ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

НОВИНИ

Призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених д.т.н., професору кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Махінько Наталії Олександрівні

За вагомі наукові досягнення доктора технічних наук, професора кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну Наталії Махінько було призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

Наталія Махінько

є молодим висококваліфікованим вченим та має значні наукові досягнення в області розробки сучасних методів розрахунку конструкцій будівель і споруд на основі їх імовірнісного представлення, а також комп’ютерного моделювання вітрових впливів на об’єкти засобами обчислювальних програмних комплексів.

 

Проведена робота представлена в численних наукових публікаціях (65 публікацій, зокрема за останні 5 років: 1 монографія у співавторстві, 32 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, серед них 8 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science ), апробована на міжнародних наукових конференціях і конгресах та має велике впровадження в практику будівництва. Зокрема практичні розробки Махінько Н.О. застосовуються при розрахунках та проєктуванні ряду об’єктів провідних вітчизняних та зарубіжних компаній-виробників елеваторного обладнання.

На сьогоднішній день Махінько Н.О. продовжує свої дослідження, працюючи над проблематикою створення надійних та живучих зерносховищ в умовах війни та світової продовольчої кризи. Цей напрям безумовно є актуальним і становить велику перспективу для нашої країни.

В 2020 році Махінько Н.О. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

В 2021 році Махінько Н.О. обрана академіком Академії технічних наук України (серія АТНУ №202 від 1.11.2021 р. ).

Колектив ФАБД вітає Наталію Махінько, бажає їй творчих успіхів, натхнення та невичерпної енергії для підкорення нових професійних вершин!