LOGO FABD

Наукова робота

Напрями науково-ДОСЛіДНОЇ діяльності кафедри

  1. Методологія реконструкції об’єктів аеропортів та їх інфраструктури в складних інженерно-геологічних умовах України. (керівник зав. каф., д.т.н., проф. Бєлятинський А.О., викладачі кафедри).
  2. Підвищення шорсткості цементо і асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг та аеродромів (керівник зав. каф., д.т.н., проф. Бєлятинський А.О., відп. к.т.н., доц. Бадах В.М.).
  3. Удосконалення методів проектування реконструкції та експлуанації аеродромів та автодоріг з використанням новітніх комп’ютерних технологій (керівник зав. каф., д.т.н., проф. Бєлятинський А.О., викладачі кафедри).
  4. Транспорті системи: будівництво та реконструкція. Новітні технології у будівництві і реконструкції транспортних систем. Моделювання транспортних рішень (на прикладі аеропорту) (керівник зав. каф., д.т.н., проф. Бєлятинський А.О., викладачі кафедри).
  5. Розрахунок аеродромних і дорожніх покриттів з врахуванням зростання ваги та габаритних розмірів рухомого складу вантажних автомобілів і злітної ваги вітчизняних та закордонних надважких повітряних суден (керівник зав. каф., д.т.н., проф. Бєлятинський А.О., викладачі кафедри).
  6. Вивчення проблем руйнування будівельних конструкцій з використанням комп’ютерного моделювання (керівник д.т.н., проф. Першаков В.М.).Розрахунки та оцінка надійності будівель з урахуванням явища прогресуючого обвалення (керівник д.т.н., проф. Першаков В.М.).
  7. Удосконалення методики проектування вертодромних покриттів. (керівник д.т.н., проф. Першаков В.М.).
  8. Дослідження вулично-дорожньої мережі міст України з використанням методів математичного моделювання (керівник к.т.н., доц. Степанчук О.В.).Методологія організації ефективного функціонування вулично-дорожньої мережі міст України.
  9. Вивчення проблем реконструкції автомобільних дорігз використанням методу скінченних елементів (керівник к.т.н., доц. Талах С.М.). Чисельне моделювання конструкцій нежорстких дорожніх одягів при застосуванні сучасних технологій відновлення.Розробка та внесення змін до нормативних документів.
  10. Розроблення проекту ДБН на заміну ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» (керівник к.т.н., доц. Степанчук О.В.).

Вирішення проблем вулично-дорожньої мережі міст України на основі теорії ризиків з використанням методів математичного моделювання

На кафедрі працює відокремленний структурний підрозділ НАУ «Експертний центр з випробувань нових сучасних матеріалів та технологій».

Науково-дослідні роботи кафедри

Шифр Назва
995ДБ-15(МОНУ) «Підвищення шорсткості асфальто- і цементобетонних покриттів автомобільних доріг та аеродромів »
42/01.01.01 «Обґрунтування умов розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста Києва».

Навчальні посібники,монографії:

1. Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та споруд: монографія / Першаков В.М., Барабаш  М.С., Бєлятинський А.О., Лисницька К.М. – К.: Вид-во НАУ, 2015. – 456 с.

2.   Жданович М.П. Охорона навколишнього середовища при будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів: навч. посібник / М.П. Жданович, О.І. Запорожець. – К.: Вид-во НАУ, 2015. – 185 с. (електронне видання)

3.   Strengthening of reinforced concrete and stone members in damaged and econstructed buildings / Підсилення залізобетонних та кам’яних конструкцій аварійних и реконструеваних будівель: навч. посібник (англійською мовою) / Барашиков А. Я., Лапенко О. І., Бєлятинський А. О., Першаков В.М., Білокуров П. С. – К.: Видавництво НАУ, 2015. -122 с. (в типографії)

4. Першаков В. М. Водопостачання і водовідведення: лаб. практикум. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2015.-24 с.

5. Будівельна механіка (спецкурс):навч. посіб. / В. К. Цихановський, А. О. Бєлятинський, С. М. Талах. – К. : НАУ, 2015. – 253 с.

6. Дослідженнятранспортнихпотоківваспектізаторовихстанівдорожньогоруху: Монографія / В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський, О. В. Степанчук, Р. В. Кротов. – Київ: НАУ, 2015. – 176 с.

