Вчений склад

belyatynskiy

Бєлятинський Aндрій Oлександрович
Завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, член-кореспондент Транспортної Академії України, Почесний Дорожник України, академік інженерної академії України, член міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів. Голова спеціалізованої вченої ради К26.062.12 Національного авіаційного університету. Заступник голови вченої ради ІАП.

   

Народився 24 грудня 1970 р. у м. Києві (Україна).

              У 1993 р. з відзнакою закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю "автомобільні дороги та аеродроми". У 1991-1993 рр. навчався і проходив стажування в Німеччині (м.Нюрнберг).

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження місцевого розмиву біля опор мостів при їх реконструкції методами стереофотограмметрії" за спеціальністю 05.22.11- «Автомобільні           шляхи та аеродроми". Доцент по кафедрі комп'ютерних технологій (2002).

З 1999 по 2003 рр. докторант Національного транспортного університету. У 2003 році обраний членом-кореспондентом Транспортної Академії України.

У 2005р. захистив докторську дисертацію на тему "Гідрологічні розвідування мостових переходів з застосуванням методів дистанційного зондування Землі" за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми".

З 2008 р. завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів.

З 2010р. заступник директора Інституту аеропортів з наукової роботи.

Автор понад 400 наукових праць: 380 статей, 11 навчальних посібників, 11 монографії, 12 патентів. Учасник 70 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Нагороджений дипломом Академії будівництва України, як переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» за кращу опубліковану роботу в галузі будівельної науки:

                Першаков Валерій Миколайович
Професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, доктор технічних наук, професор

     Закінчив Казахський політехнічний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію в Науково дослідному інституті бетону та залізобетону Держбуду СРСР (м. Москва) на тему: «Особливості роботи позацентрове стиснутих елементів з малими величинами ексцентрицитетів». Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1978 році, доцента –у 1986 році. 2012 році захистив докторську дисертацію.
     В НАУ працює: доцентом (1982 - 2007 рр.), професором кафедрі КТБ (2007 - 2012 рр.), професором кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів (з 2010р.).
     Наукові дослідження пов’язані з вивченням теоретичних та експериментальних питань будівельних (залізобетонних, металевих) конструкцій промислових, цивільних, сільськогосподарських будинків та споруд, а також будинків та споруд цивільної авіації. Нагороджений: медаллю - В пам'ять 1500-річчя Києва (1983), медаллю - Ветеран праці (1989), почесним знаком - Винахідник СРСР (1985), почесним знаком - Відмінник освіти України (2003), почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2001), нагрудним знаком - За сумлінну працю (2008).
     Автор 174 публікацій, серед них: 1 підручник з грифом Міністерства освіти та науки України, 13 навчальних посібників, в тому числі з грифом МОН, 4 монографії, 17 авторських свідоцтв, 5 каталогів з будівельних конструкцій, 1 ТУ. Учасник 40 міжнародних та регіональних конференцій.

Останні статті:

