Наукові гуртки студентів

з/п

Назва наукового гуртка

(групи, тощо)

Керівник Періодичність проведення
1 2 3 4
1. «Опір сталезалізобетону» Лапенко О. І., д.т.н., проф., зав. каф. 1 раз на два тижні
2. «Механіка залізобетону» Яковенко І.А., к.т.н., доц. 1 раз на два тижні
3.

«Чисельні методи в розрахунках

будівельних конструкцій»

Верюжський Ю.В., д.т.н. проф.,

доц. Машков І.Л.,

к.т.н., доц. Скребнєва С. М.

1 раз на два тижні
4. «Обстеження та технічна експлуатація будівель та споруд» Лапенко О. І., д.т.н., проф., зав. каф. 1 раз на два тижні
5. «Реконструкція будівель та споруд» Яковенко І.А., к.т.н., доц. 1 раз на два тижні
6. «Комп’ютерні технології проектування будівельних конструкцій» Барабаш М.С., д.т.н., доц. 1 раз на два тижні
7. «Комп’ютерні технології проектування жорстких аеродромних покриттів» Родченко О.В., к.т.н.,доцент 1 раз на два тижні