LOGO FABD

Навчальна лабораторія механіки ґрунтів, основ та фундаментів

Навчальна лабораторія «Механіки ґрунтів, основ та фундаментів» є структурним навчальним підрозділом кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету. Навчальна лабораторія призначена для організації та проведення навчальних занять, під час яких здобувачі особисто під керівництвом викладачів кафедри проводять натурні або iмiтацiйнi експерименти (досліди) з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, набувають практичних навичок роботи з серверним та мультимедійним обладнанням, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

 

 1      2

 Прилад для виконання компресійних випробувань ґрунту

 

 Навчальна лабораторія створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія ».

Основними завданнями навчальної лабораторії є:

Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців 2149.1,2 науковий співробітник (будівництво), інженер-дослідник через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом практичного вивчення в лабораторних умовах матеріалів, викладених на лекціях;

Підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних та практичних занять згідно з діючими робочими навчальними програмами з дисциплін кафедри: «Інженерна геологія», «Ґрунтознавство та механіка ґрунтів» та методичними рекомендаціями щодо їх виконання.

 

 

 1 303 1 309

 

 

 

Створення належних умов для підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників як університету, так і інших навчальних закладів.

Формування методичної бази кафедри для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів.

Створення учасникам освітнього процесу безпечних умов праці відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.