Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
--

Аспірантура та докторантура

НАУКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ В АСПІРАНТУРІ НАУ

Галузь знань Шифр та назва спеціальності Гарант спеціальності
(голова проектної групи)
19 192 – Будівництво та цивільна інженерія Лапенко О. І., д. т. н., проф., завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2021 році