Професорсько-викладацький склад

doroshenko

 

 

 

 

 

 

    Дорошенко Юрій Олександрович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Народився 5 вересня 1959 року у місті Кіровське на Донеччині (Україна).

Закінчив Харківський авіаційний інститут імені М.Є.Жуковського у 1982 році. У 1982–1984 роках проходив дійсну військову службу у військово-повітряних силах. З 1984 по 1997 рік – аспірант, асистент, старший викладач, доцент, докторант Національного технічного університету України "КПІ". З 1997 по 2007 рік працював завідувачем лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України. З 2007 по 2012 рік – проректор з наукової роботи Державної академії житлово-комунального господарства, завідувач кафедри екологічної безпеки, а з 2009 року – завідувач кафедри інформатики та ІКТ. У НАУ працює з 2002 року (за сумісництвом), з січня 2012 року – завідувачем кафедри архітектури.

У 2002 році захистив докторську дисертацію "Комп’ютерні методи деформативного конструювання геометричних об’єктів на основі політканинних перетворень" за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

Ключовим аспектом діяльності Ю.О.Дорошенка на посаді завідувача кафедри архітектури є здійснювана під його керівництвом і за безпосередньої участі системна інформатизація підготовки майбутніх архітекторів, що проявляється, насамперед, у застосуванні у навчальному процесі сучасних мультимедійних засобів і технологій та у впровадженні у педагогічну практику комплексу інноваційних навчальних дисциплін щодо вивчення новітніх комп’ютерних технологій архітектурного проектування на основі спеціалізованих інструментальних програмних засобів, зокрема, САПР AllPlan.

Викладає навчальні дисципліни: "Методологія наукових досліджень та педагогіка вищої школи", "Основи теорії системного аналізу та евристика в архітектурі", «Геометричне моделювання в архітектурному дизайні»; «Комп’ютерні технології в архітектурному проектуванні»; «Інформатика і основи комп’ютерного моделювання»; «Основи комп’ютерних технологій дизайну»; керує дипломними роботами магістрантів.

Коло його професійних інтересів досить широке і розмаїте: комп’ютерні графічно-інформаційні технології; геометричне моделювання об’єктів, процесів і явищ; інтегровані САПР/АСТПВ; комп’ютерні технології і інструментальні програмні засоби архітектурно-будівельного призначення; системологія і системний аналіз; комп’ютерний дизайн друкованих і мультимедійних видань; педагогічний дизайн електронних засобів навчального призначення; дидактичне конструювання навчальних курсів і методика навчання інформатики та ІКТ у середній, вищій та післядипломній освіті; педагогічна інноватика у плані компетентнісної модернізації освіти, застосування мультимедійних засобів та інтерактивних технологій навчання. Має багатий досвід наукової і науково-педагогічної діяльності, його наукові дослідження органічно інтегруються з педагогічною практикою.

У науковій школі професора Ю.О.Дорошенка підготовлено десять кандидатів наук: І.В.Бірілло (1999); О.В.Суховірський (2005); О.В.Хмель (2006); Т.В.Волкова (2007); О.В.Малишевський (2007); Г.С.Луньова (2008); О.С.Федорчук (2009); В.О.Потієнко (2013); Л.В.Осіпа (2014), В.О.Очеретний (2017) та одного доктора наук – Т.В.Тихонова (2018). Нині під його керівництвом над дисертаціями працюють 2 аспіранти та 3 докторанти.

Автор понад 500 наукових та науково-методичних публікацій (ПраціDUA.pdf) зокрема, трьох монографій (одна одноосібна), дев’яти навчальних і навчально-методичних посібників (два з грифом МОН України), десятків статей у фахових виданнях, одного електронного засобу освітнього призначення (з грифом МОН України).

orcid.org/0000-0001-6050-4401.

У 2016–2017 навчальному році пройшов підвищення кваліфікації у формі 6-місячного стажування на кафедрі інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету архітектури і будівництва за темою "Особливості професійної діяльності сучасного архітектора та відповідна модернізація вищої архітектурної освіти (на прикладі КНУБА)" зі складанням комплексного кваліфікаційного випробування та з виконаням і захистом випускної роботи на тему "Особливості кваліфікаційної атестації бакалаврів та магістрів з архітектури" (Свідоцтво та Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 02070909107-17 від 14.05.2017р., Реєстраційний номер 107, КНУБА_Сертифікат2017.jpg).

