.

 

Oрганізована у 2010 р.

Виділення кафедри в самостійний підрозділ – це виклик часу, коли містобудівні проблеми стають не тільки перепоною розвитку населених міст різних категорії, але й потребують для розв’язання інформаційних технологій, узагальнення світових практик, залучення різнопрофільних спеціалістів тощо.

Серед викладачів кафедри - випускники:

-  Національного авіаційного університету (завідувач кафедри Г. Агєєва, завідувач лабораторією Ю. Вовченко);

- Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського» (доцент В. Михалевич);

-  Київського національного університету будівництва і архітектури (доцент Л. Бармашина, доцент Г. Болотов, старший викладач Н. Бжезовська, старший викладач Н. Здетовецька, асистент Є. Запунна).

Кафедра бере участь у теоретичної та практичної підготовці студентів напрямку «Архітектура» упродовж 1-5 курсів навчання.

Це, насамперед:

-  «Архітектурне проектування» (2-3 курс);

- «Композиція» (1 курс);

- «Типологія будівель та споруд» (2, 3 курс);

- «Теорія містобудування» (3, 4 курс);

- «Інженерний благоустрій населених міст» (4 курс);

- «Ландшафтна архітектура» (3, 4 курс).

Напрямки наукової діяльності кафедри  віддзеркалюють рівень професіональної підготовки викладачів, аспірантів та докторантів.

.