LOGO FABD

.

 

Кафедра містобудування організована у 2010 р. внаслідок перетворення кафедри теорії архітектури та містобудування з метою підвищення якості підготовки фахівців у галузі архітектури та містобудування.

Виділення кафедри в самостійний підрозділ – це виклик часу, коли містобудівні проблеми стають не тільки перепоною розвитку населених пунктів різних груп, але й аеропортів, розташованих на їх територіях, або територіях, наближених до них. Для розв’язання цих проблем вивчаються та узагальнюються світові практики, залучаються різнопрофільні спеціалісти, використаються сучасні інформаційні технології.

               З листопада 2010 р. по квітень 2015 р. кафедру очолювала к. арх., доцент Октябрина Чемакіна.

З квітня 2015 р. кафедру очолює к. т. н., с. н. с., член-кореспондент Академії будівництва України Галина Агєєва.

Кафедра бере участь у теоретичної та практичної підготовці студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» упродовж 1-5 курсів навчання.

Серед викладачів кафедри - випускники:

- Національного авіаційного університету (завідувач кафедри Галина Агєєва, завідувач навчально-наукової лабораторії «Урбаністики та просторової організації» Юлія Вовченко);

Київського національного університету будівництва і архітектури (доцент Григорій Болотов, доцент Марія Тимошенко, старший викладач Наталя Бжезовська).

Викладачі:

- мають значний науковий та педагогічний потенціал, досвід роботи в галузевих науково-дослідних та проектно-вишукувальних інститутах, діючих авіапідприємствах;

- мають досвід організації та реалізації комплексних науково-технічних програм, наукового-технічного супроводу інженерних споруд на різних етапах життєвого циклу (проектування, будівництво, експлуатація, реконструкція), в т.ч. складних аеродромних споруд та будівель аеропортів;

- мають досвід реалізації державної програми реконструкції житлових будинків перших масових серій; інвестиційних проектів у будівництві та житлово-комунальному господарстві;

- залучаються до розробки державних будівельних норм (ДБН) та національних стандартів в галузі будівництва (ДСТУ Б, ДСТУ Б EN, ДСТУ-Н Б);

- є авторами монографій, навчально-методичної літератури (навчальних посібників, довідників, рекомендацій, практикумів) та ін.

Наукові напрями діяльності кафедри обумовлені, насамперед, державними програмами розвитку регіонів та аеропортів, цілями і завданнями кафедри, а також науковими інтересами викладачів, і стосуються, у першу чергу, вивченню та розв’язанню містобудівних проблем.

До участі в науковій роботі кафедри активно залучаються аспіранти, студенти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», починаючі з 2-го курсу.

Викладачі кафедри включені до складу спеціалізованої вченої ради К 26.062.13; державних екзаменаційних комісій ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр»; оргкомітетів Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн»; Міжнародної конференції «Архітектура та екологія» та ін.

Кафедра активно впроваджує сучасні форми навчання, залучає студентів до реалізації галузевих завдань щодо розвитку регіональних аеропортів, до участі в спеціалізованих архітектурних конкурсах (STEEL FREEDOM, 2014-2018), міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених (BUDMASTER-CLASS, 2016-2018; Наука – майбутнє Литви. Інженерія транспорту та перевезень, 2014-2018), Всесвітньому конгресі «Авіація у XXI столітті», міжнародних конференціях «АВІА», «Енергоефективність у будівництві» та ін.

 

.