Протягом 2016 року пройшов підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України за категорією "Завідувачі кафедр університетів, академій, інститутів" із захистом випускної роботи на тему "Акмеологічна спрямованість архітектурної освіти" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2869-16 від 09.12.2016р., Реєстраційний номер 2944/16ц).

У січні 2016 року пройшов підвищення кваліфікації з ВІМ-технологій в архітектурі та будівництві у Мюнхенському технічному університеті (факультет архітектури, кафедра архітектурної інформатики) та у концерні Nemetschek, Мюнхен, Німеччина (закордонне стажування) – Сертифікат від 20.01.2016р.

 

Tovbich

Товбич Валерій Васильович

доктор архітектури, професор кафедри архітектури.

Народився 8 січня 1953 року в місті Києві.

У 1960–1968 роках навчався в 149-й, 3-й та 115-й школах міста Києва. У 1968 році вступив, а в 1972 році закінчив архітектурне відділення Київського будівельного технікуму. З 1972 року по 1974 рік проходив дійсну військову службу у Збройних силах.

У 1974–1981 роках навчався на архітектурному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ) (закінчив з відзнакою, архітектор).

З 1981 року – викладач КІБІ. У 1983–1986 роках навчався в очній аспірантурі. З 1986 року працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА): асистент, доцент, професор.

З 2004 року – завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА. Кандидат технічних наук, доктор архітектури, професор.

На кафедрі архітектури ННІАП НАУ працює професором за сумісництвом з 2006 року. Читає такі навчальні дисципліни: Геометричне моделювання в архітектурному дизайні, Комп’ютерні технології архітектурного проектування, керує дипломними проектами бакалаврів та дипломними магістерськими роботами

Є автором понад ста наукових публікацій (Товбич_список_2017нов-отчет.pdf), серед яких монографії, навчальні посібники, наукові публікації, зокрема, закордонні.

Наукові інтереси: організація і управління архітектурною діяльністю, моделювання та прогнозування процесів, охорона та реставрація архітектурної спадщини та інше.

Значна кількість висвітлених у публікаціях питань знайшла своє відображення у відповідних Законах та Постановах. Член багатьох комісій і консультаційних рад з архітектури, містобудування, дизайну.

 

Tretyak

Третяк Юлія Вікторівна

доктор архітектури, професор кафедри архітектури.

Еmail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

У 1992 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», кваліфікація "Архітектор".

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Наукові засади проектування виправних закладів для неповнолітніх засуджених» (кандидат архітектури, 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд»).

У 2006 році отримала вчене звання доцента по кафедрі рисунка та живопису.

У 2015 році захистила докторську дисертацію за темою: «Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів» (доктор архітектури, 18.00.02. «Архітектура будівель і споруд»).

Член Науково-методичної ради КНУБА зі спеціальності «Дизайн».

Керівник робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Дизайн».

Член спеціалізованої вченої ради Д.64.056.02 у Харківському національному університеті будівництва і архітектури, 18.00.02.

Член ДЕКу із захисту кваліфікаційних робіт рівня «Магістр» спеціальностей «Образотворче мистецтво» (КНУБА), «Архітектура і містобудування» (НАУ).

Педагогічний стаж з 1992 року.

З 1994 року розпочала цикл наукових досліджень в галузі «Архітектура виправних закладів», «Дизайн».

Викладає дисципліни: "Дизайн інтер’єру", "Дизайн середовища", "Основи проектування інтер’єру", "Дизайн-проектування".

Принцип викладання: пробудити у студентів зацікавленість, допомогти розвинути творчі здібності, задати правильний напрямок наукової та проектної діяльності.

