Методична робота

metod1metod2metod3

 1. Солярська-КомарчукІ. Авдєєва М.С., Васильченко В.І.,Авдєєва Н.Ю.Історія архітектури та містобудування / І. О. Солярська-Комарчук// Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.060102 «Архітектура». – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 64 с.
 2. Михалевич В.В.Трошкіна О.А.Рисунок голови людини/ В.В. Михалевич //Посібник. – К.: НАУ, 2012. – 128 с.
 3. Михалевич В.В.Єпіхіна Д.В. Рисунок / В.В. Михалевич // Лаборатоний практикум для студентів напряму 6.020207 “Дизайн”.– К.: НАУ, 2013. – 64 с.
 4. Михалевич В.В.Єпіхіна Д.В. Рисунок / В.В. Михалевич //Практикум для студентів напряму
 5. Рисувальна практика: методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи / уклад. Г,О. Артеменко. К. : НАУ, 2014. – 48 с.
 6. Пленерна практика: методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи / уклад. Г,О. Артеменко. К. : НАУ, 2014. – 56 с.
 7. Кузьмінова Г.О. Техніка акварельного живопису: практикум / Г.О. Кузьмінова. – К.: НАУ, 2012. – 72 с.
 8. Теоретические и методические основы архытектурного проектирования: методические рекомендации к практическим и курсовым работам / сост. : В,И. Васильченко, Л.Н. Бармашина, Е.А. Трошкина. – К. : НАУ, 2013. – 60 с.
 9. Обмірна практика: методичні рекомендації до виконання архітектурних обмірів / уклад. Запорозченко. – К.: НАУ, 2012. – 32 с.
 10. Архітектурне проектування. Давньогрецькі архітектурні ордери: методичні рекомендації до виконання графічних робіт / уклад. Н,Г, Логвін, В.О. Ходаковський, С.В. Чеботарьов. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 75 с.
 11. Правдохін В.В. Пластична анатомія: навчальний посібник / В,В, Правдохін. – К. : НАУ, 2012. – 172 с.