7. Першаков В. М. Проблеми протидії пожежної небезпеки тавогнестійкості висотних будівель. Монографія, частина 3,конструктивні схеми та особливості об'ємно-просторовихструктур висотних будівель / В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський,Є. А. Бакулін, Г. І. Болотов, І. О. Мартиненко. Під заг. ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова, к.т.н., доцента Є. А. Бакуліна. - К.: ТОВ "НВФ "Славутич-Дельфін", 2018. - 140 с.

8. Утилізація автошин методом гідроабразивної деструкції гуми. Монографія/ Бєлятинський А. О., Бадах В. М., Головко В. С.,Першаков В. М.// Під заг. ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова. - К.:ТОВ "НВФ "Славутич-Дельфін", 2018. - 148 с.

9, Новітні гідроструменеві технології для ремонтних робіт наавтошляхах. Монографія / Бєлятинський А. О., Бадах В. М.,Першаков В. М. Під ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова. - К.:Видавництво ТОВ "НВФ "Славутич-Дельфін", 2017. - 100 с.

10.Першаков В. М. Проблеми протидії пожежної небезпеки тавогнестійкість висотних будівель. Монографія. Ч.2. Причини танаслідки руйнування висотних будівель від дії вогню. / В. М.Першаков, А. О. Бєлятинський, Є. А. Бакулін, Г. І. Болотов, І. О.Попович. Під ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова.- К. : НАУ, 2017. -262 с.

11.Науковці України + еліта держави. Том V. Монографія. -К.:Видавництво ЛОГОС УКРАЇНА, 2017. - 300 с. (С. 240).

12.Першаков В. М. Проблеми протидії пожежної небезпеки тавогнестійкість висотних будівель. Монографія, Ч.1. Досвід проектування, будівництва та експлуатації / В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський, Є. А. Бакулін, В. М. Бакуліна, Г. І. Болотов, І. О. Попович. Під заг. ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова.- К. : НАУ, 2016.- 104 с.

13.Першаков В. М. Проектування вертодромних покриттівМонографія / Першаков В. М., Белятинский А. О., Близнюк Т. В. -К.:Видавництво НАУ, 2016. + 137 с.

Статті в періодичних виданнях

1. А.О. Бєлятинський, Д.Е.Прусов, О.В.Скрипченко Підвищення шорсткості цементобетонних покриттів автомобільних доріг: Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / Вип. 1(11). -К.: НАУ, 2014.С.433-442

2. E. Krayushkina, A. Skrypchenko, P. Koval Introduction of the acoustic emission method in technical diagnostics of bridges: ECCE-GSCE-WCCE Proceedings of the International Scientific Conference Seismics-2014. Tbilisi, Georgia, 2014.-P.181-186.

3. А.О. Бєлятинський, К.В. Краюшкіна, Д.Я. ГігінейшвіліПерспективи застосування базальтового волокна-фібри при будівництві й реабілітації доріг і злітних смуг аеродромів: Дорожня галузь України: Виробничий, науково-технічний журнал. – К.: 2014. – № 6. –С.28-32.

4. Першаков В.М., Близнюк Т.В. Особливості проектування вертолітного майданчика на даху будівлі. – К.: Будівництво України, 2014. – №5. С.15,16,25,26.

5. Першаков В.М., Кротов Р. В. Заторові стани як наслідок високого рівня автомобілізації. – К.: Будівництво України. – 2015. – №6.

6. Першаков В.М., Барабаш М. С., Бєлятинський А. О., Лисницька К. М. Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та споруд. – К.: Будівництво України. – 2015. – №6.

7. Дубик О.М., Талах С.М., Бєлятинський А.О.Расчет напряженно-деформированного состояния активного грунтового полупространства под нежесткими дорожными одеждами: «Наука – майбутнє Литви», 2015

8. Дубик О.М., Талах С.М.Розрахунки на міцність дорожніх одягів нежорсткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу ( з використанням ПК CREDO РАДОН) // Вісник Інженерної академії України. – Київ: Інженерна академія України, 2014. –№2. – С.176 – 181.

