logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
--

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки

 

ШАНОВНІ  ДРУЗІ!

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки є загально-освітньою та базовою для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалавр з дизайну (напрям підготовки 6.020207 дизайн, галузь знань 0202 мистецтво);
  • спеціаліст (кваліфікація 2452.2 художник-конструктор за видами, спеціальність 7.02020701 дизайн (за видами), напрям 6.020207 дизайн);
  • магістр (кваліфікація 2452.1 дизайнер-дослідник та 2.452.2 художник-конструктор (дизайнер), спеціальність 8.02020701 дизайн (за видами), напрям 6.020207 дизайн).

Особливий наголос при навчанні робиться на комп’ютерні технології дизайну. Студент має можливість обирати власну стратегію розвитку:

  • удосконалюватися у науковій роботі (організовано наукові гуртки, проводяться олімпіади і конкурси студентських наукових робіт, регулярними є наукові конференції від студентського до міжнародного рівня, видається фахова наукова збірка «Теорія і практика дизайну» за напрямами «Мистецтво» і «технічна естетика», відкрито прийом до аспірантури);
  • розвивати художні і творчі здібності (організовано відповідні гуртки, конкурси від університетського до міжнародного рівнів, майстер-класи, олімпіади);
  • суміщати наукові і творчі аспекти, здобуваючи гармонію душі і духа.

Ми можемо пишатись нашими студентами, що досягають успіхів, свідченням чого є багаточисельні відзнаки, грамоти і нагороди.

Кафедра також викладає курси «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Перспектива», «Комп’ютерна графіка» тощо для всіх технічних і творчих інститутів та факультетів НАУ. Знання графічних дисциплін є однією з основ фахової підготовки, оскільки проектування неможливе без роботи із зображеннями і кресленнями. У засвоєнні практичних навичок формується просторове мислення, розуміння якостей і впливу геометричних форм. Безумовно, це важкий процес, бо нарисна геометрія є неевклідовою геометрією, тільки зовні є подібною до звичної, «шкільної». Але у цій роботі, що потребує копіткого самовдосконалення, справжньої «метаної» (у перекладі з грецької – зміни розуму), Вам завжди допоможуть викладачі кафедри – кваліфіковані і творчі особистості, що завжди раді спілкуванню з студентською молоддю.

 

З повагою і найкращими побажаннями,

завідувач кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

професор НАУ  О.Т. Башта