ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

НОВИНИ

Науковці ФАБД взяли участь у Міжнародному науково-технічному форумі в відновлення України

17-18 листопада 2022 року науковці Факультету архітектури, будівництва та дизайну взяли участь у роботі Міжнародного науково-технічного форуму «Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика», який відбувся у Київському національному університеті будівництва та архітектури.

Зокрема, представники кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів (КТБРА), кафедри архітектури та просторового планування (АПП) у межах роботи VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн - відновлення країни» оприлюднили результати наукової діяльності у таких доповідях:

    • «BIM технологія проектування будівель та споруд із застосуванням ПК «Лира-САПР» (Марія Барабаш,  д. т. н., професор, професор кафедри КТБРА);
    • «Оглядові майданчики як засіб оновлення соціокультурного простору аеропортів» (Галина Агєєва, к. т. н., с. н. с., доцент кафедри КТБРА);
    • «Використання стержневих аналогів у системі САПФІР» (Андрій Томашевський, асистент кафедри КТБРА);
    • «Забезпечення якісною водою необхідної кількості населені пункти України в умовах воєнного стану - захід, який є базисом стійкості міських моделей» (Оксана Церковна, аспірант кафедри АПП).

Результати цих досліджень мають практичну значимість, впроваджуються в навчальний процес підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування»,  192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Програма за посиланням.