Наукова робота

Загальна тема:     Дизайн предметно-просторового середовища

Держбюджетна кафедральна науково-дослідна робота № 83/10.03.03 на тему «Засади формування гармонійного предметно-просторового середовища міських утворень» (з 2009 року)

 

Тематичні напрямки наукової діяльності кафедри:
•    Розгляд дизайну як комплексної міждисциплінарної проектно-художньої діяльності, що інтегрує науково-природничі, технічні, гуманітарні знання, інженерне і художнє мислення
•    Методика викладання спеціальних дисциплін у підготовці фахівців-дизайнерів

 

Напрямки навчання студентів кафедри:
•    дизайн інтер’єрів громадських, житлових та офісних будівель, благоустрій міського середовища (дизайн-концепція, робочі креслення, візуалізація, макетування);
•    промисловий дизайн (побутова техніка, електрообладнання, транспортні засоби, фірмова продукція, конструювання меблів, формоутворення малих архітектурних форм);
•    комп’ютерний дизайн (тривимірна графіка, графічний дизайн);
•    збереження та розвиток історико-культурної спадщини;
•    формування міських просторів.
 

На кафедрі захищені дисертації:
            • 2007Никоненко Т.М., кандидат історичних наук – тема: «Культурно-мистецькі салони в Україні кінця XVIII - початку XIX ст.»          

2010 Гнатюк Л.Р., кандидат архітектури – тема: «Архітектурно-просторова організація сакральних комплексів історичної Волині»

2016 - Ус Вікторія Феліксівна: Кандидат технічних наук. Захистила дисертаційну роботу за темою «Композиційні принципи та технологічні засади формотворення православних надгробків кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі Лук’янівського цвинтаря м. Києва) », спеціальність 05.01.03 «Технічна естетика»при Київському національному університеті будівництва і архітектури, Дата захисту 03 березня 2016 року. та здобула ступінь кандидата технічних наук.Науковий керівник Кузнецова Ірина Олексіївна.

2017 - Гегер Анна Дмитрівна: Кандидат технічних наук. Навчалась в аспірантурі НАУ на кафедрі дизайну інтер'єру з 01.11.2014 до 04.07.2017. Дисертація виконувалась на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Кузнецової Ірини Олексіївни. Назва роботи: Моделювання візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (спеціальність: 05.01.03 – Технічна естетика). Захист   достроково відбувся  04.07.2017 (за 4 місяці до планового закінчення аспірантури).

 

На кафедрі:
•    закінчили навчання 1 докторант і 5 аспіранта;
•    проходять підготовку  3 аспірантів.

 

Викладачами кафедри розроблено:
•    3 підручники з грифом МОНУ;
•    2 навчальні посібники з грифом МОНУ;
•    2 лабораторні практикуми;
•    10 методичних рекомендацій;
•    9 навчальних програм, 9 робочих навчальних програм бакалаврів;
•    3 навчальних програми, 5 робочих навчальних програм магістрів;
•    4 робочих програм практики;
•    13 пакет ККР;
•    Надруковано більше 300 статей.


Активна участь викладачів, молодих учених і студентів кафедри на внутрішніх науково-практичних конференціях «Теорія та практика дизайну», «ПОЛІТ», «АВІА», «АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ», «АЕРОПОРТИ: ВІКНО У МАЙБУТНЄ», а також у зовнішніх спеціалізованих конференціях за напрямком «Дизайн» та «Мистецтвознавство».