Навчально-наукова лабораторія урбаністики просторового планування

 

Vovchenko 1

 

 

 

 

   Навчально-наукова лабораторія «Урбаністики та просторового планування» є структурним підрозділом в складі кафедри містобудування, та створена з метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», що відповідає профілю кафедри містобудування через впровадження отриманих здобутків інноваційної, наукової, науково-технічної діяльності в освітній процес.

Концепція діяльності лабораторії: 
 - організація та проведення науково-дослідницьких, експериментальних та навчальних робіт із урбаністики;
 - комплексне дослідження проблем розвитку міських систем (транспортна та пішохідна інфраструктура, екологія тощо) та аеропортів, розташованих в містах або на околицях міст.

Навчально-наукова лабораторія призначена для організації та проведення навчальних занять, під час яких здобувачі особисто під керівництвом викладачів кафедри будуть:

- вирішувати містобудівні завдання, передбачені тематикою практичних занять навчальних дисциплін «Архітектурне проектування», «Теорія містобудування», «Інженерний благоустрій населених міст», «Ландшафтна архітектура»;

- проводити натурні або імітаційні експерименти (досліди), які пов'язані з комп'ютерним відтворенням об’єктів дослідження (генеральні плани населених пунктів, аеропортів; містобудівні ситуації; транспортні вузли, мережі та ін.) та процесів, які пов’язані з їх функціонуванням. Метою проведення експериментів є практичне підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою;

- приймати участь в виконанні науково-дослідних робіт кафедри (НДР), в т. ч. НДР №70/10.01.07 «Містобудівні аспекти розвитку аеропортів»; НДР №71/10.01.07 «Просторова організація середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення»;

- приймати участь на умовах договорів про співробітництво в реалізації стратегічних ініціатив розвитку Києва до 2025 р., громадських проектів щодо перетворення Києва у місто майбутнього, оптимізації руху громадського транспорту; реконструкції парків Києва та ін.;

- проводити дослідження пасажиропотоків, які обслуговує громадський та приватний транспорт у межах м. Києва, а саме у зборі статистичних даних та обробленні інформації про обсяги та особливості формування пасажиропотоків на окремих маршрутах громадського пасажирського транспорту. Роботи виконуються за допомогою спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення (надається спеціалізованими організаціями на підставі договорів про співробітництво);

- набувати практичних навичок роботи з обчислювальною технікою та мультимедійним обладнанням; лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою (надається спеціалізованими організаціями на підставі договорів про співробітництво);

- ознайомлюватись з методикою проектування земної поверхні зі складним рельєфом, макетування різних поверхонь, експериментальних досліджень у галузі містобудування, аеропортобудування тощо;

- набувати практичних навичок формування експозиційних матеріалів – складових конкурсних проектів із містобудування та ін.