LOGO FABD

Склад вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ АЕРОПОРТІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Про затвердження складу вченої ради

Навчально-наукового інституту аеропортів (ННІАП)

Відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, з урахуванням квот визначених п.п. 6.16.9, 6.16.10 Статуту Національного авіаційного університету, на підставі рішення конференції трудового колективу Навчально-наукового інституту аеропортів від 01.02.2018 (протокол №1), зборів виборчої конференції студентів ННІАП від 11.12.2017 (протокол №1) та результатів виборів до органів студентського самоврядування Національного авіаційного університету від 05.12.2017 (протокол засідання Центрального виборчого комітету).

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити склад вченої ради Навчально-наукового інституту аеропортів:
1.1. Чемакіна Октябрина Володимирівна – директор ННІАП, к.арх., доцент, голова вченої ради;
1.2. Авдєєва Марина Самуїлівна – доцент кафедри основ архітектури та дизайну, к.арх., доцент;
1.3. Агєєва Галина Миколаївна – завідувач кафедри містобудування, к.т.н., с.н.с.;
1.4. Барабаш Марія Сергіївна – професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, д.т.н., доцент;
1.5. Бєлятинський Андрій Олександрович – завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, д.т.н., професор;
1.6. Бармашина Людмила Миколаївна – доцент кафедри містобудування, к.арх., с.н.с., доцент;
1.7. Башта Олена Трифонівна – професор кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки, к.т.н., доцент;
1.8. Гнатюк Лілія Романівна – доцент кафедри дизайну інтер’єру, к.арх., доцент;
1.9. Грабовчак Валентина Валентинівна – доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва, к.т.н.;
1.10. Дорошенко Юрій Олександрович – завідувач кафедри архітектури, д.т.н., професор;
1.11. Жданович Михайло Павлович – професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, к.т.н., доцент;
1.12. Ковальов Юрій Миколайович – завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки, д.т.н., професор;
1.13. Кузнецова Ірина Олексіївна – професор кафедри дизайну інтер’єру,
д. мистецтвознавства, професор;
1.14. Лапенко Олександр Іванович – завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва, д.т.н., професор;
1.15. Макаров Василь Іванович – доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки;
1.16. Олійник Олена Павлівна – завідувач кафедри дизайну інтер’єру, к. арх., доцент, с.н.с.;
1.17. Першаков Валерій Миколайович – професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, д.т.н., професор;
1.18. Скребнєва Світлана Миколаївна – доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва, к.т.н., доцент;
1.19. Степанчук Олександр Васильович – доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, к.т.н., доцент;
1.20. Трошкіна Олена Анатоліївна – завідувач кафедри основ архітектури та дизайну, к.арх., доцент;
1.21. Пономарьова Лариса Анатоліївна – голова профбюро ННІАП, завідувач лабораторії кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки;
1.22. Мардакіна Іванна Сергіївна – голова студентського профбюро, студентка ННІАП групи АР-303;
1.23. Микитюк Світлана Михайлівна – голова студентської ради, студентка ННІАП, групи ДЗ-201.
 

2. Встановити термін повноважень вченої ради Навчально-наукового інституту аеропортів з 02 лютого 2018 року по 01 лютого 2023 року включно.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ННІАП Чемакіну О.В.

В.о. ректора                       В. Ісаєнко