Історія кафедри

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва заснована у складі факультету аеропортів у 1970. Діяльність кафедри започаткована у зв’язку з необхідністю підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців будівельників для авіапідприємств цивільної авіації.

Засновник кафедри - доктор технічних наук, професор Черкасов Микола Антонович (1921-1981р.р.).

З 1981-1986 р.р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Сотніченко Борис Феодосійович.

З 1986-2010 р.р. кафедру очолював доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України, Академії інженерних наук України, член Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки України, професор Верюжський Юрій Васильович.

З 2010-2011 р.р. кафедру очолював доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України по відділенню «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції», професор Колчунов Володимир Іванович.

З 2011 року кафедру очолює Академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор, Лапенко Олександр Іванович.