LOGO FABD

Професорсько-викладацький cклад

 

belyatynskiy

Бєлятинський Aндрій Oлександрович
Академік Транспортної і інженерної Академій України, Почесний Дорожник України, член міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів. Голова спеціалізованої вченої ради К26.062.12 Національного авіаційного університету. Заступник голови вченої ради ФАБД.

   

Народився 24 грудня 1970 р. у м. Києві (Україна).

              У 1993 р. з відзнакою закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю "автомобільні дороги та аеродроми". У 1991-1993 рр. навчався і проходив стажування в Німеччині (м.Нюрнберг).

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження місцевого розмиву біля опор мостів при їх реконструкції методами стереофотограмметрії" за спеціальністю 05.22.11- «Автомобільні шляхи та аеродроми". Доцент по кафедрі комп'ютерних технологій (2002).

З 1999 по 2003 рр. докторант Національного транспортного університету. У 2003 році обраний членом-кореспондентом Транспортної Академії України.

У 2005р. захистив докторську дисертацію на тему "Гідрологічні розвідування мостових переходів з застосуванням методів дистанційного зондування Землі" за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми".

З 2008 р. завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів.

З 2010р. заступник директора Інституту аеропортів з наукової роботи.

Автор понад 400 наукових праць: 380 статей, 11 навчальних посібників, 11 монографії, 12 патентів. Учасник 70 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Нагороджений дипломом Академії будівництва України, як переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» за кращу опубліковану роботу в галузі будівельної науки

Контакти:

 

Телефон                                         

+380 67 929-64-37

 

Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Наукометричні профілі:

 

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-2158-512X

 

  Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205082608

 

 

Researcher ID  

D-9469-2019

 

  WebofScience

https://publons.com/researcher/1780642/andrii-bieliatynskyi/

 

 

Publons

https://publons.com/researcher/1780642/andrii-bieliatynskyi/

 

 

Researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Bieliatynskyi

 

 

GoogleScholarCitations ID

https://scholar.google.com.ua/citations?user=InuQurIAAAAJ&hl=uk

 

 

E-library

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=814070

 

 

Cyberleninka

https://cyberleninka.ru/search?q=Бєлятинський&page=1

 

 

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0010944

 

 

erNAU

http://er.nau.edu.ua/simple-search?query=Бєлятинський

 

 

Соціальні мережі:

 

 

Facebook

https://www.facebook.com/andrej.beljatynskij

 

 

Twitter

 
 

Instagram

 
 

Telegram

 

 

 

 

 

Pershakov

Першаков Валерій Миколайович
Професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва та Інженерної Академій України.Член спеціалізованої вченої ради К26.062.12. Національного авіаційного університету. Член вченої ради ФАБД.

     Закінчив Казахський політехнічний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію в Науково дослідному інституті бетону та залізобетону Держбуду СРСР (м. Москва) на тему: «Особливості роботи позацентрове стиснутих елементів з малими величинами ексцентрицитетів». Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1978 році, доцента –у 1986 році. 2012 році захистив докторську дисертацію.
     В НАУ працює: доцентом (1982 - 2007 рр.), професором кафедрі КТБ (2007 - 2012 рр.), професором кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів (з 2010р.).
     Наукові дослідження пов’язані з вивченням теоретичних та експериментальних питань будівельних (залізобетонних, металевих) конструкцій промислових, цивільних, сільськогосподарських будинків та споруд, а також будинків та споруд цивільної авіації. Нагороджений: медаллю - В пам'ять 1500-річчя Києва (1983), медаллю - Ветеран праці (1989), почесним знаком - Винахідник СРСР (1985), почесним знаком - Відмінник освіти України (2003), почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2001), нагрудним знаком - За сумлінну працю (2008). 

Автор більш 250 наукових праць, у том числі один підручник, два навчальних посібника з грифом МОН, 16 навчальних посібників, 11 монографій, 5 каталогів, 20 авторських свідоцтв та патентів, 20 методичних вказівок. Учасник 55 міжнародних та регіональних наукових конгресів та конференцій.

        Нагороджений грамотою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (2013), лауреат премії Академії будівництва України ім. академіка М.С. Будникова (2014), переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» Академії будівництва України (2014).