Автор понад 60 наукових статей у фахових виданнях; підручник; монографія; 3 навчально-методичних праці, участь у науково-практичних конференціях.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

  1. Третяк Ю.В. Виправні і адаптаційні центри для підлітків (архітектура і функціонування): монографія. Біла Церква: Видавець Надтока О.Ф., 2008. 120с.
  2. Тімохін В.О., Третяк Ю.В., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища: підручник. Київ: КНУБА, 2010. 400 с.
  3. Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель // Архітектурний вісник КНУБА. 2016. Вип. 6.

Avdeeva

Авдеева Наталія Юріївна

кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури.

Народилася 20 липня 1979 року у місті Києві. У 2002 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд» і здобула кваліфікацію архітектора-художника.

У 2002–2003 рр. працювала на посаді спеціаліста-архітектора у ЗАТ «Планета-буд".

У 2003–2004 рр. працювала у ДП «Академпроект» на посаді провідного спеціаліста-архітектора.

У 2005–2008 рр. працювала у КО «Центр містобудування та архітектури» на посаді провідного спеціаліста-архітектора.

З 2007 року працює в НАУ на посаді асистента, з 2011 року – старшого викладача, з 2012 до теперішнього часу на посаді доцента кафедри архітектури.

У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі НАУ очної форми підготовки.

У 2011році захистила кандидатську дисертацію на тему «Принципи формування житлових будинків у комплексі з об’єктами обслуговування (на територіях, наближених до аеропортів)» за спеціальністю 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд».

У 2013 році закінчила курси підвищення кваліфікації в Інституті відкритої освіти.

У 2013 році закінчила курс навчання за програмою викладання САПР Аllplan, розділи: Архітектура та Конструювання (Сертифікат №0326583).

Нагороджена дипломом за сучасне методичне забезпечення нормативної дисципліни на конкурсі підручників, посібників і монографій за ОПП «Архітектура», «Дизайн» на XХІ огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України» (м. Харків, 2012 р.).

У 2014–2015 рр. отримала Подяку за високу якість підготовки студентів та залучення їх до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, за активну участь у житті кафедри.

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри архітектури.

Основні наукові дослідження пов’язані з підвищенням ефективності проектування житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування на територіях, наближених до аеропортів.

Була відповідальним виконавцем держбюджетної (кафедральної) НДР «Екологічні проблеми формування архітектурного середовища (на територіях наближених до аеропортів)» (№69/10.03.04); відповідальним виконавцем держбюджетної (міжкафедральної) НДР «Концепція розвитку міста Києва в межах Стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина» (№ 57/10.01.07); у складі авторського колективу брала участь у НДР «Підготовлення до видання посібника з архітектурно-планувальної організації житлових утворень малоповерхової забудови» (№ 432–Х07, держ. реєстр. №ДР 0110U004118), у НДР «Визначення структури нормативних вимог до проектування житлової забудови» (№ 16/10.03.04), у НДР «Розробка рекомендацій та нормативних вимог до проектування міського середовища. Містобудівне рішення житлової забудови» (№ 13/10.01.06), у НДР «Модернізація змісту вищої архітектурної освіти в умовах інформатізації суспільства» (№ 80/10.01.06).

Результати науково-дослідної роботи представлені на 30 міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, семінарах і у 2 міжнародних конгресах.

Автор 64 публікацій (Список праць.pdf), з них 60 наукових та 4 навчально-методичні, у тому числі 17 наукових публікацій у фахових виданнях, 1 навчальний посібник "Історія архітектури", який відзначений дипломом за сучасне методичне забезпечення нормативної дисципліни на конкурсі підручників, посібників і монографій у м. Харкові, та дипломом лауреата у м. Санкт-Петербург.

Авдєєва Н.Ю. бере активну участь у науковому та методичному житті ННІАП НАУ, виконуючи обов’язки відповідальної за наукову роботу кафедри архітектури. Бере участь у роботі навчально-методично-редакційної ради ННІАП.

Наукові результати досліджень Авдєєвої Наталії успішно використовуються в навчальному процесі Національного авіаційного університету при викладанні навчальних дисциплін: «Архітектурне проектування», «Основи ергономіки», «Художнє проектування архітектурного середовища», «Дизайн архітектурного середовища», «Законодавство та архітектурно-проектна справа», «Матеріалознавство», «Типологія об’єктів дизайну».