9. Дубик О.М.Аналіз методів розрахунку на міцність дорожніх одягів нежорсткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу “Проблеми розвитку міського середовища“- Вип.. 1 (11). – К., – НАУ.,

2014. С. – 465-474.

10. Степанчук О.В. та ін. Особливості класифікації вулиць і доріг населених пунктів / О.В. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2015. - Вип. 1(13). – С. 75-83.

11. Степанчук О.В. та ін. Особливості функціонування вулично-дорожньої мережі міст / О.В. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2015. - Вип. 2(14). – С.У матеріалах конференцій

12. Дубик А.Н. Расчёт напряженно-деформированного состояния активного грунтового полупространства под нежесткими дорожными одеждами / А.Н. Дубик, С.М. Талах, А.А. Белятынский // Proceedingsofthe 18hConferenceforJuniorResearchersScience – FutureofLithuania. Transportengineeringandmanagement. – Vilnius, Lithuania: Technika, 2015. – P. 124 – 129.      

13. TalakhS.Determination of stress-strain state hard cement constructions airport paving the presence of weak soil layers / S. Talakh, O. Dubik // Proceedings the Seventh World Congress «Aviation in the XXI-st Century. - Kyiv: National Aviation University, 2016. - P. 10.1.31 – 10.1.35.

14. Модель загального процесу нелінійного деформування нежорстких дорожніх одягів / О.М. Дубик, С.М. Талах // Міське середовище ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Міжнародний науково-практичний конгрес, 15 – 18 березня 2016 р.: тези доповіді. – Київ, 2016. – С. 29 – 30.

15. Бєлятинський А.О. Нелінійне деформування конструкцій нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу / Бєлятинський А.О, Талах С.М., Дубик О.М. // Вісник інженерної академії України:зб. Наукових праць. – Київ: НАУ, 2016. –Вип. 3. – С. 232 – 238.

16. TalakhS. Computationalinvestigationofcomposedmultilayeredhalf-spacestrengthunderpavement / SvetlanaTalakh, OleksandrDubik // ProceedingsoftheNationalAviationUniversity. – Kyiv: NationalAviationUniversity, 2015. - №3 (64). - P. 97 – 104 (видання входить до наукометричної бази даних IndexCopernicus).

17. Талах С.М. Чисельний розрахунок напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу / С.М. Талах, О.М. Дубик, К.М. Лисницька // ScienceRise. – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2017. – №1/2 (30). – С. 31 – 38.

18. Stepanchuk O. Peculiarities of City Street-Road Network Modelling /Olexandr Stepanchuk, Andrii Bieliatynskyi, Olexandr Pylypenko, Sergiy Stepanchuk/ Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Procedia Engineering, Volume 134, 2016, Pages 276–283

19. Степанчук О.В. Сутність ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст / О.В. Степанчук// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2016. - Вип. 1(15). – С. 133-143.

20. Степанчук О.В. та ін. Оцінка критерії в ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міста/ О.В. Степанчук, С.О. Степанчук// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2016. - Вип. 2(16). – С. 87-97.

21. Степанчук О.В. Особливості управління транспортними потоками на міських магістральних вулицях/ Степанчук О.В., // Вісник Інженерної академії України.-К., 2016.-Вип.1.-245-247.

22. Stepanchuk O. Laws of Transport Congestion on the Road Network Cities/ O. Stepanchuk, A. Bieliatynskyi, S. Timkina// Proceedings of the National Aviation University. .-P. 74–79

23. Степанчук О.В. Закономірності розподілення транспортних засобів на багатосмугових магістральних вулицях/ О.В. Степанчук, // Вісник Інженерної академії України.-К., 2016.-Вип.4.-C.245-247.

24. Степанчук О.В.Влияние управления транспортными потоками на эффективность функционирования улично-дорожной сети городов/ О.В. Степанчук, // Вісник Інженерної академії України.-К., 2017.-Вип.1.-C.220-225.

25. Степанчук О.В.Розподілення транспортних потоків по вулично-дорожній мережі міст / О.В. Степанчук, С.О. Степанчук// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К., НАУ, 2017. - Вип. 1(17). – С.137-145.

26. Stepanchuk O. Surveying of Traffic Congestions on Arterial Roads of Kyiv City/O.Stepanchuk, A.Bieliatynskyi, O.Pylypenko, S. Stepanchuk/ Procedia Engineering.-2017.- 187.-P. 1421.