 1. Першаков В.М. Методика з проектування економічних залізо-бетонних конструкцій./ Першаков В.М. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць.– К.: НАУ, 2013.- Випуск 44. – С. 195- 210.
 2. Першаков В.М. Классификация вертолетов с учетом их конструктивных особенностей./ Першаков В.М., Близнюк Т.В. Инженерия транспорта и организация перевозок. Сб. статей 16-ой конференции молодых учёных «Наука-будущее Литвы», 8 мая 2013г., - Вильнюс, ЛИТВА. - С. 112-116.
 3. конференція «НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ», 27-31 травня 2013р.-Київ-Рівно, 2013. - С. 115-121.
 4. Першаков В.М. Проектування вертодромів в умовах міської забудови./ Першаков В.М., Близнюк Т.В. Вісник Інженерної Академії України.- К.: 2013. - №1. - С. 270-274. Першаков В.М. Ефективні таврові прогони для покриття будівель./ Першаков В.М. Промислове будівництво та інженерні споруди.- К.: 2013.- № 2 - С. 16-20. Першаков В.М. Ефективні конструкції стінових панелей каркасних будівель./ Першаков В.М. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Випуск 43. – К.: НАУ, 2012. - С. 206-213.
 5. Першаков В.М. Ефективні конструкції покриттів каркасних будівель./ Першаков В.М. Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.- техн. збірник .– К.: НАУ, 2013. - Вип.9. - С. 140-146. Першаков В.М. Водопостачання і водовідведення./ Першаков В.М. Лабораторний практикум. -К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013.-18 с.
 6. Першаков В.М. Створення ефективних типів залізобетонних рамних конструкцій з несучими елементами змінного перерізу./ Першаков В.М. Збірник наукових праць. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, 2012. - Вип. 67. – С .425-431.
 7. Першаков В.М. Сучасні сільськогосподарські будівлі в рамних конструкціях./ Першаков В.М., Мисливець К.М. Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів. «Проблеми сучасного будівництва». 21-22 листопада 2012р. – Полта-ва, 2012. - С. 171-172.
 8. Першаков В.М. Безкаркасні будівлі многоцільового призначення./ Першаков В.М., Луценко О.К., Петрова Т.О., Соловйов О.С. Вісник НАУ. - 2012. - №3. - С. 114-118.
 9. Першаков В.М. Напружено-деформований стан покриттів злітно-посадкової смуги у аеропорту Донецьк від колісної дії літака А380-800./ Першаков В.М., Редько Є.М. Материалы Международной научно-практ. конференции «Современные компьютерно-инноваци-онные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автодорог и аэродромов», 1-4 ноября 2012. – Харьков, 2012. - С. 230-240.
 10. Першаков В.М. Будівельні конструкції / Building Constructions.// Першаков В.М., Лапенко О.І. Лабораторні роботи /laboratory works -К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013.- 85 с.
 11. Бєлятинський А.О. Металеві конструкції. Метали і зварювання в будівництві. Навчальний посібник. (англ. мовою)./[ Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Пилипенко О.І., Кужель Н.І, Гирич В.М., Лапенко О.І]. - К.: НАУ. 2013. - 212 с.
  Жданович Михайло Павлович
Доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент

     Після закінчення з відзнакою авіаційного технічного училища цивільної авіації вступив до Київського інституту інженерів цивільної авіації ( КІІЦА, зараз НАУ ) за спеціальністю інженер – механік яки в 1960 р. закінчив з відзнакою і був направлений на роботу в аеропорт "Шереметьево". В 1963р. вступів в аспірантуру КІІЦА. В 1967р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Будівельна механіка та міцність летальних апаратів" і був оставлений асистентом цієї кафедри, з 1969р.став доцентом.
     За сумісництвом три роки працював заступником декана, 15 років був відповідальнім виконавцем договірних наукових робіт З ДержНДИЦА, ДКБ "Антонов" та був членом вченої ради з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю "Механіка твердого деформованого тіла", п’ять років працював відповідальним секретером Технічного комітету Держстандарту України. Має дві медалі СРСР та медаль Монгольскої Народної республіки, нагороджений знаком "Відмінник Аерофлоту" та медалями НАУ: «За сумлінну працю НАУ», «Ветеран НАУ». Учасник богатьох науково-техничних конференцій, комісій по розслідуванню авіаційних аварій, автор та співавтор більш як 70 наукових та методичних видань.

Пилипенко Олександр Іванович
Доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент

     У 1976 р. закінчив факультет промислового та цивільного будівництва київського ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельного інституту за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".
     Працював в науково-дослідній лабораторії тонкостінних просторових конструкцій кафедри будівельної механіки Київського ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельного інституту: інженер (1976-1977), молодший науковий співробітник (1980-1987), старший науковий співробітник (1987- 1987). З 1987 по 2000 рік працював доцентом Інституту Військово-повітряних Сил України. З травня 2000 року працює в Національному Авіаційному Університеті: доцент кафедри комп'ютерних технологій будівництва ( травень 2000 по червень 2003 р.), доцент кафедри реконструкції аеродромів та автошляхів (червень 2003 по теперішній час).
     У 1987 році захистив дисертацію "Моделювання поверхонь технічних форм кубічними сплайнами на основі варіаційного підходу" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 - Прикладна геометрія та інженерна графіка.
     Наукові досягнення пов'язані з вивченням проблем математичного і геометричного моделювання об'єктів та процесів.
     Автор понад 35 наукових праць.

