ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

НауковІ журнали

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

 

 

 

 

 

ЖОВКВА Ольга Іванівна


Завідувач кафедри архітектури та простового планування

Доктор архітектури, доцент

 

 

 

БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович


кандидат архітектури, професор

 

 

 

КРИЖАНІВСЬКИЙ Олександр Анатолійович


професор

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИНОВ В'ячеслав Леонідович


професор

 

 

 

КОСТЮЧЕНКО Ольга Анатоліївна


кандидат архітектури, доцент

 

 

 

ПРАВДОХІН Вадим Валерійович


доцент

 

 

 

 

 

ПИВОВАРОВ Олександр Григорович


старший викладач

 

 

 

ХЛЮПІН Олександр Анатолійович


старший викладач

 

 

 

ГОРДЮК Іван Васильович


старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

НЕЩАДИМ Владислав Олегович


асистент, аспірант

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ

галузь знань: 19 архітектура та будівництво

спеціальність: 191 архітектура та містобудування

освітньо-професійна програма: дизайн архітектурного середовища


БАКАЛАВРАТ ▼   МАГІСТРАТУРА ▼   АСПІРАНТУРА ▼

 

ЗМІНИ ДО УМОВ ВСТУПУ НА 2022 РІК

ЦПД при РНБО України повідомляє, що цьогоріч замість звичного ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ буде проведений Національний мультипредметний тест (НМТ) для здобуття вищої освіти

БАКАЛАВР

Бюджет - творчий конкурс, мотиваційний лист

Контрактмотиваційний лист 

МАГІСТР

Бюджет - заява, фаховий іспит, мотиваційний лист

Контрактзаява, фаховий іспит, мотиваційний лист

 


 

 

БАКАЛАВРАТ


 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ У 2022 РОЦІ

ОС «БАКАЛАВР» (НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)


 

з 22 червня

Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі

01 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів

01 липня ⋯ 13 липня включно

Вступні іспити, творчі конкурси (для вступників на місця державного та регіонального замовлень).

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

до 09 липня

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури

з 14 липня

Прийом заяв та документів

14 липня ⋯ 22 липня

Додаткова сесія іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

о 18:00 16 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів

17 липня ⋯ 19 липня включно

Співбесіди

до 20 липня

Вищі військові навчальні заклади (ЗВО із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи ЗВО забезпечують виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення

о 18:00 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня

до 12:00 20 липня • 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

до 10:00 22 липня • 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення

до 15:00 22 липня • 

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

впродовж 22 липня

• 

Виключення заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення

до 27 липня

• 

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються

до 18:00 04 серпня  • 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

05 серпня  • 

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не раніше 18:00 04 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

до 19 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

до 31 серпня

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи та терміни проведення вступної кампанії для вступників з тимчасово окупованих територій викладені у Додатку 13 та Додатку 14 Правил прийому до Національного авіаційного університету у 2022 році

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ У 2022 РОЦІ

ОС «БАКАЛАВР» (НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», ОПС «ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА», ОС «МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА» ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ)


 

14 липня

Початок прийому заяв та документів

о 12:00 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня ⋯ 30 липня

Фахові вступні випробування

до 16.00 01 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

до 15.00 05 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00 08 серпня

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 15.00 12 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00 15 серпня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БЮДЖЕТУ

ВСТУП НА ОСНОВІ ПЗСО – 1 КУРС


1

Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

2

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !)
(2 копії)

3

Копія ідентифікаційного коду
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

4

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
(2 шт.)

5

Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання

6

Інформаційна картка (з балами ЗНО)

7

Медична довідка форми О-086 (У-086)
(оригінал + 1 копія)

8

Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників
(оригінал + 1 копія)

9

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності)
(оригінал + 1 копія)

10

Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
(4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

11

Довідка СК для тих категорій осіб, хто проживає в сільській місцевості (за наявновсті)
(оригінал + 1 копія)

12

Договір про навчання в Національному авіаційниму університеті

Примітка: при подачі копій обов’язкова наявність оригіналів документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ КОНТРАКТУ

ВСТУП НА ОСНОВІ ПЗСО – 1 КУРС


 

1

Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

2

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !)
(2 копії)

3

Копія ідентифікаційного коду
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

4

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
(2 шт.)

5

Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання

6

Інформаційна картка (з балами ЗНО)

7

Медична довідка форми О-086 (У-086)
(оригінал + 1 копія)

8

Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників
(оригінал + 1 копія)

9

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності)
(оригінал + 1 копія)

10

Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
(4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

11

Довідка СК для тих категорій осіб, хто проживає в сільській місцевості (за наявновсті)
(оригінал + 1 копія)

12

Договір про навчання в Національному авіаційниму університеті

   

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАВЧАННЯ ДОДАТКОВО ПОДАЮТЬСЯ:

1

Копія документа, що посвідчує особу (паспорт), абітурієнта та законного представника

2

Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт!) абітурієнта та законного представника

3

Копія ідентифікаційного коду абітурієнта та законного представника

 

Примітка: при подачі копій обов’язкова наявність оригіналів документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ВСТУП НА 1 СКОРОЧЕНИЙ, 2, 3 КУРСИ


 

1

Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)
2

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !)
(2 копії)

3

Копія ідентифікаційного коду
(3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

4

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
(2 шт.)

