Наукова робота

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

1. Формування теоретичних напрямів, які передбачають: розробку теоретичних моделей розвитку наукових напрямів дизайну архітектурного середовища; організацію постійно діючих теоретико-методологічних семінарів з питань організації наукової діяльності; проведення професорських та аспірантських читань.
2. Підготовка наукових кадрів, що включає: підготовку науковців нової генерації відповідно до визначених факультетів архітектури та містобудівництва; використання наявного потенціалу талановитого студентства, здатного здійснювати науковий пошук із проблем дизайну архітектурного середовища.

Наукова діяльність забезпечується через:

  • органічну єдність змісту освіти і програми наукової діяльності;
  • спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження новітніх технологій проектування та будівництва з використанням прогресивних архітектурно-будівельних систем; 
  • розробка підручників та наукових посібників з урахуванням сучасних вимог оволодіння студентами комп’ютерними технологіями і знаннями прогресивних прийомів архітектурного проектування; 
  • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових розробок; 
  • організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій.

В центрі наукової діяльності кафедри – проблеми розробки ряду науково-дослідницьких тем: “Дослідження методів, особливостей, засобів реабілітації порушеного міського середовища”, “Дослідження принципів просторово-функціональної організації туристично-рекреаційних зон на техногенних територіях України” та ін.

Області досліджень:

Методичні основи дизайну архітектурного середовища з використанням сучасних досягнень архітектури, містобудування і комп’ютерних технологій;
Принципи і методи реабілітації порушеного міського середовища, формування на їх основі сучасних рекреаційно-туринських зон.
Розробка курсових архітектурних проектів на основі сучасних комп’ютерних програм.