logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі

2

У квітні 2021 року вийшла друком колективна монографія «Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі», підготовлена за загальною редакцією д-ра іст. наук В. В. Карпова.

У монографії представлені результати наукових розвідок вчених факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету України. Сфери архітектури, будівництва, дизайну та мистецтвознавства взаємопов’язані зі становленням та розвитком авіаційної галузі. Дослідження взаємовпливу, синтезу технічних рішень й герменевтики духу, що утворює нову парадигму людської діяльності, є важливим науковим напрямом гуманітаристики.

Монографія складається з вступу, 6 розділів: «Містобудування» (1 стаття), «Архітектура» (6 статей), «Будівництво та цивільна інженерія» (5 статей), «Культура, мистецтво, дизайн» (5 статей), «Історико-архівні розвідки» (1 стаття), «Праці молодих вчених» (10 статей). Загалом 28 статей 29 авторів. Обсяг – 604 стор. 

Рецензенти:

О. П. Чижевський, кандидат архітектури, Заслужений архітектор України (Національна спілка архітекторів України).

О. І. Голоднов, доктор технічних наук, професор (ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського»).

Р. І. Безугла, доктор мистецтвознавства, доцент (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України).

 

Монографія буде корисна для науковців, а також здобувачів вищої освіти за спеціальностями «022 Дизайн», «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «191 Архітектура та містобудування», «192 Будівництво та цивільна інженерія» та ін.

 

 

3

 

4

 

5