ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Про факультет

   

Історія Факультету архітектури, будівництва та дизайну

            Факультет архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету утворений у 2018 році. Витоки факультету корінням уходять у 1933 рік. 25 серпня 1933 року постановою Ради народних комісарів СРСР на базі Київського політехнічного інституту був створений Київський авіаційний інститут. До складу інституту увійшла кафедра нарисної геометрії й графіки, яка займалась проекційним відображенням простору і геометричним моделюванням поверхонь.

            В 1968 році в Київському інституті інженерів цивільної авіації створюється факультет аеропортів для підготовки фахівців з будівництва аеропортів та злітно-посадкових смуг. До складу факультету входили кафедри аеропортів, як профілююча для підготовки фахівців зі спеціальності «Будівництво аеродромів», кафедра будівель та споруд аеропортів для підготовки спеціалістів за фахом «Промислове і цивільне будівництво, будівництво і експлуатація аеропортів» та кафедра нарисної геометрії та графіки. Підготовка інженерів на факультеті проводилась за двома спеціальностями: будівництво аеродромів та експлуатація засобів автоматизації та механізації аеропортів.

            Керували кафедрами факультету аеропортів та закладали міцний фундамент науково-дослідної роботи та підготовки фахівців такі видатні науковці та освітяни, як д.т.н., професор В.І. Блохін; к.т.н., доцент І.О.Бєлінський; д.т.н., професор А.І. Білеуш; д.т.н., професор Ю.В.Верюжський; д.т.н., професор О.В.Шимановський та інші.
            Для вирішення нагальних проблем забезпечення високої якості навчання у 2002 році відбулась структурна реорганізація факультету аеропортів. На базі факультету був організований Інститут транспортних технологій з факультетами аеропортів та охорони довкілля в його структурі. У цьому році відбувся перший набір на спеціальність «Дизайн», а в 2003 році – на спеціальність «Архітектура».

У 2004 році шляхом реорганізації Інституту транспортних технологій був створений Інститут екології та дизайну, який включив до свого складу факультет дизайну та архітектури. В 2005 р. Інститут екології та дизайну отримав нову назву - Інститут міського господарства, що було пов’язано із новими можливостями співпраці університету з Київською міською держадміністрацією.

Факультет архітектури та дизайну в своєму складі мав 5 кафедр: архітектури; теорії архітектури та містобудування; комп’ютерних технологій дизайну; рисунку, живопису і скульптури; нарисної геометрії та комп’ютерної графіки.

            В 2010 році на базі Інституту міського господарства створюється Інститут аеропортів. Навчально-науковий інститут Аеропортів мав у своєму складі сім кафедр: кафедра комп'ютерних технологій будівництва; кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів; кафедра архітектури; кафедра основ архітектури та дизайну; кафедра містобудування; кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки; кафедра дизайну інтер'єру.

            На факультеті архітектури, будівництва та дизайну вдало поєдналися в єдине нерозривне ціле ці три потужних напрямки розвитку людства, що дає можливість науковцям та високваліфікованим фахівцям факультету працювати над повним циклом облаштування оточуючого середовища: від аналізу містобудівного стану території, внесення проектних пропозицій, архітектурного проектування будівель та споруд, їх будівництва та дизайну їх інтер’єрів.

            Навчальна підготовка студентів проходить із використанням новітніх освітніх технологій, сучасного лабораторного обладнання, при тісній співпраці з науково-дослідними та профільними організаціями.  Навчальний процес в інституті проводиться досвідченими спеціалістами-науковцями, здатними забезпечити високий рівень фахових компетентностей.