Науково-дослідна робота

Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

1. Сталезалізобетонні конструкції: розробка, проектування, впровадження (керівник д.т.н., проф. Лапенко О.І.).

Розроблення та впровадження в будівництво нових сталезалізобетонних конструкцій із визначенням їх напружено-деформованого стану.

2. Механіка залізобетону (керівник д.т.н., проф. Колчунов В.І.).

Експериментальне дослідження залізобетонних конструкцій із врахуванням механіки залізобетону.

3. Вивчення проблем реконструкції будівель та споруд із використанням методу фізичних моделей опору (МФМО) (керівник д.т.н., проф. Колчунов В.І., к.т.н., доц. Яковенко І.А.).

Дослідження проблем реконструкції будівель та споруд з використанням методу фізичних моделей опору (МФМО) та механіки залізобетону.

4. Опір залізобетонних конструкцій, що зводяться в складних інженерно-геологічних умовах (керівник д.т.н., проф. Колчунов В.І., всі викладачі кафедри).

Дослідження та впровадження залізобетонних конструкцій, що чинять опір в складних інженерно-геологічних умовах.

5. Розробка нормативної документації з розрахунку будівель та інженерних споруд в транспортній галузі (керівник д.т.н., проф. Лапенко О.І., д.т.н., проф. Колчунов В.І., к.т.н., доц. Яковенко І.А.).

Розробка та внесення змін до нормативних документів.

6. Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій (керівник д.т.н., проф. Верюжський Ю.В., доц. Машков І.Л., к.т.н., доц. Родченко О.В.).

Вирішення проблем будівельної механіки та загальних методів розрахунку складних конструктивних систем екстремальних об’єктів на основі теорії ризиків, чисельно-аналітичного методу потенціалу та скінченних елементів.

7. Новітні комп’ютерні технології моделювання конструкцій, альтернативні методи створення розрахункових схем; технологічна лінія проектування засобами САПР (керівник д.т.н., проф. Городецький О.С., д.т.н., проф. Барабаш М.С.).

Впровадження новітніх комп’ютерних технологій моделювання конструкцій, альтернативні методи створення розрахункових схем; технологічна лінія проектування засобами САПР.

8. Обстеження технічного стану конструкцій будівель та інженерних споруд,  паспортизація об’єктів будівництва (керівник к.т.н., доц. Бакулін Є.А., к.т.н., доц. Костира Н.О., ас. Бакуліна В.М.).

Розробка та внесення змін до нормативних документів з питань технічного обстеження та експлуатації будівель та інженерних споруд.

На кафедрі працює відокремленний структурний підрозділ НАУ «Науково-дослідницький інститут комп’ютерних технологій будівництва та архітектури».

Науково-дослідні роботи кафедри

Шифр Назва
№6/10.01.02 «Новітні технології проектування залізобетонних конструкцій, що зводяться та експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах»
№ 6/10.01.02 «Комп’ютерне моделювання процесів життєвого циклу об’єктів цивільного та транспортного будівництва».
№ 6/10.01.02 «Побудова теорії опору складених залізобетонних конструкцій на основі механіки руйнування залізобетону та її комп’ютерне моделювання»

Кількісні показники публікацій

 publications

 

naukometr

 

zagpubl

 zarubezh

                                                                                             

Наукові конференції, симпозіуми, доповіді

                           

nauk konf