ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Науково-дослідна робота

 

Напрями науково-дослідної роботи кафедри задекларовані у Положенні про кафедру

Згідно Положення розвиток кафедри доцільно пов’язувати з розвитком традиційних напрямків діяльності, які ґрунтуються на проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, що базуються на сучасних методах розрахунку будівельних конструкцій.

Головний науковий напрямок розвитку кафедри полягає в розробці принципів та новітніх технологій проектування, розрахунку та реконструкції будівель та інженерних споруд.

Напрямок доцільно розвивати на базі науково-дослідної роботи кафедри за напрямами:

1. Сталезалізобетонні конструкції: розробка, проектування, впровадження (керівник зав. каф., д.т.н., проф. Лапенко О. І.) Розробка та впровадження нових типів сталезалізобетонних конструкцій із визначенням фактичного напружено-деформованого стану у практику проектування та реконструкції будівель та інженерних споруд.

2. Механіка залізобетону (керівник д.т.н., доц. Яковенко І. А.) Теоретичні та експериментальні розробки розрахункового апарату залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи.

3. Реконструкція будівель та споруд (керівник д.т.н., доц. Яковенко І. А.) Удосконалення методів розрахунку посилених будівельних конструкцій із використанням сучасного апарату, який базується на комплексах експериментальних досліджень.

4. Новітні комп’ютерні технології моделювання конструкцій, альтернативні методи створення розрахункових схем; технологічна лінія проектування засобами САПР (д.т.н., проф. Барабаш М. С.) Впровадження новітніх комп’ютерних програмних комплексів та комп’ютерних технологій моделювання неординарних будівельних конструкцій, будівель та споруд із застосуванням сучасних нормативних документів та методик; альтернативні методи створення розрахункових схем; технологічна лінія проектування засобами САПР (Ліра-САПР, МОНОМАХ, Еспрі, Сапфір та ін.).

5. Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій (д.т.н., проф. Мостовий С.В., к.т.н., доц. Скребнєва С.М.) Впровадження сучасного розрахункового апарату, який базуються на чисельно- аналітичних методах розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд із неординарними розрахунковими схемами на статичні та динамічні впливи.

6. Методи обстеження зносостійкості будівельних конструкцій промислових будівель та інженерних споруд (к.т.н., доц. Костира Н.О.) Удосконалення сучасних методик проведення обстеження несучих конструкцій будівель та споруд; визначення дійсного напружено-деформованого стану; складання розрахункових схем, які базуються на фактичних відхиленнях та існуючих дефектах; надання рекомендацій щодо можливої подальшої експлуатації об’єкту проектування або реконструкції.

7. Проблеми проектування, розрахунку аеродромних покриттів (к.т.н., доц. Родченко О.І.) Визначення дійсного напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів; розробка сучасного програмного забезпечення для розрахунку аеродромного покриття з урахуванням динамічних впливів.

До наукової роботи залучаються студенти-магістри, що навчаються за ОПП «Промислове і цивільне будівництво» та ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» та аспіранти (ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»), що займаються своєю науковою підготовкою у науковому гуртку, що відповідає назві напряму.

СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ
наукової роботи на факультеті архітектури,

будівництва та дизайну у 2021 році.