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій

1.А.О. Бєлятинський, Д.Е.Прусов, О.В.Скрипченко Підвищення шорсткості цементобетонних покриттів автомобільних доріг:міське середовище – ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей І Міжнародного науково-практичного конгреса. – К.: НАУ, 2014. – С.298.

2. А.О. Бєлятинський, К.В.Краюшкіна, О.В.СкрипченкоПроблеми відомих математичних моделей взаємодії колеса з поверхнею дорожнього покриття: міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» Вип.45. ЛНТУ, Луцьк, 2014. С. 36-41.

3. А.О. Бєлятинський, О.В.Степанчук, С.Ю.Тімкіна Ефективні методи управління транспортними потоками вуличної мережі: «Архітектура та екологія»: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції . – К: НАУ, 2014. – С.265-267.

4. А.О. Бєлятинський, К.В.Краюшкіна, О.В.Скрипченко Дослідження факторів, що впливають на площу контакту шини з поверхнею проїзної частини: «Молодь: наука та інновації». - матеріали другої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ,-Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. том 4, Секція 5 – Автомобільний транспорт. С.4-2 – 4-3.

5. А.О. Бєлятинський, К.В.Краюшкіна, О.В.Скрипченко Моделювання процесу взаємодії колеса з поверхнею проїзної частини автомобільної дороги: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

6. Степанчук О.В., Тімкіна С.Ю. Дослідження швидкості руху маршрутних таксі на вулицях Києва: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

7. Дубик О.М., Талах С.М. Дослідження впливу параметрів дорожньої конструкції на її напружено-деформований стан під дією розрахункового навантаження: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

8. Кривенко Ю.М. Фізичні основи класифікації стану поверхні покриттів аеродромів та автошляхів при атмосферних опадах: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

9. Мошковский Ю.П. Спосіб інжектування геополімерними матеріалами для посилання основ бетонних покриттів аеродромних конструкцій: ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа 2015». К.: НАУ, 2015.

10. Stepanchuk O. Modeling of passenger flow at city railway transport /Lutsyk O., Stepanchuk O., Yanovsky P//. Science-Based Technologies: Scientific journal. – Kyiv: NAU, 2014. – № 2(22). – P. 211–215.

11. Степанчук О.В. Ефективні методи управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі./ О.В. Степанчук, А.О. Бєлятинський, С.Ю Тімкіна//Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» . Київ.2014-С 265-267.

12. Талах С.М., Дубик О.М. Напружено-деформований стан і кінетика накопичення залишкових деформацій в елементах конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу:XVМіжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

13. Бєлятинський А.О., Скрипченко О.В. Аналіз факторів, що впливають на зчеплення безпосередньо в зоні контакту шини з поверхнею проїзної частини:XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

14. Першаков В.М., Кротов Р.В. Геометричні особливості дороги як причина затору: ХV Міжнародна наук.-техн. конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.: Матеріали конференції. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2014. - С.122-123

15. Першаков В.М., Близнюк Т.В. Особливості проектування вертолітних майданчиків: ХV Міжнародна наук.-техн. конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.: Матеріали конференції. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2014. - С.123-124

16. Першаков В.М., Лисницька К.М. Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та споруд: ХV Міжнародна наук.-техн. конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.: Матеріали конференції. –Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2014. - С.125-126

17. Дубик О.М. Розрахунки на міцність дорожніх одягів нежорсткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу(з використанням ПК CREDO РАДОН) // Матеріали ІV-ї Міжнародно-практичної конференції «Аеропорти – вікно в майбутнє». – Київ: НАУ, 16 – 17 червня 2014. – С. 16 – 18.

18. Дубик О.М. Дослідження напружено-деформованого стану ізотропного ґрунтового півпростору під конструкцію дорожнього одягу нежорсткого типу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Покращення конструктивних, технологічних та експлуатаційних показників автомобільних доріг і штучних споруд на них в дослідженнях студентів і молодих науковців». – Харків:ХНАДУ, 2014. – С. 16 – 21.