Контакти:

Телефон

+380 68-352-19-43

 

 
Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">pershakov@nau.edu.ua

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Наукометричні профілі:

 

ORCID

0000-0001-5414-2782

http://orcid.org/0000-0001-5414-2782

 

 
Scopus

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating.php

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189357378

 

 

 

Researcher ID

E-2949-2019

 

 
WebofScience

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating_WoS.php

https://publons.com/a/%20E-2949-2019

 

 

Publons

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating_WoS.php

 

 

Researchgate

Valerii_Pershakov

https://www.researchgate.net/profile/Valerii_Pershakov

 

 

GoogleScholarCitations ID

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating_google.php

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&

user=FPr8xqoAAAAJ

 

 

 

E-library

   

Cyberleninka

   

НауковціУкраїни

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006465

 

 

erNAU

http://er.nau.edu.ua/simple-search?query=першаков

 

 

 

 Jdanovih           Жданович Михайло Павлович
  Професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент

                  Після закінчення з відзнакою авіаційного технічного училища цивільної авіації вступив до Київського інституту інженерів цивільної авіації ( КІІЦА, зараз НАУ ) за спеціальністю інженер – механік яки в 1960 р. закінчив з відзнакою і був направлений на роботу в аеропорт "Шереметьево". В 1963р. вступів в аспірантуру КІІЦА. В 1967р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Будівельна механіка та міцність летальних апаратів" і був оставлений асистентом цієї кафедри, з 1969р.став доцентом.
     За сумісництвом три роки працював заступником декана, 15 років був відповідальнім виконавцем договірних наукових робіт З ДержНДИЦА, ДКБ "Антонов" та був членом вченої ради з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю "Механіка твердого деформованого тіла", п’ять років працював відповідальним секретером Технічного комітету Держстандарту України. Має дві медалі СРСР та медаль Монгольскої Народної республіки, нагороджений знаком "Відмінник Аерофлоту" та медалями НАУ: «За сумлінну працю НАУ», «Ветеран НАУ». Учасник богатьох науково-техничних конференцій, комісій по розслідуванню авіаційних аварій, автор та співавтор більш як 70 наукових та методичних видань.

Pilipenko         Пилипенко Олександр Іванович
Доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент

     У 1976 р. закінчив факультет промислового та цивільного будівництва київського ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельного інституту за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".
     Працював в науково-дослідній лабораторії тонкостінних просторових конструкцій кафедри будівельної механіки Київського ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельного інституту: інженер (1976-1977), молодший науковий співробітник (1980-1987), старший науковий співробітник (1987- 1987). З 1987 по 2000 рік працював доцентом Інституту Військово-повітряних Сил України. З травня 2000 року працює в Національному Авіаційному Університеті: доцент кафедри комп'ютерних технологій будівництва ( травень 2000 по червень 2003 р.), доцент кафедри реконструкції аеродромів та автошляхів (червень 2003 по теперішній час).
     У 1987 році захистив дисертацію "Моделювання поверхонь технічних форм кубічними сплайнами на основі варіаційного підходу" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 - Прикладна геометрія та інженерна графіка.
     Наукові досягнення пов'язані з вивченням проблем математичного і геометричного моделювання об'єктів та процесів.
    Автор та співавтор більше як 70 наукових праць.

 Контакти:

Телефон

+380 50 206-91-22

 

 
Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Наукометричні профілі:

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0001-7271-1045

 

 
Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189468293

 

 

Researcher ID  

F-9938-2019

 

 
WebofScience

https://publons.com/researcher/1767819/oleksandr-pylypenko/

 

 

 

Publons

https://publons.com/researcher/1767819/oleksandr-pylypenko/

 

 

Researchgate

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2102294578_Olexandr_Pilipenko

 

 

GoogleScholarCitations ID

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cfvsRBEAAAAJ

 

 

E-library

   

Cyberleninka

   

Науковці України

   

erNAU

http://er.nau.edu.ua/simple-search?query=Бєлятинський&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=Пилипенко%2C+Олександр+Іванович&filtertype=equals

 

 

 

Stepura           Степура Віктор Степанович
Доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат економічних наук

 У 1966 р. закінчив фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Математика, креслення”.
           У 1989 р. захистив дисертацію “Оптимізація планування ієрархічної системи обслуговування” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю “математичні методи та застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством та його галузями».
     З 2002 р. доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету.
     Нагороджений медалями “В память 1500-летия Киева” (1988) та “Ветеран труда” (1995).
    Автор понад 60 наукових праць. Учасник міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Контакти:

