Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
--

НОВИНИ

Інформація щодо проведення творчого конкурсу на Факультеті архітектури, будівництва та дизайну

1

Запрошуємо Вас на навчання до Факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету за неймовірно цікавою та гармонійною спеціальністю 191 – архітектура та містобудування. Україна потребує архітекторів для відновлення міст та сіл, усіх населених місць знищених чи порушених війною.

ДЕТАЛЬНО

Вебінар для вступників на ФАБД

1

Декан ФАБД Віктор Карпов провів у четвер 30.06.2022 о 11:00 вебінар "Магістратура: вступ, процедура, документи" для майбутніх магістрів. На зустрічі були присутні завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Олександр Лапенко, завідувачка кафедри дизайну інтер’єру Лілія Гнатюк, завідувачка кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки Вікторія Василенко, доцент кафедри архітектури та просторового планування Олександр Крижанівський та провідні викладачі кафедр факультету.

ДЕТАЛЬНО

Шановні абітурієнти до магістратури!

У непростий час живемо.
Зараз дуже складно будувати плани на майбутнє, адже багато з тих, які майоріли от-от на горизонті наразі можуть бути недоступними.

Детальніше...

Симфонія опору – ІТ-виставка

На Факультеті архітектури, будівництва та дизайну відкрилась ІТ-виставка «Симфонія опору» кандидата архітектури, доцента Сергія Буравченка, професора кафедри архітектури та просторово планування.

Детальніше...

ПОЛІТ-2022: АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО, ДИЗАЙН

1

3-5 травня 2022 року на Факультеті архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД) в рамках ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» відбулися засідання напряму «Архітектура, будівництво та дизайн». За цим напрямом проведено засідання секцій «Дизайн архітектурного середовища та просторове планування»; «Міське, промислове, цивільне та транспортне будівництво»; «Дизайн: 3Dі 2D простір»; «Технічна естетика, дизайн та геометричне моделювання».

Детальніше...

Політ-2022

2

Політ-2022

Шановні студенти, аспіранти, молоді вчені!

Запрошуємо взяти участь у роботі чотирьох секцій напряму «Архітектура. Будівництво. Дизайн» ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

Детальніше...

Розробка Державних будівельних норм «Будинки та споруди закладів охорони здоров’я»

1

Національний авіаційний університет є базовою організацією щодо виконання робіт із нормування у будівництві відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 28.08.2021 № 215 «Про включення підприємств, установ та організацій, що можуть здійснювати функції щодо виконання робіт із нормування у будівництві за визначеним напрямом або напрямами, до переліку базових організацій у будівництві».

Детальніше...

Менеджмент освітнього процесу на Факультеті архітектури, будівництва та дизайну

               1

        21 лютого 2022 на ФАБД відбулась адміністративна нарада за участі голови вченої ради факультету Степанчука О.В., декана факультету Карпова В.В., заступників декана Талавіри Г.М. і Грабовчак В.В., завідувачів кафедр Лапенка О.І., Дорошенка Ю.О. і Гнатюк Л.Р., відповідальної за наукову роботу Агєєвої Г.М. та диспетчера ФАБД Терехової М.В.

Декан факультету Карпов В.В. повідомив про прийняте рішення Вченою радою НАУ щодо відкриття освітньо-наукової програми доктора філософії та докторантури зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування. Завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Лапенко О.І. доповів про успішне проходження акредитації третього освітнього рівня доктора філософії зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

На нараді були розглянуті актуальні питання організації освітнього процесу та зокрема створення англомовного проекту освітньо-професійної програми «Дизайн» першого рівня вищої освіти, роботу наукових гуртків на кафедрах ФАБД, підготовку наукових публікацій викладачами до журналів, які індексуються базою Scopus

У полі уваги менеджменту факультету також організація та проведення роботи з професійної орієнтації абітурієнтів та тагертованої реклами освітнього продукту кафедр. Розглянуто питання підготовки до внутрішнього аудиту системи якості освіти та результати навчання у першому семестрі 2021/2022 навчального року.

За результатами розгляду було надано низку доручень.

2