5 Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
6 Інформаційна картка (з балами ЗНО)
7

Медична довідка форми О-086 (У-086)
(оригінал + 1 копія)

8

Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників
(оригінал + 1 копія)

9

Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
(4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку)

10 Договір про навчання в Національному авіаційному університеті

 

 

МАГІСТРАТУРА

АСПІРАНТУРА

 

 

РНП

 

1.  Програм_проект_практика

2.   Програма - Буд- техн практика

3.   Програма - Рисувальна практика

4.   Програма обмірно-ознайомча практика

5.   3.7 (РНП) Комп iнстр зас 2016рік

6.   3.20 (РНП) Ланшафтна архітектура 2016 рік

7.   3.22 (РНП) Памятко-охоронна дiяльнiст 2016рiк

8.   2.1.9 (РНП) Архiтектурне_проектування_2016_рiк

9.   2.1.13 (РНП) Архiтектурнi конструкцiї 2016 рiк

10.  3.19 (РНП) Інтерeр та обладнання 2016 рiк

11.  3.23 (РНП) Фiлософiя архiтектурноi творчості 2016 рік

12.  3.25 (РНП) Екологiзацiя та енергоефективнiсть будiвель 2016 рік

 

Вибіркові дисципліни

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ 2023

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до нормативних документів університету з використанням автоматизованої системи (АС ФІОТ).

УВАГА!

Обрання здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавра
вибіркових дисциплін на 2023-2024 навчальний рік (Етап 1)
відбудеться з 8:00 05 грудня 2022 р. до 17:00 07 грудня 2022 р.

Обрати дисципліни на Етапі 1 можна за посиланням


 

Перелік вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р.

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

ОПП "Дизайн архітектурного середовища" (ОС "Бакалавр") 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

2 курс

Макетування в архітектурі та містобудуванні

3

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Нещадим В.О.

Опір матеріалів та теорія міцності в архітектурі

3

фахова

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів

Основи землеустрою

3

фахова

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою

Графічні техніки і матеріали

3

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Правдохін В.В.

Основи графічного дизайну

3

не фахова

Кафедра дизайну інтер’єру

Графічний та web-дизайн

3

не фахова

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки

Синтез мистецтв в архітектурі

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Теорія архітектури

4

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Історія архітектури та містобудування

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Жовква О.І.

Декоративна пластика

4

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Правдохін В.В.

3 курс

Пам’ятко-охоронна діяльність

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Архітектурний декор

5

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування


Нещадим В.О.

Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Концептуальне проєктування архітектурних об’єктів в середовищі SkethUp

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Геометричне моделювання в архітектурному дизайні

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Композиція в дизайні архітектурного середовища

5

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Інтер’єр та обладнання

6

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Крижанівський О.А.

Типологія середовищних об’єктів

6

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування

Будівлі та споруди аеропортів

6

не фахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

не фахова

Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики

4 курс

Філософія архітектурної творчості

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Урбанізація територій, наближених до аеропортів

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування

Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Пивоваров О.Г.

Естетика в архітектурі

7

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Проєктування міської транспортної інфраструктури

7

не фахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів

Наукові комунікації у фаховій діяльності

7

фахова

Кафедра української мови та культури

Архітектура аеровокзалів

8

фахова 

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Діяльність головного архітектора ОТГ

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Крижанівський О.А.

Екологізація та енергоефективність будівель

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Пивоваров О.Г.

Реклама та маркетинг в архiтектурнiй дiяльностi

8

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Нещадим В.О.

 

 

 

Перелік вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р.

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

ОПП "Дизайн архітектурного середовища" (ОС "Магістр")

 РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

Інформаційні технології в архітектурній та містобудівній діяльності

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Костюченко О.А.

Інноваційні технології автоматизованого макетування в архітектурі та містобудуванні

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Гордюк І.В.

Нещадим В.О.

Критика сучасних теорій архітектури та містобудування

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Крижанівський О.А.

Нормативне забезпечення архітектурної діяльності в Україні

1

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Нещадим В.О.

ВІМ-менеджмент

1

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій будівництв та реконструкції аеропортів


(53)

Конструювання меблів та обладнання інтер'єру

1

нефахова

Кафедра інтер’єру


(515)

 

Інноваційні методи проєктування об’єктів архітектури та формування громадських просторів

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Буравченко С.Г.

Діяльність головного архітектора ОТГ

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Крижанівський О.А.

Економіка в архітектурному проєктуванні та у містобудівній діяльності

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Бармашина Л.М.

Брендинг та ребрендинг

2

нефахова

Кафедра інтер’єру


(515)

Екологічні аспекти формування

2

фахова

Кафедра архітектури та просторового планування


Пивоваров О.Г.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2

нефахова

Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики

Кафедра архітектури та просторового планування

 

Шановні друзі !