 

Телефон

+380 66 796-07-31

 

 
Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

Наукометричні профілі:

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-8096-543X

 

 
Scopus    

Researcher ID  

   
WebofScience    

Publons

   

Researchgate

 

   

GoogleScholarCitations ID

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=F0rrVhMAAAAJ

 

 

E-library

   

Cyberleninka

   

Науковці України

 

   

erNAU

http://er.nau.edu.ua/simple-search?query=Степура

 

 

 

Stepanchuk        Степанчук Олександр Васильович
  професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, доктор технічних наук, доцент,

член спеціалізованої вченої ради К26.062.12.

     Закінчив будівельний факультет Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю „ Промислове та цивільне будівництво”.
     1995-2000 рр. – майстер, а згодом начальник шляхової дільниці Переяслав – Хмельницького ремонтно-будівельного управління №3.
     1999 – 2003 рр. - аспірант кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.
     З 1 вересня 2000 року по 1 жовтня 2006 року працював в Переяслав – Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.
     У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті будівництва і архітектури на тему: "Методи створення і ведення транспортно-екологічного моніторингу в крупних і найкрупніших містах (на прикладі міста Києва)".
     У 2005 р. отримав вчене звання доцента.
     З жовтня 2006 року О.В. Степанчук працює доцентом Національного авіаційного університету.
     Автор та співавтор більше 80 наукових праць.

В періодз 01.11.2014р. по 31.10. 2017 р. перебував у докторантурі Національного авіаційного університету.

З 1 листопада 2017 року працює доцентом кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету.

Степанчук О.В. виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 26.062.12 та члена редакційної колегії науково-технічного збірника «Проблеми розвитку міського середовища».

Контакти:

 

Телефон

 +380 93 554-04-16

 

 
Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Наукометричні профілі:

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-2822-3471

 

 
Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189457775

 

 

Researcher ID  

F-6085-2019

 

 

WebofScience

 

   

Publons

https://publons.com/researcher/1770513/oleksandr-stepanchuk/

 

 

Researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Stepanchuk

 

 

GoogleScholarCitations ID

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=N75BpYsAAAAJ

 

 

E-library

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=924715

 

 

Cyberleninka

   

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0105969

 

 

erNAU

http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?query=author:Степанчук

 

 

 

 

 

talah       Талах Світлана Михайлівна
доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент, академік Академії будівництва України.

Народилася 1 лютого 1962 року в м. Олевськ, Житомирської обл. Закінчила гідротехнічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю "Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій" у 1984 році. Закінчила педагогічний факультет Київської сільськогосподарської академії за спеціальністю цивільне та промислове будівництво в 1988 р.
     Працювала викладачем Черкаського будівельного технікуму (1988-1992 р.), Черкаського інженерно технологічного інституту (1992-1996 р.). З 2000 року працює в НАУ.
     У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Докторант НАУ (2006-2009 р.).
     Наукові дослідження пов’язані з вивченням проблем формоутворення та оптимізації тонких оболонкових конструкцій. Автор 2 монографій і понад 50 наукових працьНагороджена медаллю Академії будівництва України імені академіка М. С. Будникова (2012 р.)

Контакти:

 

Телефон

+380 95157-01-62

 

Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Наукометричні профілі:

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-1145-6041

 

Scopus  

Researcher ID  

https://publons.com/researcher/1761737/svetlana-talakh/

 

WebofScience

https://publons.com/researcher/1761737/svetlana-talakh/

 

Publons

 

Researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Svetlana_Talakh

 

GoogleScholarCitations ID

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LzxyYrcAAAAJ

 

E-library

 

Cyberleninka

 

Науковці України

 

 

erNAU

http://er.nau.edu.ua/simple-search?query=талах

 

 

 

 Timkina        ТІМКІНА Світлана Юріївна

Старший викладач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів.

   

Народилася 22 січня 1976 р. у м. Кривому Розі (Україна). У 2001 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю "Будівництво і експлуатація автомобільних шляхів, аеродромів" та здобула кваліфікацію магістра з будівництва і експлуатації автомобільних шляхів, аеродромів.

У 2001-2002 рр. працювала інженером кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

З 2002 р. асистент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, аспірант НАУ за спеціальністю 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Автор 20 наукових праць. Учасник 18 міжнародних наукових конференцій.

