--

Склад вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ФАКУЛЬТЕТУ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Про затвердження складу вченої ради

Факультету архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД)

Відповідно до частин 3,4,7 ст. 36 «Закону України про вищу освіту», п.п. 6.16.12, 6.16.13, 6.16.14 Статуту Національного авіаційного університету, п.6.2.6 Положення про Факультет архітектури, будівництва та дизайну, на підставі рішення загальних зборів трудового колективу Факультету архітектури, будівництва та дизайну ( протокол №2 від      05 січня 2021 року), зборів органів студентського самоврядування та зборів профспілкової організації факультету

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити склад вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну у такому складі:

1.1.   АВДЄЄВА Марина Самуїлівна – доцент кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування, кандидат архітектури, доцент;

1.2.   АГЄЄВА Галина Миколаївна – доцент кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування, кандидат архітектури, доцент;

1.3.   АНІКАНОВА Катерина Юріївна – голова студентської ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

1.4.   БАРАБАШ Марія Сергіївна – професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, доктор технічних наук, професор;

1.5.   БАШТА Олена Трифонівна – завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки, кандидат технічних наук;

1.6.   БОНДАРЧУК Марина Сергіївна – голова бюро студентської профспілки Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

1.7.   БУЛКІНА Марія Олександрівна – студентка 3 курсу, виборний представник з числа студентів;

1.8.   БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович – професор кафедри архітектури, кандидат архітектури;

1.9.   ГНАТЮК Лілія Романівна – доцент кафедри дизайну інтер’єру, кандидат архітектури, доцент;

1.10. ГРАБОВЧАК Валентина Валентинівна – заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук;

1.11. ДАШКОВА Світлана Вікторівна – асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва, провідний фахівець;

1.12. ДОРОШЕНКО Юрій Олександрович – завідувач кафедри архітектури, доктор технічних наук, професор;

1.13. ДУБИК Олександр Миколайович – заступник декана з навчальної роботи, кандидат технічних наук;

1.14. КАРА Леся Миколаївна – голова профспілкової організації працівників Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

1.15. КАРПОВ Віктор Васильович – виконуючий обов’язки декана Факультету архітектури, будівництва та дизайну, доктор історичних наук;

1.16. КОЛОСОВА Наталія Анатоліївна – доцент кафедри дизайну інтер’єру, кандидат історичних наук;

1.17. ЛАПЕНКО Олександр Іванович – завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва, доктор технічних наук, професор;

1.18. ОЛІЙНИК Олена Павлівна – завідувач кафедри дизайну інтер’єру, кандидат архітектури, доцент;

1.19. ПЕРШАКОВ Валерій Миколайович – професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, доктор технічних наук, професор;

1.20. ПИЛИПЕНКО Олександр Іванович – виконуючий обов’язки завідувача кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, кандидат технічних наук, доцент;

1.21. СКРЕБНЄВА Світлана Миколаївна – доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва, кандидат технічних наук, доцент;

1.22. СТЕПАНЧУК Олександр Васильович – професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, доктор технічних наук, професор;

1.23. ТРОШКІНА Олена Анатоліївна – завідувач кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування, кандидат архітектури, доцент;

1.24. ХОЛКОВСЬКИЙ Юрій Романович – доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіку, кандидат технічних наук, доцент.

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. декана Факультету архітектури, будівництва та дизайну Карпова В.В.

В.о. ректора                                                                               Р. Хращевський