19. С.М. Талах, О.М. Дубик. Математична модель розрахунку відновленого за технологією холодного ресайклінгу нежорсткого дорожнього одягу, армованого геосинтетичним матеріалом //Матеріали VІ – ї Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» - К.: НАУ, 2014. – С. 145 – 148.

20. Дубик О.М., Талах С.М.Фізичне моделювання реологічних процесів в конструкціях нежорстких дорожніх одягів // Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів: «Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування територій». – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2015. – С. 160 – 163.

Статті опубліковані за участю студентів:

1. Першаков В.М. Деякі питання організації будівництва, утримання та ремонту доріг: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

2. Жданович М.П. Шумове забруднення навколишнього середовища від транспортного потоку з урахуванням умов руху: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

3. Жданович М.П. Забруднення шкідливими речовинами навколишнього середовища від транспортного потоку з урахуванням умов руху: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

4. Талах С.М.Технологічні способи ліквідації руйнувань цементобетонних аеродромних покриттів: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

5. Тімкіна С.Ю. Зупинки громадського транспорту на міських магістральних вулицях: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

6. Степанчук О.В. Дослідження затримок руху на регульованому перехресті: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки". К.: НАУ, 2015.

7. Першаков В.М. Сучасні методи контролю енергоспоживання та способи економії енергії у сучасному будівництві: XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасніпроблеминауки". К.: НАУ, 2015.

Публікації у зарубіжних виданнях:

1. А. Byeliatynskii, E.Krayushkina,A.Skrypchenko, P.KovalIntroduction of the acoustic emission method in technical diagnostics of bridgesECCE-GSCE-WCCE:Proceedings of the International Scientific Conference Seismics-2014. Tbilisi, Georgia, 2014.-P.181-186.

2. А. Byeliatynskii, R.KrotovTheoreticalprinciplesofcongestionconditionsresearch: сборник статей 17-й конферен-ции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и менеджмент, Литва. Вильнюс: Техника, 2014. С. 250-254.

3. А. Бєлятинський, В.Першаков, Т.Близнюк Расчёт цементобетонных вертолётных площадок: сборник статей 17-й конферен-ции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и менеджмент, Литва. Вильнюс: Техника, 2014. С.219-223.

4. А. Byeliatynskii, A.Chistova, A.MarahovskijСредства усиления безопасности слепых и людей с ограниченным зрением при переходе пешеходного перехода: сборник статей 17-й конферен-ции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» Инженерия транспорта и менеджмент, Литва. Вильнюс: Техника, 2014. С.294-297.

5. OlexandrStepanchuk, AndriyBieliatynskyi, OlexandrPylypenko, SergiyStepanchukPECULIARITIES OF CITY STREET-ROAD NETWORK MODELLING//Proceedings of the 9th International Scientific Conference “Transbaltica”. May 8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Compiled by N. Batarliene. Vilnius: Technika, 2015.

6. Першаков В.М., Бєлятинський А.О., Близнюк Т.В. Расчет цементобетонных вертолетных площадок: Инженерия транспорта и организация перевозок. Сб. статей 17-ой конференции молодых учёных «Наука-будущее Литвы» 8 мая 2014г., Вильнюс, ЛИТВА. С.219-223.

7. Белятинский А., Першаков В., Ромашкина М., Близнюк Т. Проектирование вертолетной площадки на крыше многоэтажного здания: Інженерия транспорту та організація перевезень. Сб. статей 18-ой конференції молодих вчених «Наука-майбутнє Литви», 6 травня 2015р., Вильнюс, ЛИТВА. С.

                8. Першаков В. Н. Эффективные железобетонные рамы сэлементами переменного сечения. Монографія / Першаков В. Н. Рейтинговое издательство "Palmarium Academic Publishing", м. Саарбрюкен, Німеччина. 2016. + С.544.

                9. Reinforced concrete and stone structures. Монографія / Pershakov V., Bielyatynskyi A., Pilipenko O. Scholars Press. м. Саарбрюкен, Germany. 2016. + P. 394. (2 місце на конкурсі на кращі підручники
НАУ, 2017р.)
.


Патенти:

 Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Лисницька К.М., Барабаш М.С., Ромашкина М.В. Патент України. Железобетоннаярамнаяконструкция. Е 04 С 5/06.-4784531/33; Заявл.18.03.13;Опубл.07.05.13, Бюл.№17.-С.7.