ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

НауковІ журнали

Абітурієнту

 

1 2

Спеціальність

Сучасне будівництво, використовуючи досягнення науки, техніки та новітні технології, отримало інтенсивний розвиток в Україні та світі. Інженерне мистецтво втілюється в оригінальні будівлі з різноманітними архітектурними формами. Завдяки цьому фахівці в галузі будівництва користуються підвищеним попитом на ринку праці.

Випускова кафедра комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, яка орієнтована на сучасні цифрові технології, здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) освітніх ступеней.

Метою освітньо-професійних програм є формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інженерного та дослідницького характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії на основі комплексу науково-обґрунтованих методів чисельного моделювання напружено-деформованого стану конструкцій; який володіє сучасними комп’ютерними технологіями проєктування, знаннями й уміннями для експлуатації об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів, комп’ютерного моделювання, методами організації виробничих процесів та фундаментальних і загально-інженерних досліджень.

Висока якість підготовки визначається наступними чинниками:

1) студенти отримують високу комп’ютерну підготовку та знання сучасних комп’ютерних програмних комплексів («ЛІРАпро»,«МОНОМАХ», «САПФІР», «AutoCAD», «ArchiCAD», «Allplan», «MathCAD», «MATLAB», «MS Office»). Кафедра проводить навчальні заняття з використанням комп’ютерної бази ТОВ «ЛІРА-САПР».

2) майбутні фахівці мають можливість навчатися англійською мовою. Підготовку забезпечує засновник англомовного проєкту в будівництві і єдина на сьогоднішній день в Україні випускова кафедра, яка дає можливість навчатися англійською мовою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Будівництво аеропортів та автодоріг в Україні набирає нових, масштабних обертів. Сьогодні транспортна галузь нашої держави успішно розвивається і має великі перспективи в майбутньому. Вчасне забезпечення реконструкції, ремонту та покращення українських доріг та аеродромів рішучий крок до зміцнення стосунків із країнами-сусідами, утвердження статусу транзитної держави, входження України до Європейської спільноти. Високий рівень дорожнього та аеродромного будівництва значно збільшує можливості нашої країни до інвестування, укладання міжнародних договорів, визнання України сучасною європейською державою.

Програмою Президента України «Велике будівництво»передбачена розбудова міжнародних і національних транспортних коридорів, будівництво концесійних автодоріг, вирішення всіх важливих питань щодо подальшого розвитку транспортної галузі України. Мета вийти на якісно новий рівень технічного стану аеродромів та автодоріг, не гірший, ніж у розвинутих Європейських державах. Для здійснення цієї мети країні потрібні висококваліфіковані спеціалісти цієї галузі. Саме таких спеціалістів готує кафедра, які будуть здатні збудувати нові, світового рівня, сучасні аеропорти та автомагістралі.

Диплом бакалавра надає право займати посади:

– майстра;

– виконавця робіт;

– інженера з підготовки виробництва;

– інженера з ремонту;

– інженера-лаборанта;

– інженера-технолога.

Диплом  магістра надає право займати посади:

– інженер-дослідник;

– науковий співробітник (будівництво);

– асистент;

– інженер з нагляду за будівництвом;

– інженер-проєктувальник (будівництво);

– інженер з проєктно-кошторисної роботи;

– інженер з охорони праці;

– інженер-будівельник.

Форма навчання: денна та заочна.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

1   2

РНП дисциплін

Бакалавр
Магістр
Доктор філософії
 1. Академічне письмо англійською мовою
 2. Англійська мова наукового спрямування
 3. Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
 4. Гіпотези та їх експериментальна перевірка у будівництві
 5. Економічний аналіз наукових досліджень
 6. Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
 7. Когнiтивнi технологiї прогнозyваннястану соціотехнічних та соціокультурних систем
 8. Комп’ютерне моделювання в будівництві та цивільній інженерії
 9. Основи управління науковими проєктами
 10. Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень
 11. Системно-синергетичне моделювання об’єктів досліджень та математичні методи обробки даних за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія
 12. Філософія науки та інновацій
 13. Фахова науково-педагогічна практика

Лабораторії кафедри

 

п/п

Найменування
навчальної лабораторії
Види навчальних занять Лабораторне обладнання Впровадження науково-дослідних робіт кафедри у лабораторну базу кафедри
1 2 3 4 5
1.

