Наукова робота

Напрями наукової діяльності кафедри містобудування:

            - розвиток аеропортів в сучаснихумовах;

            - реабілітація порушень міського середовища;

Науково-дослідні роботи:

1. НДР № 70/10.01.07 «Містобудівні аспекти розвитку аеропортів»(кафедральна)

Науковий керівник - Агєєва Г.М., к.т.н., с.н.с.

Відповідальний виконавець – Бармашина Л. М., к. арх., с.н.с.

            Термін виконання: 01.2016-12.2018.

            Результати виконання - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17349

2. НДР №44/10.01.07 «Розробка методичних основ реабілітації порушеного міського середовища Донбасу» (кафедральна)

Науковий керівник - Чемакіна О.В., к.арх., проф.

Відповідальний виконавець - Ільченко Д.М., к.арх.

Термін виконання: 09.2013-06.2016.

Результати виконання - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15562

3. НДР №33/10.01.07 «Розробка наукових основ та практичних рекомендацій щодо формування енерговідповідного матриці людини архітектурного середовища» (кафедральна)

Науковий керівник - Болотов Г. І., к.арх., с.н.с.

Термін виконання: 11.2015 - 06.2017.

Результати виконання - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15920

4. НДР №71/10.01.07 «Просторова організація середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення» (кафедральна)

Науковий керівник - Бармашина Л.М., к.арх., с.н.с.

Відповідальний виконавець – Михалевич В. В., к. культурології, доц.

Термін виконання: 04.2016 - 12.2017.

Результати виконання - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15919