ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

НОВИНИ

АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ 2022

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XIII Міжнародної науково-практичної конференції «АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ», яка відбудеться 09-11 листопада 2022 року, на факультеті архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету


 

ВИМОГИ

щодо оформлення тез доповідей

Тези доповідей, подані учасниками конференції, будуть розміщені у Збірнику матеріалів.

Тези подаються надрукованими державною мовою (для іноземних учасників – російською чи англійською мовою) в форматі А4 (210х297) зі стандартними берегами (робоче поле 170х250) обсягом 2 повних сторінки, збережені в електронному варіанті (WORD, Times New Roman Cyr 14) – на електронну пошту оргкомітету.

 

Великими літерами посередині друкують назву доповіді, окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь та вчене звання (студенти – з науковим керівником у співавторстві). Затим – повну назву організації, закладу чи підприємства, де працює автор, місто і країну. Далі через порожній рядок подають структурований текст доповіді через 1 інтервал (усього 80 рядків).

Ілюстрації можуть бути растровими чи векторними, розташовуються у тексті тез та подаються окремими файлами (для формування збірника друкарської якості).

 

Тези повинні мати таку структуру із збереженням назв змістових частин:

  • Актуальність теми доповіді.
  • Мета (ідея) доповіді.
  • Основні результати дослідження.
  • Апробація і впровадження результатів дослідження.
  • Висновки.
  • Список використаних джерел (небажано).