Відповідальна по кафедрі: за навчально-методичну роботу, член науково-методично-редакційної ради ННІАП, відповідальний секретар приймальної комісії ННІАП, за профорієнтаційну роботу у ННІАП.


  

chernishova 

      Чернишова Оксана Сергіївна

 Доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент.

У 2004 році закінчила Дніпропетровській національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».Після закінчення університету працювала на Придніпровській залізниці.

З 2005 року – аспірант кафедри проектування і будівництва доріг Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. По закінченню аспірантури працювала на посаді асистента, а після захисту дисертації – на посаді доцента, також за сумісництвом займала посаду старшого наукового співробітникаДніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

У 2010 році захистила дисертаційну роботу на тему «Підвищення ефективності заходів зі зменшення обмежень швидкості руху поїздів, зумовлених станом залізничної колії».

В 2013 році отримала вчене звання доцента.

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету.

Наукові дослідження пов’язані з проблематикою транспортного сектору, питаннями інтероперабельності у різних видах транспорту, методами економіко-математичного моделювання в транспортних задачах.

Автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.


Контакти:

Телефон

+380 66 387-95-65

 

Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Наукометричні профілі:

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-8132-2153

 

Scopus  

Researcher ID  

https://publons.com/researcher/2296664/oksana-s-chernyshova/

D-4584-2016

 

WebofScience

https://publons.com/researcher/2296664/oksana-s-chernyshova/

 

Publons

 

Researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Cernysova

 

GoogleScholarCitations ID

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ofg7yfEAAAAJ

 

E-library

 

Cyberleninka

 

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0040049

 

erNAU

http://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Чернишова%2C+Оксана+Сергіївна

 

 

 

Dubik

         Дубик Олександр Миколайович                         

Доцент кафедри реконструкції аеропортів таавтошляхів, 

                             кандидат технічних наук.                                        

   У 2012 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю "Будівництво і експлуатація автомобільних шляхів, аеродромів" та здобув кваліфікацію магістра з будівництва і експлуатації автомобільних шляхів, аеродромів.

З 2012 по 2015 навчався в очній аспірантурі при Національному авіаційному університеті за спеціальністю 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми. Тема кандидатської дисертації: «Чисельне моделювання конструкцій нежорстких дорожніх одягів при застосуванні сучасних технологій відновлення».

                Автор понад 20-ти наукових та навчально-методичних праць.       

 Контакти:

  Телефон

+380 99 102-93-27

 

  Email

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Наукометричні профілі:

 

 

ORCID

http://orcid.org/0000-0001-8082-7603

 

  Scopus -
 

Researcher ID  

-
  WebofScience -
 

Publons

-
 

Researchgate

-
 

GoogleScholarCitations ID

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=S1essMAAAAAJ

 

 

E-library

-
 

Cyberleninka

-
 

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1257467

 

 

erNAU

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9121/simple-search?filterquery=Дубик%2C+Олександр+Миколайович

 

Соціальні мережі:

 

 

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014500054238

Александр Дубик

 

Twitter

-
 

Instagram

-
 

Telegram

+38099-10-29-327

                                                                          

                       
 Lisnytska  

      Лисницька Катерина Миколаївна         

        Асистент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів                                           

   У 2012 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію магістр з будівництва. З 2012 по 2015 навчалася в очній аспірантурі при Національному авіаційному університеті за спеціальністю 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник: д.т.н., професор Першаков Валерій Миколайович. Тема кандидатської дисертації: «Розрахунок та оцінка надійності будівель з урахуванням явища прогресуючого обвалення».

                   Автор 15 наукових праць, 1 монографії. Учасник 8 міжнародних наукових конференцій.                               

 

 

   
   
 

 

vishnevska    

    

        Вишневська Аліна Володимирівна

.         Асистент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів


                Народилась 17 червня 1982 р. в Волинській обл. с.м.т. Маневичі .

У 2006 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “ Автомобільні дороги та аеродроми”. У 2005 - 2006 р. працювала інженером на кафедрі Реконструкції аеропортів та автошляхів ФУТ ІМГ НАУ. З 2006 р.працює асистентом кафедрі Реконструкції аеропортів і автошляхів ФАП ІМГ НАУ.

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць. Учасник 10 міжнародних наукових конференцій.


.

 

     .