ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

НОВИНИ

Молодим вченим ФАБД НАУ присуджено премії президента України

 

ВІДПОВІДНО ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №809/2022 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року» присуджено премії Президента України для молодих вчених 2022 року за роботу «Інноваційні технології ресайклінгу об’єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів»:

 

ГАСІЮ Григорію Михайловичу

доктору технічних наук, професору кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету;

 

ВАСИЛЕНКО Вікторії Миколаївні

кандидату технічних наук, завідувачу кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки Національного авіаційного університету;

 

ГОРБУ Олександру Григоровичу

кандидату технічних наук, доценту кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету;

 

ДУБИКУ Олександру Миколайовичу

кандидату технічних наук, доценту кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету

 

Робота присвячена розв’язанню надзвичайно актуальної й комплексної проблеми динамічного розвитку громадської та виробничої інфраструктури шляхом розроблення та впровадження інноваційних технологій ресайклінгу, що призводить до значної економії матеріальних і енергетичних ресурсів. Розширено сферу застосування поняття «ресайклінг» (повторного використання, відновлення, переробки матеріалів чи елементів конструкцій) та надано йому більш широкого й універсального значення, котре загалом охоплює широкий спектр сучасних викликів та проблем різноманітних галузей промисловості.

У роботі в завершеному вигляді відображено результати комплексу багаторічних фундаментальних та унікальних досліджень.

Розроблення і впровадження новітніх ресурсоощадних і енергоефективних технологій ресайклінгу — повторного використання композиційних матеріалів для будівництва та ремонту будівельних конструкцій, будівель та споруд об’єктів громадської та виробничої інфраструктури, у тому числі об’єктів дорожньо-транспортної та аеродромної інфраструктури є надзвичайно актуальним в умовах Президентської програми відновлення потужностей національної мережі авіаперевезень.