Авдєєва Н.Ю. бере активну участь у науковому розвитку студентів та підготовці майбутніх наукових кадрів як координатор студентської науки.

Авдєєва Наталія є відповідальним виконавцем організації наукової роботи студентів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» при розробці концептуальних пропозицій на базі реального проектування у конкретних містобудівних умовах розвитку території м. Києва в межах 9 ініціатив Стратегії розвитку м. Києва до 2025р., серед основних: «Концепція розвитку території в межах Стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина»» (Результати роботи надруковані у Графічній частині науково-дослідної міжкафедральної роботи (№ 57/10.01.07) – альбом формату А3, 56с.); «Концепція розвитку території в межах міської цільової програми «Київ самобутній»» (Результати роботи надруковані у Графічній частині науково-дослідної роботи – альбом формату А3, 48с.); «Концепція розвитку території Національного авіаційного університету»; «Концепція розвитку території Державного музею авіації (Жуляни)»; «Стратегія розвитку Метрополітену Майбутнього»; «Концепція розвитку туристичної інфраструктури міста з використанням повітряних, водних, рейкових транспортних зв'язків»; «Концепція розвитку забудови на територіях наближених, до аеропорту «Київ» (Жуляни)»; «Концепція розвитку повітряних транспортних зв'язків санітарної авіації», «Концепція мультимедійного середовища міста Києва».

 

Timoshemko

Тимошенко Марія Миколаївна

кандидат архітектури, доцент кафедри.

Народилася 20 жовтня 1939 року у місті Ленінграді (Росія).

Учасник бойових дій, має державні нагоди.

Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут у 1962 році.

Закінчила аспірантуру при НДІМістобудування, захистила кандидатську дисертацію при Держбуді СРСР (Москва), одержала науковий ступень кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04.

У 1979 році одержала вчене звання старшого наукового співробітника.

Загальний трудовий стаж складає 58 років.

Працювала в установах: Діпромісто, НДІКТІ міського господарства, ЗНДІЕП-і, Інституті прикладного і декоративного мистецтва ім. М. Бойчука. З 2011 року працює доцентом кафедри архітектури ННІАП НАУ.

Автор і співавтор понад 60 проектних робіт, серед яких: генеральні плани міст Вінниці, Каховки, Дніпропетровська, заповідника Аскан’я Нова, проекти: Автозавод Жигулі в м. Тольятті, готель «Градєцький» в м. Чернігові, аеропорт в Кабулі (Афганістан), проекти забудови масивів «Комсомольський», «Теремки» в Києві, проекти 96-ї серії типових житлових будинків.

Автор і співавтор понад 140 друкованих праць, серед яких 6 монографій, 12 методичних рекомендацій, біля 30 статей у фахових виданнях з архітектури, містобудування і дизайну.

Проводить лекційні і практичні заняття з таких дисциплін: «Архітектурне проектування»,«Реконструкція і реставрація будівель і споруд», «Методи натурних обстежень", «Ландшафтний дизайн», керує дипломним проектуванням.

 

Brillo

Бірілло Інна Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 1994 році з присвоєнням кваліфікації інженера-конструктора.

Кандидатську дисертацію захистила 13.10.1999 р. за спеціальністю 05.19.04 – "Технологія швейних виробів".

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти становить понад 16 років.

З 2013 року – доцент кафедри архітектури ННІАП НАУ.

Відповідальний виконавець кафедральної НДР «Модернізація змісту вищої архітектурної освіти в умовахінформатизації суспільства».

Відповідальний виконавець Державної НДР «Модернізація методичної системи підготовки майбутніх архітекторів», зареєстрованої в УкрІНТЕІ (номер держреєстрації 0114U001605).

Брала участь у конкурсі наукових проектів «Інтелект молодих на службу столиці» 2004 рік (3 премія); Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність; Нагороджена грамотою Академії педагогічних наук України за багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.

Має сертифікат №0326568, виданий 25.04.2013 року фірмою AllbauSoftwareGmbH, який засвідчує про пройдений курс навчання по програмі викладання САПР Allplan, розділи: Архітектура, Конструювання.