Степура Віктор Степанович
Доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат економічних наук

     У 1966 р. закінчив фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Математика, креслення”.
     У 1989 р. захистив дисертацію “Оптимізація планування ієрархічної системи обслуговування” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю “математичні методи та застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством та його галузями».
     З 2002 р. доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету.
     Нагороджений медалями “В память 1500-летия Киева” (1988) та “Ветеран труда” (1995).
     Автор 30 наукових праць. Учасник 2 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Степанчук Олександр Васильович
доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент

     Закінчив будівельний факультет Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю „ Промислове та цивільне будівництво”.
     1995-2000 рр. – майстер, а згодом начальник шляхової дільниці Переяслав – Хмельницького ремонтно-будівельного управління №3.
     1999 – 2003 рр. - аспірант кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.
     З 1 вересня 2000 року по 1 жовтня 2006 року працював в Переяслав – Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.
     У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті будівництва і архітектури на тему: "Методи створення і ведення транспортно-екологічного моніторингу в крупних і найкрупніших містах (на прикладі міста Києва)".
     У 2005 р. отримав вчене звання доцента.
     З жовтня 2006 року О.В. Степанчук працює доцентом Національного авіаційного університету.
     Автор та співавтор більше 35 наукових праць.

Останні статті:

 1. Рейцен Е.А., Степанчук А.В. К вопросу о классификации улиц и дорог в городах Украины//Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния : материалы XIX Междунар. (двадцать второй Екатеринбургской) науч.-практ. конф. (16–17 июня 2013 г.) / науч. ред. С.А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 94-99 с.
 2. Oleksandra Lutsyk, Oleksandr Stepanchuk, Andrii Bieliatynskyi, Oleksandr Pylypenko. Peculiarities of Passenger Transportation Traffic in Kyiv City //Proceedings of the 8th International Scientific Conference “Transbaltica”. May 9-10, 2013. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Compiled by N. Batarliene. Vilnius: Technika, 2013. 117-121p.
 3. Степанчук О.В. Ефективні методи розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст. //САПР Allplan у архітектурі і будівництві: Матеріали семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю (м. Київ, 22-26 квітня 2013 року). – К.: НАУ, 2013. – 109-112с.
 4. А.Луцик, А.Степанчук, Е.Головченко, А.Лапенко. Обследование пассажиропотока на городском железнодорожном транспорте в городе Киеве. // Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, 8 мая 2013 г., Вильнюс, Литва. Вильнюс: Техника. 76-80с.
 5. С. Степанчук, О.Усык, А. Степанчук, А. Белятинский. Проблемы хранения автомобильного транспорта на территории микрорайонов города Киева. // Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, 8 мая 2013 г., Вильнюс, Литва. Вильнюс: Техника. 183-187с.
 6. А. Воевода, М. Маликова, Н. Бондаренко, В. Третяк, А. Степанчук. Исследование пропускной способности двухуровневых развязок Киева. // Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы» Инженерия транспорта и организация перевозок, 8 мая 2013 г., Вильнюс, Литва. Вильнюс: Техника. 60-64с.
 7. Бєлятинський А.О., Степанчук О.В., Васюкович Д.Б., Краюшкіна К.В. Забезпечення безпеки дорожнього руху на перехрестях міських вулиць.// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху» (м. Харків, 16-17 квітня 2013 року). – Х.: ХНАДУ, 2013 – 177-178с.
Талах Світлана Михайлівна
доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент

     Народилася 1 лютого 1962 року в м. Олевськ, Житомирської обл. Закінчила гідротехнічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю "Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій" у 1984 році. Закінчила педагогічний факультет Київської сільськогосподарської академії за спеціальністю цивільне та промислове будівництво в 1988 р.
     Працювала викладачем Черкаського будівельного технікуму (1988-1992 р.), Черкаського інженерно технологічного інституту (1992-1996 р.). З 2000 року працює в НАУ.
     У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Докторант НАУ (2006-2009 р.).
     Наукові дослідження пов’язані з вивченням проблем формоутворення та оптимізації тонких оболонкових конструкцій. Автор 2 монографій і понад 40 наукових статей.

   

   
  

  Сєрова Олена Германівна
асистент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів

     У 1989 р. закінчила будівельно-технологічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю "Виробництво бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій".
     Працювала в науковому відділі Київського Зонального Науково-дослідного Інституті Експериментального Проектування. З 1990 року навчалася в аспірантурі даного інституту. Працювала інженером в ЗАТ «Укрлісмаркетинг». З 2006 року працює асистентом в Національному авіаційному університеті на кафедрі реконструкції аеропортів та автошляхів.