ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки

  

V VAS               61

          Василенко ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
         завідувач кафедри комп'ютерних
           технологій   дизайну і графіки
         кандидат технічних наук, доцент
   
       vasylenko.viktoriia@npp.nau.edu.ua
 
                         НАШІ КОНТАКТИ:
        Київ, проспект Гузара Любомира, 1.
         корпус № 3, каб. 3-520.
         телефон: 
+38 096-933-05-75
                         F  T    i 1

 

  Шановні студенти!

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки  готує фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що передбачають застосування певних теорій та методів розробки дизайну із забезпеченням широкого доступу до працевлаштування в сфері ІТ-дизайну, розширення для них перспектив самореалізації в подальшій навчальній і професійній діяльності, що має креативний ресурс для розв’язання складних задач, в тому числі і програмування (веб-контент сайтів та інтерфейсів, моушен-, гейм-дизайн), що використовується у функціонуванні авіаційного простору,  а також здійснює значний практичний внесок в розвиток конкурентоспроможності України та формування національної еліти.

7

 

 Відео розроблені студентами 

rol 301.jpg

2

  Освітньо-професійна освітнього ступеня бакалавра для спеціальності 022 Дизайн «IT-Дизайн», ґрунтується на основах програмування, комп’ютерного моделювання, дизайну віртуальної та доповненої реальності, мистецтвознавства, ергономіки, композиції, анімаційного та просторового моделювання, матеріалознавства та технологій в дизайні, у рамках яких можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю «Дизайн». Вектором є дисципліни: дизайн простору, комп’ютерне програмування, авіаційний простір, комп'ютерна віртуальна реальність, візуалізація, моушн-дизайн, веб-технології, IT-дизайн, Digital-дизайн.

8

 

 9