Професорсько-викладацький склад

doroshenko

 

 

 

 

 

 

    Дорошенко Юрій Олександрович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Народився 5 вересня 1959 року у місті Кіровське на Донеччині (Україна).

Закінчив Харківський авіаційний інститут імені М.Є.Жуковського у 1982 році. У 1982–1984 роках проходив дійсну військову службу у військово-повітряних силах. З 1984 по 1997 рік – аспірант, асистент, старший викладач, доцент, докторант Національного технічного університету України "КПІ". З 1997 по 2007 рік працював завідувачем лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України. З 2007 по 2012 рік – проректор з наукової роботи Державної академії житлово-комунального господарства, завідувач кафедри екологічної безпеки, а з 2009 року – завідувач кафедри інформатики та ІКТ. У НАУ працює з 2002 року (за сумісництвом), з січня 2012 року – завідувачем кафедри архітектури.

У 2002 році захистив докторську дисертацію "Комп’ютерні методи деформативного конструювання геометричних об’єктів на основі політканинних перетворень" за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

Ключовим аспектом діяльності Ю.О.Дорошенка на посаді завідувача кафедри архітектури є здійснювана під його керівництвом і за безпосередньої участі системна інформатизація підготовки майбутніх архітекторів, що проявляється, насамперед, у застосуванні у навчальному процесі сучасних мультимедійних засобів і технологій та впровадженні у педагогічну практику комплексу інноваційних навчальних дисциплін щодо вивчення новітніх комп’ютерних технологій архітектурного проектування на основі спеціалізованих інструментальних програмних засобів, зокрема, САПР AllPlan.

Викладає навчальні дисципліни: «Методологія і методика наукових досліджень»; «Геометричне моделювання в архітектурному дизайні»; «Комп’ютерні технології в архітектурному проектуванні»; «Інформатика і основи комп’ютерного моделювання»; «Основи комп’ютерних технологій дизайну»; керує дипломними роботами магістрантів.

Коло його професійних інтересів досить широке і розмаїте: комп’ютерні графічно-інформаційні технології; геометричне моделювання об’єктів, процесів і явищ; інтегровані САПР/АСТПВ; комп’ютерні технології і інструментальні програмні засоби архітектурно-будівельного призначення; системологія і системний аналіз; комп’ютерний дизайн друкованих і мультимедійних видань; педагогічний дизайн електронних засобів навчального призначення; дидактичне конструювання навчальних курсів і методика навчання інформатики та ІКТ у середній, вищій та післядипломній освіті; педагогічна інноватика у плані компетентнісної модернізації освіти, застосування мультимедійних засобів та інтерактивних технологій навчання. Має багатий досвід наукової і науково-педагогічної діяльності, його наукові дослідження органічно інтегруються з педагогічною практикою.

У науковій школі професора Ю.О.Дорошенка підготовлено дев’ять кандидатів наук: І.В.Бірілло (1999); О.В.Суховірський (2005); О.В.Хмель (2006); Т.В.Волкова (2007); О.В.Малишевський (2007); Г.С.Луньова (2008); О.С.Федорчук (2009); Потієнко В.О. (2013); Осіпа Л.В. (2014). Нині під його керівництвом над дисертаціями працюють 2 аспіранти та 3 докторанти.

Автор майже 500 наукових та науково-методичних публікацій (ПраціDUA.pdf) зокрема, трьох монографій (одна одноосібна), дев’яти навчальних і навчально-методичних посібників (два з грифом МОН України), десятків статей у фахових виданнях, одного електронного засобу освітнього призначення (з грифом МОН України).

 

Semiroz

  Семироз Ніна Григорівна

старший викладач кафедри архітектури

Загальний трудовий стаж становить 40 років, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ – 10 років.

 Загальна інформація

 • Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут в 1983 році по спеціальності «Архітектура».
 • З 1983 по 2002 рік (майже двадцять років) працювала в науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті „Атоменергопроект”; брала участь у проектуванні та зведені промислових об’єктів, зокрема, таких як: Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, АЕС «Бєлєне» (Болгарія), АЕС «Ігналіна» (Литва), Трипільська ДРЕС.
 • З 2002 року по 2007 року, працюючи в приватних майстернях на посаді головного архітектора проекту, була співавтором і автором індивідуальних проектів громадських та приватних будівель таких як в м. Києві: Солом’янська районна державна адміністрація на Повітрофлотському проспекті, 24; універмаг «Україна» на площі Перемоги; Банк «Надра» на вул. Артема, 17; багатофункціональний офісний центр на проспекті Лесі Українки, 26; навчальний корпус МАУП на Червонозоряному проспекті (нині Лобановського); торгово-розважальний комплекс на проспекті Перемоги; приватні котеджи, дизайн-проекти реконструкцій квартир; як архітектор-експерт працювала в міжнародній компанії з закордонними архітекторами щодо адаптації проектів в Україні тощо.
 • З вересня 2007 року розпочала науково-педагогічну діяльність в Національному авіаційному університеті, обіймаючи посаду доцента кафедри архітектури та дизайну Інституту міського господарства.
 • З вересня 2010 року переведена на посаду старшого викладача кафедри архітектури Інституту аеропортів Національного авіаційного університету, де працює до цього часу.
 • У вересні 2017 захистила дисертаційну роботу «Принципи архітектурно-планувальної організації гелікортів»,представлену на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд». Науковий керівник – доктор архітектури, професор Слєпцов Олег Семенович, завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • Авторські розробки були використані в робочому проектуванні об’єкта «Офісний центр на бульварі Лесі Українки, 26 в місті Києві» – «Архітектурна студія «С. Юнаков» (2007 р.) та «Адміністративно-житловий будинок по вулиці Урицького (нині – вул. Митрополита Василя Липківського), 35 в Солом’янському районі м. Києва» – Науково-проектне бюро «ЛІЦЕНЗіАРХ» (2016 р.).
 • Матеріали дисертаційного дослідження використані при розробленні проекту внесення змін до ДБН «Планування і забудова територій»(довідка за №Д-1542 від 02.06.2017 від Державного підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя).
 • Має одноосібне авторське свідоцтво № 66640 від 15.07.2016 «Сучасний стан проектування та будівництва гелікортів» та авторське світоцтво в співаторстві з професором О.С. Слєпцовим № 70133 від 30.01.2017 «Проектні пропозиції «Гелікорт».