Упродовж своєї багатовікової історії людська спільнота зазнала багато різних змін. Їх наслідком є перманентне зникнення одних та поява нових професій. Людство постійно розширює і видозмінює сфери своєї діяльності, проте, чотири професії супроводжують людину всю її багатовікову історію. Суспільству незмінно потрібні землероб, лікар, учитель, зодчий.

Отже, зодчий – одна з "вічних", фундаментальних людських професій.

Слово "зодчество" є багатоаспектним і пов’язане зі створенням необхідних умов, певного середовища для життєдіяльності окремої людини і різних людських спільнот. Таке середовище має бути комфортним і природовідповідним. Тому професорсько-викладацький склад кафедри ставиться до майбутніх архітекторів-зодчих як до потенційних творців штучного середовища у природному на основі гармонізації стосунків природа–суспільство та забезпечення комфортної життєдіяльності окремої людини і груп людей.

Змістовими синонімами слова "зодчий" є "архітектор", "будівельник", "художник". Тобто, зодчество як сфера продуктивної діяльності людини поєднує в собі архітектурне проєктування, будівництво, живопис. Тому абітурієнт повинен мати розвинену просторову уяву, творчі здібності до проєктної художньо-графічної діяльності, вміти добре малювати, будувати і читати креслення, мати розвинене відчуття гармонії під час розв’язання композиційних завдань, а нині ще й знати математику і вміти працювати за комп’ютером.

Архітектура – це мистецтво, яке найповільніше впливає на людину, зате цей вплив виявляється найпотужнішим. І як у будь-якому мистецтві, кожний новий архітектурний твір – це своєрідна перемога архітектора над посталими труднощами. Завдання архітектора – побачити в обмеженнях можливості, сприйняти їх як деякий challenge, що активізує пошук неординарних ідей і інноваційних рішень. І зазвичай чим складніші обмеження, тим цікавішим виявляється результат.

Кафедра архітектури є випусковою і була створена у лютому 2003 року. У липні 2007 року на кафедрі відбувся перший випуск молодих архітекторів ОКР "Бакалавр" у межах галузі знань 0601 – Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060102 – Архітектура з кваліфікацією "технік-проектувальник". З вересня 2007 рокуна кафедрі розпочалася підготовка майбутніх архітекторів ОКР "Спеціаліст" та ОКР "Магістр" за спеціальністю 7/8.06010203 – "Дизайн архітектурного середовища". А перший випуск молодих архітекторів-дизайнерів відбувся у лютому 2009 року.

Нині на ФАБД НАУ здійснюється підготовка майбутніх архітекторів ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" у межах галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", освітньо-професійної програми "Дизайн архітектурного середовища".

На цей час здійснено 14 випусків молодих архітекторів-бакалаврів,10 випусків молодих архітекторів-спеціалістів та 12 випусків молодих архітекторів-магістрів.

Визначальною особливістю підготовки майбутніх архітекторів в НАУ є цілеспрямоване опанування компютерних технологій архітектурного проєктування і дизайну архітектурного середовища з використанням сучасних інструментальних програмних засобів, зокрема, САПР ALLPLAN – як потужної повнофункціональної ВІМ-платформи.

 


Ключовими напрямками модернізації підготовки майбутніх архітекторів в НАУ визначено:

    • комплексну інформатизацію освітнього процесу;
    • екологізацію змісту освіти згідно з принципами сталого розвитку;
    • опрактичнення фахової підготовки, зокрема, архітектурного проєктування (курсові та дипломні проєкти і творчі роботи реального характеру).

 

Навчальний процес здійснюється на засадах компетентнісної парадигми, у межах якої компетентність розглядається як функціонально-результативне поняття, яким характеризується здатність архітектора до безстресової соціалізації та результативної креативної діяльності.


Опрактичнення підготовки майбутніх архітекторів реалізується шляхом залучення студентів до реалізації суспільно корисних проєктів. Серед таких "Паспортизація вулиць Києва", "Дніпровська перлина", "Київ самобутній", "Вивчення транспортних потоків у Києві".

Навчання майбутніх архітекторів завершується підготовкою і захистом кваліфікаційної випускової роботи (дипломного проєкту чи магістерської дисертації), у якій передбачається аналітичний пошук та архітектурне проєктування певного об’єкту із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій та відповідних професійних інструментальних програмних засобів.

 


 

Професорсько-викладацький склад кафедри архітектури характеризується високим рівнем професійності і поєднує в собі досвідчених архітекторів та завзяту амбітну молодь – випускників НАУ.

Професорсько-викладацікий склад кафедри у своїй діяльності сповідує триєдиний пріоритетний принцип "Людяність+Патріотичність+Професійність", з упевненістю дивиться у майбутнє на засадах якісної випереджальної архітектурної освіти та сумлінно передає свої знання і досвід молодому поколінню майбутніх архітекторів.

 

Усіх, хто вирішив опанувати справу зодчого і у майбутньому бачить себе класним архітектором, запрошуємо до нас на навчання!


ЖОВКВА Ольга Іванівна


Завідувач кафедри архітектури та простового планування

Доктор архітектури, доцент