Наукові гуртки студентів

«Архітектурне проектування» (керівник – к.арх., с.н.с., доцент кафедри Л. М. Бармашина);

«Енерговідповідна архітектура» (керівник – к.т.н., с.н.с., доцент Г. І. Болотов);