 

 Кутілов К.Ю.1972 р.н.   1990-91навчався в кримському художньому училищі ім. Самокіша: присвоєно кваліфікацію викладач креслення та малювання.

1992-98 навчався в Академії образотворчого мистецтва і архітектури.(НАОМА) отримав спеціальність художник-живописець.

Брав участь у виставках :,,Весняна''1991рік .   Республіканська.Всеукраїнська художня виставка присвячен 50річчу перемоги1995. Всеукраїнська виставка,,За світ без екстремізму та фашизму.1995. ,,Мальовнича украіна”.м.Ужгород. 1995.Всеукраїнська художня виставка.присвячена 400-річчю від дня народжєння Б.Хмельницкого.1995.Всеукраїнська,,60 років СХУ.1998.р.Всеукраїнська.185 років Т.Г.Шевченка.1999р.,,Мальовнича Україна''2000р м.Хмельницкий  

20.03.2008 прийнятий до НСХУ .працюе в галузі станкового живопису.роботи перебувають у приватних колекціях

2013-14 працював на посаді лаборанта аспірантури та асистентури стажування у НАОМА.

20.03.2008 прийнятий до НСХУ .працюе в галузі станкового живопису.роботи перебувають у приватних колекціях

04.11.2015 прийнятий на посаду асистента кафедри основ архітектури та дизайну навчально наукового інституту Аеропортів університету НАУ

КутіловК.Ю. Сучасні проблеми використання водних устроїв в міскому середовищі/К.Ю.Кутілов//Міське середовище-XXIст.:Архітектура. Будівництво. Дизайн:Тези доповідей II Міжнародний науково-практичний конгрес.м.Київ 15-18 березня 2016р.-К.:ЦП,,КОМПРИНТ’’2016-C/101-102.

Викладач РЖС.

Наукова діяльність. З 18.04.16до 01.05 .16.в приміщенні НТБ.НАУ Виставка живопису ,,Викладач та студенти’’. 2117рік художня виставка ,,стрітення”

zdetovetska2 

 

 

 

Здетовецька Наталія Олександрівна

старший викладач

 

Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут (тепер – КНУБА) за спеціальністю «Архітектура»у 1988 р. З 1988р. по 1997р. працювала архітектором у проектній групі Управління головного архітектора м. Вінниці. З 1997р. по 1999р. проживала в Перу, де працювала у відділі планів та проектів Університету «Сан – Августин» міста Арекіпа. З 2000 р по 2014р. працювала на посаді ведучого архітектора проектів у проектних бюро м. Києва: Центральний проектний інститут МО України, ПП «Ексклюзив», ПП «НПП «ТектоНІКа». Є автором багатьох реалізованих проектів в Україні та закордоном.

Здетовецька Н.О. працює на посаді старшого викладача кафедри, де проводить практичні заняття та керівництво курсовими роботами з дисципліни «Архітектурне проектування». Вона є автором наукових публікацій українською та іспанською мовами.