Будівельні конструкції

(кім. 4.005)

Лабораторні та практичні заняття з курсів «Будівельні конструкції». Консультації курсових проектів.
 1. Стенд для дослідження залізобетонних балок – 2шт.
 2. Стенд для дослідження стійок – 2шт.
 3. Стенд для довготривалого дослідження бетонних зразків.
 4. Комплекти приладів для автоматизованих замірів деформацій та напружень.
 5. Осциллографи – 3шт.
 6. Частотометри – 2 шт.
 7. Силова підлога
 8. Стенди для випробування залізобетонних балок та сталевих стійок.
 9. Обладнання та прилади для замірів деформацій та напружень.
 10. Деформаційні плакати з підсумків натурних випробувань мембранних покрівель – 5 шт.
 11. Плакати підсумків натурних випробувань залізобетонних стійок – 2шт.
 12. Плакати з підсумків обстежень стану конструкцій обєкту “Укриття” Чорнобильської АЕС.
 13. Зразки випробувань залізобетонних балок на тріщиностійкість.
 14. Навчально-контролюючий комплект тестів.
 
2 Будівельні матеріали (кім. 5.007, 5.011)

Лабораторні заняття з курсів

«Опір матеріалів», «Будівельні конструкції», «Будівельне матеріалознавство», «Metals and Welding in Construction», «Дорожні машини й обладнання», «Будівельна техніка», «Механіка твердого деформованого тіла», «Планування міст і транспорт»

Прес гідравлічний ПС-125

Прес ПСУ-10

Машина МИП-100

Розривна машина МР-05-1

Пропарювальна камера

Розчинозмішувач РМА-1 – 2 шт.

Повітряні сушильні шафи – 2 шт.

Автоклав

Мікроскопи – 2 шт.

Шафа холодильна

Дуктилометр – 1 шт.

Коло стирання – 1 шт.

Плита лабораторна електрична   360 кВт – 1 шт.

Форми для виготовлення зразків – 20 шт.

Вібростіл – 1 шт.

 

 1.  Визначення марок зразків бетону за допомогою гідравлічного пресу ПС-125, ПСУ-10. Властивості будівельних матеріалів. Розривна машина МР-05-1, МИП-100, дуктилометр, пропарювальна камера.
 2.  Визначення основнихвластивостей будівельної цегли. Виготовлення та дослідження фізико-механічних властивостей зразків бетону, різного за складом. Прес ПСУ-10, сушильні шафи, автоклав, мікроскопи, пропарювальна камера.  Виготовлення зразків залізобетонних балок за допомогою спеціальних форм.
3 Теплогазопос-тачання аеропортів (кім. 5.004)

Лабораторні заняття з дисциплін

«Архітектура будівель і споруд», «Метали і зварювання в будівництві», «Erection and Assembling of Structures», «Building Constructions», «Зведення і монтаж будівель і споруд», «Опір матеріалів»

Газоаналізатори

Насоси

Стенд гідравлічного тиску

Водоміри

Вентилятори

Анемометри

Барограф

Термограф

Гігрограф

Течешукач

Термометр

Витратомір

Вологомір

Мутномір

 

    1. Стенд по виміру гідравлічного тиску в залежності від різної конфігурації та конструкції трубопроводів.

    2.Аналіз температурно-вологістного режиму приміщень. Вентилятори, кондиціонер, вимірювальні прилади.

    3. Дослідження ефективності опалювального та вентиляційного обладнання при експлуатації будівель. Вимірювальні прилади.

1