Навчальна робота:

 • Проводить практичні заняття з дисципліни «Архітектурне проектування» з третього по п’ятий курси;
 • практичні заняття на третьому курсі з дисципліни «Інтер`єр та обладнання»;
 • практичні заняття на п’ятому курсі з дисциплін «Дизайн архітектурного середовища» та «Реконструкція і реставрація будівель та споруд»;
 • Розробила методичні вказівки до складання «Пояснювальної записки» до дипломних робіт ОКР бакалавр та спеціалістів, виконання курсових робіт. Розробила такі методичні рекомендації:

¾       «Проект курортного (спортивного, туристичного, транзитного, загальноміського готелю (флотелю) на 300 місць»;

¾       «Проектування багатоповерхового гаража в зоні аеропорту»;

¾       «Загальноосвітній навчальний заклад на 600 учнів»;

¾       «Проект малого міста на 10–50 тис. мешканців»;

¾       «Центр малого міста».

Розробила навчальні та навчальні робочі програми з дисциплін: «Архітектурне проектування» для студентів 1-4-го курсу, «Архітектурне проектування» для студентів 5-го курсу, «Дизайн архітектурного середовища», «Реконструкція і реставрація будівель та споруд» для студентів 5-го курсу.

Бере активну участь в наукових конференціях, виступає з доповідями та пише статті, здійснює керівництво дипломними проектами студентів ОКР «Бакалавр» та «Спеціаліст», веде роботу по підготовці студентами тез та доповідей на конференціях.

Нагороди та відзнаки

Подяка від Київського міського голови О.Омельченка №58476 від 10.03.2006р. "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі та високий професіоналізм".

Основна сфера наукових інтересів – теорія та практика формування площинних споруд – гелікортів.

Вибрані публікації

Є автором та співавтором багатьох наукових праць, зокрема:

 1. Першаков В. М., Бєлятинский А. О., Близнюк, Т. В., СемирозН. Г., (2014). Вертодроми [монографія] , НВФ «Славутич-Дельфін», ,Київ, 345 с.
 2. Семироз Н. Г. (2013), Гелікорти в містах. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Наук.-техн. зб., КНУБА, Київ, вип. 34, сс. 560–568.
 3. Семироз Н. Г., Слєпцов О. С. (2014). Дослідження історичного розвитку вертольотного транспорту та ретроспектива вертодромобудування. Архітектурний вісник КНУБА, наук.-вироб. зб., КНУБА, Київ, вип. 3, сс. 91–98.
 4. Семироз Н. Г., Слєпцов О. С. (2014).  Вплив факторів на формування гелі кортів. Архітектурний вісник КНУБА, наук.-вироб. зб. КНУБА, Київ, вип. 4, сс. 285–290.
 5. Семироз Н. Г., Слєпцов О. С. (2015).  Містобудівні особливості розміщення вертодромів та гелікортів. Архітектурний вісник КНУБА, наук.-вироб. зб., КНУБА, Київ, вип. 6, сс. 235–240.
 6. Семироз Н. Г. (2013). Факторы, влияющие на строительство вертодромов в г. Киеве, Transport engineering and management,Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Nechnika, рр. 168–172.
 7. Семироз Н. Г. (2015). Требования к планировочной организации геликортов в структуре жилых и общественных зданий. Научные труды, № 1. Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Міжнародна англомовна реферативно-інформаційнна база з технічних наук «ISNSPEC». Азербайджан, Баку, сс. 61–65.
 8. Семироз Н. Г., Слепцов О.С. (2015). Архитектурно-конструктивные особенности объемно-планировочных решений геликортов. Научные труды, № 2. Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Міжнародна англомовна реферативно-інформаційнна база з технічних наук «ISNSPEC». Азербайджан, Баку, сс. 65–70.
 9. Semyroz Nina. (2016). Fire safety of high-rise construction. International Scientific Journal, № 10 (20), Vol. 1, рр. 16–17 (Присвоєно номер міжнародного стандарту DOI (Digital Object Indentifier) https://doi.org/10.21267/IN.2016.9.3289).

 Курси підвищення кваліфікації:

1993-1994 р. Курси англійської мови.

2009-2010 р. Курси анг.мови «Speak up»

2012р. Курси педагогічної діяльності (КНУБа)

2013р. Курси «Менеджмент освітянської діяльності» (НАУ)

2016р.Підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освітиза категорією "Завідувач кафедри".

Володіння комп’ютерними програмами: ArchiCAD, AutoCAD, 3D Max, Adobe Photoshop, Art-Lantis, CorelDRAW, 3d StudioVIZ.

Контакти:

Вул. Комарова 1, 03058, Київ; корпус 8, кімната 8.111.

– Тел. +38 (044) 406-76-64, моб.тел +38050-015-11-83.

– E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..