Професорсько-викладацький склад кафедри

agieiewa

Агєєва Галина Миколаївна

 

Кандидат технічних наук (1994), старший науковий співробітник (2012).

Завідувач кафедри містобудування ННІАП (з 2015).

Член-кореспондент Академії будівництва України (2016).

Член спеціалізованої вченої ради К 26.062.13 (2017).Закінчила факультет аеропортів (1984, з відзнакою), очну аспірантуру (1990) Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  "Вплив жорсткості верхнього шару на напружено-деформований стан двошарових аеродромних покриттів" (науковий керівник – д.т.н., проф.Ю.В.Верюжський) за спеціальністю 05.22.11- «Автомобільні шляхи та аеродроми» захищена в Українському транспортному університеті (1994).

Вчене  звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «05.23.01 - Будівельні конструкції, будинки і споруди присуджено  рішенням Атестаційної колегії МОН України від 19.01.2012 р.

Має досвід роботи на підприємствах цивільної авіації, в науково-дослідному та проектно-вишукувальному інституті будівельної галузі (1993-2013 рр.).

Упродовж 2002-2013 рр. заступник головного редактора науково-виробничого видання «Реконструкція житла» (свідоцтво про держреєстрацію друкованого ЗМІ серії КВ №5192). Видання визначено дипломом та медаллю Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2007 р.» у номінації «Наука» (2008).

Залучалась до організації та реалізації комплексних науково-технічних програм, наукового супроводження інженерних споруд на різних етапах життєвого циклу (проектування, будівництво, експлуатація, реконструкція), в т.ч. складних аеродромних споруд в аеропортах «Адлер» (РФ, 1987), «Бориспіль», «Кольцово» (РФ, 1990-1992), «Мирний» (РФ, Республіка Саха, 1992) тощо.

Працює в НАУ з вересня 2013 р. Викладає навчальні дисципліни «Архітектурне проектування», «Інженерний благоустрій населених міст», здійснює керівництво курсовим та дипломним проектуванням.

Член Науково-технічної ради Навчально-наукового інституту аеропортів.

Науковий керівник кафедральної науково-дослідної  роботи №70/10.01.07 «Містобудівні аспекти розвитку аеропортів» (2016-2018).

Член Технічного комітету стандартизації  «Енергоефективність будівель і споруд» (ТК 302)  Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Наукові інтереси: технічна експлуатація будівель та споруд, історія забудови м.Києва.

Автор понад 120 наукових праць, має 3 авторських свідоцтва.

Учасник міжнародних, всеукраїнських та галузевих наукових, науково-практичних конференцій.

Брала участь в розробленні:

а)    державних  будівельних норм, національних стандартів:

-  ДБН В.3.2-2-2009 Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт;

-    ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції;

-     ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об’єктів;

-     ДСТУ Б В.2.2-21:2008 Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків;

-    ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергетична ефективність будівель". Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель;

б)     методичних та довідкових документів у будівництві:

-    "Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій» (2002);

-   довідник «Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи» («НДІпроектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbN (dena), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU), 2006) тощо.

Участь у реалізації інвестиційних проектів:

  • «Енергореконструкція житлових будинків в м. Ужгороді, Міхаловце і Дармштадті» (замовник – Європейська комісія, проект Міжнародного технічного співробітництва Tasic, 2003);
  • «Енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва» (кредит Світового банку, замовник – група впровадження Київської міськдержадміністрації, 2001-2006);
  • «Консультаційні послуги щодо створення центрів утримання нелегальних мігрантів під охороною та центрів тимчасового утримання нелегальних мігрантів в Україні» (проект РЕАДМІТ «Надання допомоги у питаннях, пов’язаних з Реадмісією», 2009/215-622) тощо.

Нагороди:

Премія Академії будівництва України ім.Академіка Будникова (2011);

Почесна грамота Мінжитлокомунгоспу України (2010);

Почесна грамота Держжитлокомунгоспу України (2004, 2005);

Почесна грамота Київського міського голови (2008).

Ідентифікаційні коди:

ORCID: 0000-0001-9376-8753

Web of Science Researcher ID: F-9244-2018

Google Scholar Citations ID: 1KQrvRcAAAAJ 

E-library: 783528

barmachina

Бармашина Людмила Миколаївна

Кандидат архітектури (1979), старший науковий співробітник (2004).

Доцент кафедри містобудування ННІАП.       Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут (зараз Київський національний університет будівництва і архітектури - КНУБА) за спеціальністю "Архітектура" (1972).

Працювала в Київському зональному науково-лослідному інституті експериментального проектування ("КиївЗНДІЕП") на посадах архітектора, молодшого та старшого наукового співробітника (1973-1988).

Навчалась в очній аспірантурі "КиївЗНДІЕП" за спеціальністю 18.00.02 - архітектура будівель та споруд (1974-1978).

У червні 1979 р. отримала науковий ступінь - кандидат архітектури за спеціальністю "Архітектура будівель та споруд".

З 1989 р. по 2004 р. працювала старшим науковим співробітником у Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування.

З вересня 2004 р. працює в НАУ на посаді доцента кафедри містобудування Інституту аеропортів. Провідний викладач дисциплін: “Архітектурне проектування”,  "Типологія будівель та споруд".

 Наукові інтереси: теорія архітектури, архітектурне проектування.

Приймала участь у багатьох наукових конференціях та семінарах, друкувалась в наукових вітчизняних та міжнародних збірниках, журналах (автор понад 50 публікацій, включно 2 навчальних посібника, та декілька методичних рекомендацій для студентів, 2 книги).

