LOGO FABD

Історія Інституту аеропортів

     Інститут аеропортів, в тому складі як він є зараз, був створений у липні 2010 року шляхом реорганізації Інституту міського господарства та об’єднання Факультету архітектури та дизайну та двох провідних кафедр Факультету аеропортів - кафедри комп’ютерних технологій будівництва та кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів.
     Але витоки Інституту аеропортів своїм корінням уходять в далекий 1933 рік. 25 серпня 1933 року постановою Ради народних Комісарів СРСР на базі Київського політехнічного інституту був створений Київський авіаційний інститут. Тоді до складу новоствореного інституту наряду з іншими кафедрами увійшла кафедра нарисної геометрії й графіки, яка займалась проекційним відображенням простору і геометричним моделюванням поверхонь. На той період інститут готував фахівців для цивільної авіації, яка в той період активно розвивалась.
     З початком Великої вітчизняної війни інститут було зведено в полк, факультети – в батальйони, курси – у взводи. Вони виконували свої функції з вимогами воєнного часу.
     У повоєнний час інститут успішно розвивався, підвищувалася його матеріально-технічна база, змінювалася і назва: Київський інститут цивільного повітряного флоту (1947), Київський інститут інженерів цивільної авіації (1965), Київський міжнародний університет цивільної авіації (1994), Національний авіаційний університет (2000).
     В 1968 році в Київському інституті інженерів цивільної авіації створюється факультет аеропортів для підготовки фахівців з будівництва аеропортів та злітно-посадкових смуг. Вже тоді в складі факультету аеропортів були організовані кафедри, які і стали фундаментом Інституту аеропортів: кафедра аеропортів як профілююча для підготовки фахівців зі спеціальності «Будівництво аеродромів», кафедра будівель та споруд аеропортів для підготовки спеціалістів за фахом «Промислове і цивільне будівництво, будівництво і експлуатація аеропортів» та кафедра нарисної геометрії та графіки. Підготовка інженерів на факультеті проводилась по двом спеціальностям: будівництво аеродромів та експлуатація засобів автоматизації та механізації аеропортів. Першими студентами факультету були учні Санкт-Петербурської академії цивільної авіації, яких після закінчення 1 курсу перевели на 2 курс до Київського інституту інженерів цивільної авіації.

     Перший випуск інженерів-будівельників аеродромів відбувся в 1972 році, а з 1975 року на навчання по спеціальності "Будівництво аеродромів" почали приймати дівчат. В 1979-1980 рр. на факультеті аеропортів було проведено навчання англійською мовою двох груп спеціалістів - стипендіатів ICAO за програмою курсу 109 ICAO "Технічна експлуатація аеродромних покрить і злітно-посадкових смуг".
     Керували кафедрами факультету аеропортів та закладали міцний фундамент науково-дослідної роботи та підготовки фахівців такі видатні науковці та освітяни, як д.т.н., професор В.І. Блохін; к.т.н., доцент І.О.Бєлінський; д.т.н., професор А.І. Білеуш; д.т.н., професор Ю.В.Верюжський; д.т.н., професор О.В.Шимановський та інші.
     Для вирішення нагальних проблем забезпечення високої якості навчання у 2002 році відбулась структурна реорганізація факультету аеропортів. На базі факультету аеропортів НАУ був організований Інституту транспортних технологій з факультетами аеропортів та охорони довкілля в його структурі.
     В 2002 році в Національному авіаційному університеті відбувся перший набір на спеціальність «Дизайн», а в 2003 році – на спеціальність «Архітектура», і у 2004 році шляхом реорганізації Інституту транспортних технологій був створений Інститут екології та дизайну, який включив у свій склад третій факультет - дизайну та архітектури. Факультет архітектури та дизайну в своєму складі мав 5 кафедр: архітектури; теорії архітектури та містобудування; комп’ютерних технологій дизайну; рисунку, живопису і скульптури; нарисної геометрії та комп’ютерної графіки.
     В 2005 р. Інститут екології та дизайну отримав нову назву - Інститут міського господарства, що було пов’язано із новими можливостями співпраці університету з Київською міською держадміністрацією.
     В 2010 року на базі Інституту міського господарства створюється Інститут аеропортів.
     Сьогодні Інститут аеропортів - один із потужних структурних навчальних підрозділів Національного авіаційного університету, в якому здобувають освіту більше 1500 студентів за спеціальностями архітектура, будівництво та дизайн. Підготовка інженерних кадрів ведеться висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та науковими співробітниками, серед яких 10 докторів наук, 13 професорів, 28 кандидат наук, 27 доцентів, 3 доценти НАУ, 3 кандидати наук НАУ.