Наукова робота

Загальна тема:     Дизайн предметно-просторового середовища

Держбюджетна кафедральна науково-дослідна робота № 83/10.03.03 на тему «Засади формування гармонійного предметно-просторового середовища міських утворень» (з 2009 року)

Тематичні напрямки наукової діяльності кафедри:
•    Розгляд дизайну як комплексної міждисциплінарної проектно-художньої діяльності, що інтегрує науково-природничі, технічні, гуманітарні знання, інженерне і художнє мислення
•    Методика викладання спеціальних дисциплін у підготовці фахівців-дизайнерів

Напрямки навчання студентів кафедри:
•    інтер’єри громадських, житлових та офісних будівель, благоустрій міського середовища (дизайн-концепція, робочі креслення, візуалізація, макетування);
•    промисловий дизайн (побутова техніка, електрообладнання, транспортні засоби, фірмова продукція, конструювання меблів, формоутворення малих архітектурних форм);
•    комп’ютерний дизайн (тривимірна графіка, графічний дизайн).

На кафедрі захищені дисертації:
• 2007 – Никоненко Т.М., кандидат історичних наук – тема: «Культурно-мистецькі салони в Україні кінця XVIII - початку XIX ст.»
• 2010 – Гнатюк Л.Р., кандидат архітектури – тема: «Архітектурно-просторова організація сакральних комплексів історичної Волині»

На кафедрі:
•    закінчили навчання 1 докторант і 3 аспіранта;
•    проходять підготовку 1 докторант і 5 аспірантів.

Викладачами кафедри розроблено:
•    3 підручники з грифом МОНУ;
•    2 навчальні посібники з грифом МОНУ;
•    2 лабораторні практикуми;
•    10 методичних рекомендацій;
•    35 навчальних програм, 33 робочі навчальні програми, 31 пакет ККР;


Активна участь викладачів, молодих учених і студентів кафедри на внутрішніх науково-практичних конференціях «Теорія та практика дизайну», «ПОЛІТ», «АВІА», «АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ», «АЕРОПОРТИ: ВІКНО У МАЙБУТНЄ», а також у зовнішніх спеціалізованих конференціях за напрямком «Дизайн» та «Мистецтвознавство», наприклад, одна з них «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (секції екології, ергономіки, дизайну).