Має сертифікат №SK000231, виданий 22.08.2014 року фірмою «АССОЛЬ-ЦЕНТР прикладных компьютерных технологий», який засвідчує базовий рівень користувача САПР «АССОЛЬ» з розділів: Конструювання, Параметрика.

Викладає навчальні дисципліни: «Методологія та методика наукових досліджень»; «Геометричне моделювання в архітектурному дизайні».

Коло наукових інтересів: комп’ютерні графічно-інформаційні технології; геометричне моделювання об’єктів, процесів і явищ; інтегровані САПР/АСТПВ; комп’ютерні технології і інструментальні програмні засоби архітектурно-будівельного призначення.

Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.

 

barmachina

Бармашина Людмила Миколаївна

доцент кафедри архітектури,

кандидат архітектури (1979), старший науковий співробітник (2004).

Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут (нині Київський національний університет будівництва і архітектури – КНУБА) за спеціальністю "Архітектура" (1972).

Працювала в Київському зональному науково-лослідному інституті експериментального проектування ("КиївЗНДІЕП") на посадах архітектора, молодшого та старшого наукового співробітника (1973–1988).

Навчалась в очній аспірантурі "КиївЗНДІЕП" за спеціальністю 18.00.02 - архітектура будівель та споруд (1974–1978).

У червні 1979 року отримала науковий ступінь кандидата архітектури за спеціальністю "Архітектура будівель та споруд".

З 1989 по 2004 роки працювала старшим науковим співробітником у Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування.

З вересня 2004 року працює в НАУ.

Провідний викладач дисциплін: "Реконструкція та реставрація будівель і споруд",“Архітектурне проектування”,  "Типологія будівель та споруд".

 Наукові інтереси: теорія архітектури, архітектурне проектування.

Приймала участь у багатьох наукових конференціях та семінарах, друкувалась в наукових вітчизняних та міжнародних збірниках, журналах (автор понад 50 публікацій, зокрема, 2-х навчальних посібників та кількох методичних рекомендацій для студентів, 2-х книжок).

Кілька років була членом методично-редакційної ради інституту та фахової комісіі.

Ідентифікаційні коди:

ORCID: orcid.org/0000-0002-3699-8998

Web of Science Researcher ID: I-5310-2018

Google Scholar Citations ID: 7xq6CYgAAAAJ

 

Osipa

Осіпа Людмила Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

У 1982 році закінчила Київський ордена Трудового Червоного прапора інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «автоматизовані системи управління». У 2014р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Має стаж науково-педагогічної діяльності 9 років та понад 40 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі підручник з інформатики, навчальні посібники, наукові статті у фахових виданнях.

Має досвід викладання навчальних дисциплін «Комп’ютерна техніка та програмування», «Інформатика і системотехніка», «Системи автоматизованого перекладу», «Інформатика і основи комп’ютерного моделювання».

Коло наукових інтересів – викладання інформатики та ІКТ, інформаційні процеси в суспільстві.

 

Simonenko

Симоненко Володимир Михайлович

доцент кафедри архітектури.

Член Спілки Архітекторів СРСР з 1985 року.

Член Національної Спілки АрхітекторівУкраїни з 1991 року.

Сертифікований архітектор з правом самостійного проектування та власною печаткою.

Народився у 1954 році в місті Києві.

У 1977 році закінчив архітектурній факультет Київського державного художнього інституту.

1977–1981рр. – архітектор НДПІ містобудування.

1977–1979рр. – служба в лавах Радянської Армії.

1981–1985рр. – старший архітектор ГУ Київпроект.

1985–1987рр. – старший архітектор Укрпроектреставрація.

1987 рік – провідний архітектор ГУ Київпроект.

1991 рік – головній архітекторпроекту ГУ Київпроект.

2008 рік – керівник архітектурної майстерні № 41 ДП Київцівільпроект АТ Київпроект.

З 2008 року – доцент кафедри архітектури, викладає архітектурне проектування.

 

chemakina

ЧЕМАКІНА Октябрина Володимирівна

доцент кафедри архітектури, директор НН ІАП,

кандидат архітектури, доцент.