--

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки

ШАНОВНІ  ДРУЗІ!

V VAS

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки є базовою для підготовки фахівців спеціальності 022 Дизайн.

Особливий наголос при навчанні робиться на комп’ютерні технології дизайну. При підготовці фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр" робота викладача спрямована на кінцевий результат –формування у студентів, компетентностей за існуючими освітніми програмами в сфері дизайну.

Студент має можливість обирати власну стратегію розвитку:

  • удосконалюватися у науковій роботі (організовано наукові гуртки, проводяться олімпіади і конкурси студентських наукових робіт, регулярними є наукові конференції від студентського до міжнародного рівня, видається фахова наукова збірка «Теорія і практика дизайну» за напрямами «Мистецтво» і «Технічна естетика», відкрито прийом до аспірантури);
  • розвивати художні і творчі здібності (організовано відповідні гуртки, конкурси від університетського до міжнародного рівнів, майстер-класи, олімпіади);
  • поєднувати наукові і творчі аспекти.

Стратегія розвитку світового дизайну, перехід до економіки знань, а отже, до online форм синтезу нових знань, диктують підсилення ролі фундаментальної підготовки фахівців.

Студенти вже з перших курсів майстерно використовують такі інструменти дизайнера інтер'єрів, як ArchiCAD, Photoshop або 3D Max.

Кафедра викладає фундаментальні дисципліни: «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Перспектива», «Комп’ютерна графіка» для всіх технічних і творчих інститутів та факультетів Національного авіаційного університету. Знання графічних дисциплін є однією з основ фахової підготовки, оскільки проектування неможливе без роботи із зображеннями і кресленнями. У засвоєнні практичних навичок формується просторове мислення, розуміння якостей і впливу геометричних форм.

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки Національного авіаційного університету готує фахівців, здатних адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні проблем в сфері графічного дизайну.

Завідувач кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

кандидат технічних наук, доцент

Василенко Вікторія Миколаївна