Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
--

НОВИНИ

Проєкт нової освітньої програми «Проєктування, будівництво та експлуатація аеропортових комплексів»

Нещодавно на вченій раді Факультету архітектури, будівництва та дизайну доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, кандидат технічних наук Дубик Олександр Миколайович представив проєкт нової освітньої програми «Проєктування, будівництво та експлуатація аеропортових комплексів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Нова освітньо-професійна програма формує особистість фахівця, який здатний вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інженерного характеру під час проєктування, будівництва та експлуатації аеропортів та враховує в повній мірі вимоги сучасного ринку праці для майбутніх випускників аеропортової галузі. Програма базується на сучасних знаннях нормативно-правових документів та уявленнях про тенденції, закономірності розвитку будівельної галузі та методики проведення наукових досліджень під час проєктування, будівництва та експлуатації аеропортових комплексів. Особливістю даної освітньо-професійної програми є інтеграція фахової підготовки в галузі будівництва та цивільної інженерії та викладання таких навчальних дисциплін, як «Проєктування та будівництво аеродромних комплексів», «Механізація і автоматизація виробничих процесів в аеропортах», «Системи світлосигнального обладнання аеродромів», «Технічна експлуатація аеродромів». Головними програмними результатами навчання даної освітньо-професійної програми є:

    • володіння знаннями чинних нормативних документів з проєктування, будівництва та експлуатації аеропортових комплексів;
    • розробка проєктів аеродромів та прийняття обґрунтованих рішень щодо їх реалізації;
    • виконання економічного аналізу при проєктуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації аеродромів;
    • вміння організовувати роботу з нагляду та контролю на виробництві в процесі будівництва та експлуатації аеропортових комплексів.