LOGO FABD

Вчена рада

ВЧЕНА РАДА

 ІНСТИТУТУ АЕРОПОРТІВ  

 НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Вчена рада Інституту аеропортів є колегіальним дорадчим органом управління науковою і навчально-організаційною діяльністю інституту. Головним завданням Вченої ради Інституту аеропортів є вирішення найважливіших питань наукової, навчальної, навчально-методичної, виховної і кадрової політики. До складу Вченої ради Інституту аеропортів входять: директор, заступники директора, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування інституту, а також виборні представники від кафедр Інституту.

Вчену раду Інституту аеропортів очолює директор Чемакіна Октябрина Володимирівна.

 

Функціональне призначення Вченої ради Інституту аеропортів.

Робота Вченої ради зосереджена на вирішенні завдань, реалізація яких покладена на інститут, а саме:

- навчальна робота;

- наукова робота;

- навчально-методична робота;

- виховна робота;

- кадрові питання.

 

У межах своєї компетенції Вчена рада інституту вирішує питання:

• організації навчально-виховного процесу в інституті;

• оптимізації роботи приймальної комісії інституту;

• доцільності підготовки фахівців в Інституту аеропортів з того чи іншого напряму або спеціальності;

• затверджує основні напрямки науково-дослідної роботи кафедр інституту;
• розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проекти навчальних планів та програм;

• фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту;
• підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту;

а також аналізує результати екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

 

Основні напрямки роботи Вченої ради Інституту аеропортів.

Обсяг та напрямки діяльності Вченої ради інституту визначаються в її плані, що формується на початку кожного навчального року. Всі кафедри мають змогу внести свої пропозиції щодо можливих напрямків організації Вченої ради, що створює демократичні засади діяльності цього колегіального органу та можливість охопити максимальний спектр найактуальніших питань діяльності Інституту аеропортів:

- про підготовку, проведення та підсумки екзаменаційних сесій;

-про проведення та завершення проходження студентами обмірювальної, ознайомлювальної, художньої, конструкторської, технологічної та інших практик;

- про рекомендацію до друку навчальних та навчально-методичних посібників відповідно до плану видання;

- про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу.

 

В плані роботи Вченої ради Інституту аеропортів закладено розгляд підсумків і перспектив науково-дослідної роботи кафедр відповідно до напрямів їх діяльності і науково-методичної роботи.