ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Вчена рада

ВЧЕНА РАДА

ФАКУЛЬТЕТУ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ  

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Голова Вченої ради:

СТЕПАНЧУК Олександр Васильович – професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, доктор технічних наук, професор.

Вчений секретар:

СКРЕБНЄВА Світлана Миколаївна - доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва, кандидат технічних наук, доцент.

Вчена рада Факультету архітектури, будівництва та дизайну є колегіальним дорадчим органом управління науковою і навчально-організаційною діяльністю факультету. Головним завданням Вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну є вирішення найважливіших питань наукової, навчальної, навчально-методичної, виховної і кадрової політики. До складу Вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну входять: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники від кафедр факультету.

 Функціональне призначення Вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну.

Робота Вченої ради зосереджена на вирішенні завдань, реалізація яких покладена на факультет, а саме:

- навчальна робота;

- наукова робота;

- навчально-методична робота;

- виховна робота;

- кадрові питання.

У межах своєї компетенції Вчена рада факультету вирішує питання:

• організації навчально-виховного процесу на факультеті;

• оптимізації роботи приймальної комісії факультету;

• доцільності підготовки фахівців на Факультеті архітектури, будівництва та дизайну з того чи іншого напряму або спеціальності;

• затверджує основні напрямки науково-дослідної роботи кафедр факультету;
• розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проекти навчальних планів та програм;

• фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності факультету;
• підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету;

а також аналізує результати екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Основні напрямки роботи Вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну.

Обсяг та напрямки діяльності Вченої ради факультету визначаються в її плані, що формується на початку кожного навчального року. Всі кафедри мають змогу внести свої пропозиції щодо можливих напрямків організації Вченої ради, що створює демократичні засади діяльності цього колегіального органу та можливість охопити максимальний спектр найактуальніших питань діяльності Факультету архітектури, будівництва та дизайну:

- про підготовку, проведення та підсумки екзаменаційних сесій;

- про проведення та завершення проходження студентами обмірювальної, ознайомлювальної, художньої, конструкторської, технологічної та інших практик;

- про рекомендацію до друку навчальних та навчально-методичних посібників відповідно до плану видання;

- про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу.

В плані роботи Вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну закладено розгляд підсумків і перспектив науково-дослідної роботи кафедр відповідно до напрямів їх діяльності і науково-методичної роботи.