ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

НауковІ журнали

Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни 2022-2023 н.р.

У кожному семестрі здобувачі вищої освіти обирають 2-3 вибіркові дисципліни із запропонованого переліку.  Рекомендовані дисципліни не мають позначення а. Символом а позначено альтернативні дисципліни. Кількість дисциплін, яку треба обрати, дорівнює кількості рекомендованих дисциплін.

Одна з вибіркових дисциплін кожного навчального року є нефаховою, тобто її читає інша кафедра університету. Для таких дисциплін у дужках вказано кафедру, яка читає дисципліну.

Обрати дисципліни на Етапі 1 можна за посиланням


 

Перелік вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р.

Спеціальність 022 «Дизайн»

ОПП "ІТ-Дизайн" (ОС "Бакалавр")

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

Дисципліна

Семестр

Кафедра / Викладач

2 курс

Майстерня розробки програмного забезпечення

3

не фахова

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Моделювання, анімація, рендерінг

3

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки


Садова В.В.

Конструювання та документування програмного забезпечення

3

не фахова

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Композиція фото- та відеозображень

3

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки


Калашнікова В.В.

Архітектура та проектування програмного забезпечення 

3

не фахова

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Проектування та формотворення в графічному дизайні

3

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки


Матющенко Н.В.

Основи брендінгу  та логотипів

4

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки


Василенко В.М.

NFT – технології в дизайні

4

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки


Василенко В.М.

Дизайн промислових виробів

4

не фахова

Кафедра дизайну інтер’єру

Дизайн гаджетів, смартфонів

4

фахова

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки


Калашнікова В.В. 

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки

  

V VAS               61

          Василенко ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
         завідувач кафедри комп'ютерних
           технологій   дизайну і графіки
         кандидат технічних наук, доцент
   
       vasylenko.viktoriia@npp.nau.edu.ua
 
                         НАШІ КОНТАКТИ:
        Київ, проспект Гузара Любомира, 1.
         корпус № 3, каб. 3-520.
         телефон: 
+38 096-933-05-75
                         F  T    i 1

 

  Шановні студенти!

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки  готує фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що передбачають застосування певних теорій та методів розробки дизайну із забезпеченням широкого доступу до працевлаштування в сфері ІТ-дизайну, розширення для них перспектив самореалізації в подальшій навчальній і професійній діяльності, що має креативний ресурс для розв’язання складних задач, в тому числі і програмування (веб-контент сайтів та інтерфейсів, моушен-, гейм-дизайн), що використовується у функціонуванні авіаційного простору,  а також здійснює значний практичний внесок в розвиток конкурентоспроможності України та формування національної еліти.

7

 

 Відео розроблені студентами 

rol 301.jpg

2

  Освітньо-професійна освітнього ступеня бакалавра для спеціальності 022 Дизайн «IT-Дизайн», ґрунтується на основах програмування, комп’ютерного моделювання, дизайну віртуальної та доповненої реальності, мистецтвознавства, ергономіки, композиції, анімаційного та просторового моделювання, матеріалознавства та технологій в дизайні, у рамках яких можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю «Дизайн». Вектором є дисципліни: дизайн простору, комп’ютерне програмування, авіаційний простір, комп'ютерна віртуальна реальність, візуалізація, моушн-дизайн, веб-технології, IT-дизайн, Digital-дизайн.

8

 

 9