 Декілька років була членом методично-редакційної ради інституту та фахової комісіі.

Ідентифікаційні коди:

ORCID: - orcid.org/0000-0002-3699-8998

Web of Science Researcher ID: - I-5310-2018

Google Scholar Citations ID: 7xq6CYgAAAAJ   

E-library: -

 

bolotov  

Болотов Григорій Іванович

Кандидат архітектури (1960), старший науковий співробітник (1984).

Доцент кафедри містобудування ННІАП (з 2010 р.).

 
 

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут  за спеціальністю “Архітектура” (1960).

Працює в НАУ з 2004 р. 

У 1960 р. працював в проектному інституті "Дніпрохарчопром". З 1960 до 1971 р. працював і навчався в аспірантурі Київського зонального науково-дослідного і проектного інституту типкспериментального проектування житлових та громадських будівель та споруд (КиївЗНДІЕП). З 1971 до 2004 р. працював в Українському державному науково-дослідному і проектному інституті "УкрНДІпроцивільсільбуд" на посадах старшого наукового  співробітника, керівника сектору, завідуючого відділом в науковій частині інституту.В 1980 Р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд". Вчене звання старшого наукового співробітника отримав  в 1984 р. З 2004 р. працює на посаді доцента Національному авіаційному університеті,спочатку на кафедрі архітектури, а потім містобудування. Під його керівництву виконувались науково-практичні роботи по удосконаленню функціональної та архітектурної організації громадських  центрів сіл, їх просторово-художньої виразності.

Має понад 110 наукових публікацій, 2 монографії ("Енергетичний комфорт власної оселі", "Основи формування архітектурного середовища"),  5  методичних рекомендацій по виконанню курсових проектів.

З його безпосередньою участю розроблені такі нормативні документи:

- СН 400-69 Временные указания по проектированию административных учреждений и проэктных организаций; 

- СНиП II-84-78 Строительные нормы и правила.Нормы проэктирования.Здания управлений  

-РСН 175-86 Республиканские строительные нормы.Планировка,застройка и благоустройство сельских населённых пунктов УССР ;

- ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади;

- ДБН В 2.2-9-99 Громадські будинки та споруди.

Член Національної Спілки архітекторів України з 1966 р..

Керував архітектурною майстернею "Відродження",що виконувала науково-дослідні та практичні розробки на протязі 1998-2003 рр.

Викладає дисципліни: "Архітектурне проектування", "Інженерний благоустрій населених міст", "Ландшафтна архітектура".

 Здійснює керівництво аспірантами (О.Костюченко,асистент кафедри архітектури).

Область наукових досліджень: архітектурне середовище,пошук нових методологічних підходів щодо його гармонійної організації, в т.ч. на основі матриці психотипу людини.

Бере активну участь у заходах по залученню абітурієнтів і сприянні підвищенню художньо-естетичних якостей майбутніх фахівців ("Дні відкритих дверей", виставки художніх та фоторобіт)

 Проводив розробку екзаменаційних білетів та модульних контрольних робіт з    дисципліни «Методологія проектування архітектурного середовища».

Розробив навчальні і робочі навчальні програми з дисципліни «Методологія проектування архітектурного середовища».

Провів розробку та поновлення модульних контрольних робіт з дисципліни «Методологія проектування архітектурного середовища».

Виконував профорієнтаційну роботу та залучення абітурієнтів на дні відкритих дверей до вступу в НАУ. Проводив бесіди зі студентами на суспільно-політичні теми, а також з питань професійного, трудового, правового та морально-етичного виховання.

Монографії:

  1. Болотов Г.І. Енергетичний комфорт власної оселі.
  2. Болотов Г.І. Основи формування архітектурного середовища 

Методичні розробки:

  1. Болотов Г.І., Шутько О.П., Васильченко В.І «Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Методологія проектування архітектурного середовища» для студентів 5 курсу» 

Статті:

  1. Болотов Г.І Енергетичні основи формування архітектури християнських храмових споруд - К.:2010 (Ел.в.)
  2. Болотов Г.І, Лаврова С.В Головні тенденції формування нових житлових утворень та їх класифікація. // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - 2009.-Вип.1.-К.:НАУ,2009. – с. 37-42.
     

      

 bgezovska  

Бжезовська Наталія Влодимирівна

Старший викладач кафедри містобудування (з 2016р.)

 

    Закінчила архітектурний факультет за спеціальністю «Архітектура» (1996) та очну аспірантуру за спеціальністю «Містобудування» (1999) Київського національного університету будівництва і архітектури.

Має досвід проектної, науково-дослідницької та викладацької роботи:

-         2000-2008 - ВАТ «Київпроект» (2000-2008), архітектор;

-         2013-2015 – Київський Палац дітей та юнацтва, керівник гуртка «Архітектурн емоделювання»;

-         2015-2016 – ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», архітектор.

З вересня 2016р. – старший викладач кафедри містобудування Навчально-наукового інституту аеропортів. Викладач дисципліни «Архітектурне проектування».

Наукові інтереси: архітектурне проектування, архітектурно- планувальне формування малих міст України.

Автор 2 наукових праць.

Ідентифікаційні коди:

ORCID: - orcid.org/0000-0002-6527-8332

Web of Science Researcher ID:  I-5294-2018

Google Scholar Citations ID: gSO9IDMAAAAJ 

E-library: -