logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

Архітектурна і художня освіта: погляд в майбутнє

1

16листопада 2020 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетовавідбулась Міжнароднанауково-практична інтернет-конференція«Еволюція уявленьв архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє».

Представники провідних архітектурно-будівельних та художніх закладів вищої освіти України, Болгарії, Китаю, Німеччини, Польщіобговорили проблеми та новітні підходи, методи і механізми організації і розвитку сучасної архітектурної освіти.

            У роботі конференції взяли участь викладачі кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування (ОАДМ) Факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету.

            На Пленарному засіданні оприлюднена доповідь канд. техн. наук, с. н. с., Дійсного члена Академії будівництва України, доцентки кафедри ОАДМ Галини Агєєвої«Еволюція уявлень про архітектуру аеропортів».

На секції «Новітні уявлення, підходи та методи організації і розвитку сучасної архітектурної освіти в Україні та Європі» оприлюднені доповіді:

-                     «Синтез мистецтв: еволюція поглядів на викладання дисципліни» (доповідач: Олена Трошкіна, канд. арх., доцентка, завідувачка кафедри ОАДМ)

-                     «Інноваційні підходи до організації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів архітекторів» (доповідач: Наталія Бжезовська, старша викладачка кафедри ОАДМ).

У доповідях висвітлені питання, пов’язані зі специфікою викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національного авіаційного університету; новітні підходи до організації навчального процесу.

2